Skip to Content

Blogok

OFOE Filmklub – Aurora Borealis – Északi fény [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.03.20. kedd - 19:34:28
Mészáros Márta a magyar film egyik élő legendája, legújabb munkája pedig két kedvenc motívumát egyesíti, a sorsfordító döntésekre kényszerülő nőket és a magyar közelmúlt történelmét. A film március 26-i vetítését követő beszélgetésen ő lesz a vendégünk. A várhatóan izgalmas találkozóra szeretettel várjuk az érdeklődőket (Szekszárdi Júlia).
Kategóriák: Blogok

621. Gáncsoskodók

L. Ritók Nóra - 2018.03.18. vasárnap - 14:59:44

Mennyit változott a világ pár év alatt… épp ma elevenítettünk fel egy történetet, hogy mikor fiatalok voltunk, egy kirándulást hogyan tett tönkre egy lány a rosszindulatával, mert neki semmi sem volt jó, belekötött mindenbe és mindekibe. Akkor úgy tekintettünk az egészre, mint valami ritka és szerencsétlen helyzetre, inkább egészségi, mentális problémának tudtuk be nála, mintsem személyiségjegynek.

És itt vagyunk most, amikor naponta olvasunk, látunk, hallunk és élünk meg helyzeteket, amikor mindenre indulattal, gonoszsággal, gyanakvással, egyre rémisztőbb módon reagálnak az emberek. Ez már nem lehet egészségügyi probléma, mentális betegség…. Vagy valami titokzatos kór támadt meg minket, ami ezt tömegesen eredményezi? Egy biztos, nagy baj van ezen a területen is.

Amikor a szegregátumokban elkezdtünk dolgozni, éltünk meg ilyen helyzeteket. Itt azonban az irigységet, a szándékolt bántást a nyomorúság hozta, a „van” és a „nincs” egyszerű, de mélyen ható üzenete. És nem ránk irányult, hanem egymásra, vagy, ha mégis ránk, akkor azt az elosztásból adódó nézeteltérések okozták. Mert mindig volt, aki maga szeretett volna dönteni, kinek segítsünk, kinek adjunk, és kinek ne. Magát tette egy nem létező hierarchia tetejére, és támadással reagált, mikor rádöbbent, hogy más a helyzet.

Aztán jött a munkánkban az intézményrendszer szintje. A kiszorítósdi, mert bele merünk szólni a munkájukba. Mert képviseljük azokat, akik magukért nem tudnak kiállni. Itt is volt, és talán van ma is irigység. Mert felénk pozitív fordulnak, rólunk szeretettel beszélnek azok, akik róluk nem. Jön hát erre az egyszerű vád: ja, hát mi az adományokkal megvesszük őket… amit ők nem tudnak megtenni, meg nem is akarnak. Ők a kríziskezelésre, a segítségnyújtásra így tekintenek. Öröm tölti el őket, mikor egy-egy családnál kudarcba fullad a munkánk. „Na ugye…megmondtuk. Nekik sem megy…” És nem értik, hogy miért kezdjük újra a problémás családdal. Sok helyen megkaptam már én is: menjek innen a francba, nem is ott lakom, minek dumálok bele, jól megvannak, intéznek ők mindent nélkülem is.

Kezdetben naponta éltem, éltünk meg ilyen helyzeteket az intézményrendszer szintjén. Mára ez sokat csökkent. Persze pl. a szegregált oktatás kapcsán ez ma is jelen van, megkapom, hogy minek bolygatom folyton, jobb lenne hagyni, nem szólni. Nagyon lehangoló sokszor egyedül lenni olyan emberekkel szemben, akik mind azt bizonygatják, hogy hazudok, vagy azt, hogy úgy sem lehet semmit sem tenni. Olyanoktól hallgatni a probléma letagadását, és a kioktatást, akik sosem jártak a nyomorúságos házakban, a gyerekek életterében. Akik az én tisztességemet kérdőjelezik meg, azért, mert egyenlő esélyhez szeretném juttatni a gyerekeket.

A héten a közvetlen környezetünkben is kibuggyant egy ilyen gáncsoskodás. Egy rakodás miatt, mert a teherautó egy időre elállta a zsákutca zárt végét, ahol az alapítvány épülete áll. A méltatlan, nagy hangú nekünk támadásban sok sértés elhangzott, hogy adományokat „harácsolunk”, ez nem is Igazgyöngy, hanem „Igazrongy”, stb. A kedélyek lecsillapodása után próbáltam egy tisztázó beszélgetést kérni. Nos, ettől sem lettem boldogabb. Mert a lényeg az volt, hogy vannak valami nagy homályban levő arctalan emberek, akiket nem akarnak megnevezni, akik ellenszenvvel figyelik a tevékenységünket, nemcsak itt, ebben az utcában, hanem a korábbi helyünkön is… és azok a szemünkbe nem mondanak semmit, de a hátunk mögött nagyon negatívan nyilatkoznak, és bíztatják is egymást… Mert szerintünk tűrhetetlen, amit csinálunk.

Nos, ezzel már végképp nem tudtam mit kezdeni. Próbáltam az ő szemükkel nézni. Mit láthatnak? Autókat, akik különböző dobozokat, zsákokat, néha bútorokat hoznak. Láthatják, hogy lepakoljuk. Aztán fel, az alapítványi autóinkba. És elvisszük. Feltehetően ennyiből vonják le végletes következtetéseiket.

Persze nem látják, hova kerül, ők ugyan nem mozdítanák „azokért” a kisujjukat sem…. Nem látnak semmit ebből a munkából. Vagyis, látják még a médiaszerepléseinket, a pozitív, a munkánkat elismerő cikkeket, esetleg a díjakat, odafordulásokat, pénzadományokat. Nem látják ezek mögött sem a munkát, sértődötten állnak az ablakban a függönyeik mögött, és mondják: őket bezzeg sosem kereste, keresi senki…. pedig ők is letettek valamit az asztalra. Ami bizonyára így is van. De attól a másikat még nem kellene gyűlölni.

„Mindig nyomul…. tele van már vele minden., mindenhol őt hallani”- hallom vissza. Nem tudják, hogy soha, egyetlen média-megjelenésért sem én léptem, mindig mások kerestek, riportért, véleményért, bemutatóért. És nem is fogadok el minden felkérést. Most is volt egy, az egyik kereskedelmi tv. hívott, hogy elfogadok-e egy jelölést, amiből majd lesz facebook szavazás, meg egy műsor, és a végén majd eldől, ki kapja az adott „címet”. De nem akartam, mert úgy érzem, az általam képviselt ügy nem jól kommunikálható ebben a közegben. És nem is az ügyről szólna, hanem inkább rólam. Ezt pedig nem szeretném, nem élvezném. Ez nem az én világom. Tisztelettel megköszöntem hát a jelölést, és kihátráltam belőle, miközben tudom, tízből kilencen nagyon boldogok lennének a lehetőségtől.

Tudom, nem lehet, és nem is szabad mindenkinek megfelelni. Hogy gyanús az, ha valakit mindenki egyformán szeret, becsül. Ebben a bolond világban én magam is elhatárolódok néha. Mert ma az elhatárolódás korát éljük, most olyan a helyzet, hogy ezzel is meg kell erősítenünk a vonalat, ami mentén az életről gondolkodunk. De arra vigyázok, hogy ne az elhatárolódásokból építkezzek, hanem az odafordulásokból. Így nem is veletek törődöm, kedves irigykedők, gáncsoskodók, hanem azokkal, akik pozitív fordulnak felénk. Akik itt is, a közvetlen környezetünkben is ezzel a viszonyulással közelítenek. A fiatal anyukára, aki megállít a ház előtt, és megkérdezi, behozhatja-e a gyereke kinőtt ruháit? Vagy az óvónőre, aki nyugdíjasként örömmel jön hozzánk hetente önkéntes munkára. Az apukára, aki beszáll a gyerekek művészetis órákra történő elkísérésébe. Sorolhatnám hosszan.

És egyben biztos vagyok. Hogy mi boldogabbak vagyunk, még ezzel a nehéz munkával is, mint azok, akik a negatív hangokból szeretnének töltekezni. Mert abból nem lehet. És veszélyes is. Ugyanis nemcsak a környezetüket mérgezik, hanem magukat is.

 

 

 

Kategóriák: Blogok, Kollégák blogjai

Szegregáció [Bukdácsoló esélyegyenlőség]

Osztályfőkök - 2018.03.17. szombat - 18:02:56
Sokszor írom le én is, hogy a szegregált iskolákban a pedagógusok eszköztelenek. Mert nem bírnak a begyűrűző problémákkal, amit a szegregált környezetben, generációs szegénységben élő gyerekek magukkal hoznak. De egyre gyakrabban úgy érzem: kiürültek ezek a szavak. Konkrét történet nélkül valami általános, távoli, homályos kép sejlik csak fel, ami nem is olyan rémisztő, és amivel nem kell törődni. Senkinek (L.Ritók Nóra).
Kategóriák: Blogok

A dráma és színjáték tanításának művészete

Tani-Tani Online - 2018.03.16. péntek - 16:59:19

Szemlélődéssel, hozzáadással, haszonelvűséggel. H. Tóth István írása

Előadásként elhangzott a X. Miskolci Taní-tani Konferencián 2017. február 3-án.

A hegy és a völgy fogalmak filozófiai és stilisztikai többletjelentésével sokan foglalkoztak már, többek között Klapka György híres vállalkozó is, aki ekként látta ezt a dilemmát:

Egy tanult ember a hegy tetejéről látja a világot, egy tanulatlan ember pedig a völgyből, és a völgyből egyáltalán nem ugyanazt lehet látni, mint a hegy tetejéről. Szóval a tanulás a világnézet, a másik szemszög, a más szemléletmód megismerése miatt fontos.

Jelen előadásomban a dráma és a színjátszás tanításának ügyével foglalkozva magam is szembesülök és szembesítek a hegytető és a völgy aspektusával.

A teljesítmény művészete című, jubileumi, immár X. Miskolci Taní-tani Konferencia kérdésköréhez való hozzászólásom semmiképpen sem kívánja gyarapítani a drámapedagógia szakirodalmát, mert az már így is éppen elég gazdag.

Szekció-előadásomban a kontemplatív (szemlélődő) jellegű, additív (hozzáadó) szemléletű, funkcionális (haszonelvű) nyelv- és irodalompedagógiai stratégia lételeméről: a szemlélődő elmélkedésről és a tevékenység-hozzáadásról szólok, amelyik mindig összegzés nyomán, mintegy az előzmények folyományaként valósul/valósulhat meg, így járulva hozzá a hasznosság érvényesüléséhez a tanítás- és tanulásszervezésben, a tanítás- és tanulásirányításban.1 Mivel ennek a stratégiának az alapja az, hogy az óvodapedagógusok, a tanítók és a magyartanárok által alkalmazott szakmódszertani eljárások soha nem lehetnek öncélúak: mindig a konkrét pedagógiai feladat megoldásához – a példa kedvéért most a dráma és színjáték tanításához – igazodóaknak, a célok megvalósulását a lehető leginkább elősegítőeknek kell lenniük.

Természetesen én is tudok arról, hogy van olyan felfogás, miszerint az iskola olyan hely, ahol a teljesítmény számít. A szemlélődő, hozzáadó, haszonelvű nyelv- és irodalompedagógiai stratégia keretében a tanítvány, a tanítási és tanulási folyamatban jelen lévő gyermek érzés- és gondolatszabadsága, együttműködésre beállítódott személyisége a domináns, ezért az ismeretszerzést és a készségfejlesztést alkotói folyamatnak vesszük, amelyben a jutalom: a siker.

Magam is felteszem a dráma és színjáték tanításának előkészítésekor, megvalósításakor rendről rendre ezeket a – jelen jubileumi konferenciánk által kitüntetett figyelemben részesített – kérdéseket:

 • Mi számít teljesítménynek?
 • Mit tud kezdeni az iskola (én teszem hozzá: az osztálytermi közösség) a másfajta teljesítménnyel?
 • Mi áll a teljesítmény mögött? Kik fognak jól, és kik gyengén teljesíteni?

Egy különleges ajándékról szóló, a Horváth István Sándor zalalövői plébános szíves közléséből való történetre felfűzve vázolom, hogy miként lehet már a kicsinyek játékaitól az érettségire készülődők és a felsőoktatásban tanulók minden szintjén emberivé, értelmessé tennünk a teljesítményt növendékeink, tanítványaink javára szemlélődéssel, hozzáadással, a haszonelvűségre figyelően cselekedve a dráma és a színjáték tanításával.

Íme, következzék a sokatmondó történet!

Karácsony délutánja volt, mindössze néhány perc a templomi betlehemes játék kezdetéig. A gyerekek a játéknak megfelelően felöltözve várták a kezdést. Ekkor érkezett az édesanyja vezetésével egy egészen kicsiny, kiscsoportos óvodás fiú kisbojtárnak öltözve. Az anya csendesen kérte, hogy hadd álljon az ő fia is a pásztorok közé, ha már a bátyja is szerepel. A plébános atya végigpillantott a gyereken, és látta, hogy subája, kucsmája, pásztorbotja rendben, a próbákon ugyan nem volt, de miért ne állhatna a betlehemi pásztorok közé.

Az előadás pontosan zajlott, amikor elérkezett a pásztorok jelenete. Az öreg pásztor annak rendje s módja szerint egyesével szólította a társait: „Mit hoztál, pásztortársam, a világ Megváltójának?” Ők meg sorban válaszoltak, hogy sajtot, túrót, friss cipót, kisbárányt hoztak a Megváltónak, majd letérdelve hódoltak neki, és letették elébe ajándékukat. Végül már csak az újonnan beállt kisbojtár maradt, és az öreg pásztor neki is feltette a kérdést: „Mit hoztál, pásztortársam, a világ Megváltójának?” Az újdonsült kisbojtár nem ijedt meg nagyon, belenyúlt zsebébe, elővette, majd kezével magasra tartotta ajándékát, és hangosan kiáltotta: „Játékcsörgőt hoztam a Megváltónak!” Az oldalt várakozó Menyhért kezéből kiesett a tömjén, a pásztorok térdelés helyett a földön feküdtek a nevetéstől, Szűz Mária meg úgy tett, mintha az örömkönnyeit törölgetné.

A rögtönzött jelenet annyira tetszett mindenkinek, hogy kiegészítették a betlehemes játékot, és a következő évtől már a csörgő is a pásztorok ajándéka között volt.

Eddig a történet.

És most az ilyenkor szokott kérdés hangzik ilyeténképpen: Hogyan kerül a csizma az asztalra? Több fogalmat, kulcsszót hívok segítségül a válaszok elindításához: dráma, színjáték, együttműködés, alkotás, teljesítmény, siker. A zalai példa alapjául az adventi időszak közismert játéka, a betlehemes, a betlehemjárás egyik változatának a bemutatása és további élete áll. Maga a témaadó előadás a dráma műnemébe tartozó vígjáték műfaj kiváló közösségszervező, ismeret- és készségfejlesztő, jellempróbának is nevezhető. Ez a példa is ékesen jelzi, hogy az összehangolt együttműködés, az érzékeny egymásra figyelés kikristályosítója lehet a szemlélődő, hozzáadó, haszonelvű nyelv- és irodalompedagógiai stratégiának. De mindez akkor, csak akkor teljesedhet ki az óvodai csoportszobai, valamint az iskolai, osztálytermi mindennapokban, ha feltétlenül érvényesülhet a pedagógiai szabadság a kreatív tevékenység nyomán kibontakozó teljesítmény megvalósításában. És most lássuk példaként a dráma és színjáték problémakör tanításának ügyét!

Kétségtelen, hogy a dráma műnembe és műfajba való bevezetés az egyik legnagyobb szakmai kihívás számunkra, óvodapedagógusok, tanítók és magyartanárok számára.

Mikor kezdjünk el a drámákkal foglalkozni? Hogyan közelítsünk ehhez az ősi műfajhoz, amelyik egyúttal ősi műnem is?

Olvassuk együtt a feldolgozandó drámai műveket, vagy bízzuk tanítványainkra, és majd csak alakulnak a dolgok?

Legyünk őszinték önmagunkhoz: szeretünk a dráma műnemmel és műfajaival foglalkozni, avagy tesszük a dolgunkat, mert a tanterv bizonyos fegyelemre kötelez bennünket?

Tanítói és irodalomtanári elkötelezettségünk a szépirodalom mellett mindenképpen számos támpontot nyújt ahhoz, hogy értőn és kedvvel vigyük közelebb a dráma műnem és műfaj titokzatos világához diákjainkat.

A továbbiakban olyan megoldást mutatok be, amelyik a magyarországi irodalomtanításban az 1990-es években vált ismertté és alkalmazottá.2 De ez a módszer sem üdvözítő, csupán segítségnyújtás kíván lenni, figyelemmel a kontemplatív jellegű, additív szemléletű, funkcionális nyelv- és irodalompedagógiai stratégiára.

A nélkülözhetetlen háttérismeretek körét vehetjük szemügyre, ha olyan egyszerűen felfogható, közösségi alkotómunkában kiteljesíthető, a dráma műnemébe tartozó szemelvényeket veszünk motivációs bázisul szemlélődésre, tevékenységek hozzáadásával a haszonelvűségre tekintettel, mint például a láncszakító, a hidas, a hídjáró, a kaputartó játék. Általában köztudott, hogy az „Adj, király, katonát!” felütésű játék hagyományos magyar népi játék. Arról szól, hogy az ellenség csapatláncát át kell szakítania egy-egy játékosnak ebből és a másik közösségből is ahhoz, hogy maga mellé állítsa az ellenséges csapat valamelyik játékosát, esetleg egymás mellett álló ellenséges játékos párokat.

A dráma műnembe történő bevezetés keretében az előjáték, azaz a prológus szakkifejezések tartalmassá tevésére is kitűnő példaanyagnak nevezem ezt a láncszakító játékot, íme:

– Adj, király, katonát!

– Nem adok!

– Ha nem adsz, szakítok!

– Szakíts, ha bírsz!

Nem véletlenül használom az előjáték, illetőleg a prológus szakkifejezéseket, mert mindent, amit megtanítandónak tartok az érettségiig a dráma műnem köréből, azt az egyes tudnivalócsoportok körébe rendezetten három felvonás mentén tárgyalom tanítványaimmal. Ezáltal máris rendelkezünk három alappillérrel, ahonnan elrugaszkodhatunk a dráma és a színjáték tanításakor időről időre, évről évre, mert éppen attól lesz művészivé és nem megunttá ez a műnem diákjaink számára, hogy az életük szerves részévé lesz, azzá tesszük.

Térjünk vissza a kezdetekhez, azaz a felütéshez, vagyis az előjátékhoz, illetőleg a prológushoz, lássuk csak az értelmezését!

Kikből is áll a katonát kérő-szerző gyermekjáték, az „Adj, király, katonát!” kezdetű? Játékosokból, vagyis szereplőkből.

Mi jellemzi ezt a szövegművet? A feszült, indulattelt párbeszéd, másképpen dialógus/dikció.

Mi következett a „Szakíts, ha bírsz!” erőteljes, esetleg a gúnyos felhangot sem nélkülöző kiáltás után? A cselekvés, azaz az akció. A játszók beszédmódja fontos eszközül szolgált, mert egy-egy jellemet, tehát karaktert mutatott meg, nevezetesen a szembenálló hadseregekét. Összeütközésük, vagyis a konfliktusuk az ellentétes akaratot fejezte ki. A seregek egymást felváltva – egy-egy katonával képviselve – egészen addig futottak szakítani, amíg a végkifejlet, korábban használt szakszóval mondva a befejezés be nem következett, vagyis az egyik hadsereg királya magára nem maradt.

A játék végén oldódott a feszültség, bekövetkezett az a jóleső érzelmi felemelkedés vagy megtisztulás, ez a katarzis, amely után vidám könnyedséggel láthattak a résztvevők újabb fontos dolgok után…

Amiről eddig szó volt, az nem más, mint a klasszikus, ókori eredetű műnemek harmadik nagy együttese: a dráma. A továbbiakat, hogy miképp is tárgyalom, illetőleg tanítom szemlélődéssel, feladatépítő hozzáadással haszonelvűen a dráma és a színjáték problémakörét, arról a Beregszászban megjelent „Nem fecske módra…” című nyelv- és irodalompedagógiai kézikönyvemben teljes és önálló fejezet keretében részletesen szólok.3 Ugyanitt, Beregszászban Soós Kálmán-ösztöndíjban részesítették a Vasvári Zoltán művelődéstörténésszel együtt írt „Közelítések a dráma és a színház világához” című főiskolai tankönyvünket.4 Magyarországon a Mozaik Kiadó jelentette meg a „Jelek az úton” című könyvemet,5 az irodalmi feladatgyűjtemény-sorozatom záró kötetét, amelyik segítségével nyolcadik évfolyamosokat vittem számos munkáltató tevékenységgel a dráma és a színjáték problémakörébe.

Hogy miképpen érvényesül a dráma és színjáték tanításának művészete szemlélődéssel, hozzáadással, haszonelvűséggel, arra nézve egy kapus játék következzék!

Böjti vasárnapokon nemcsak a kis- és nagylányok, hanem a fiúk és a legények is énekelve vonultak végig a falun úgy, hogy közben kapus játékot játszottak. Általánosan elterjedtnek is mondhatjuk ma már ezt a játékrendet, melyben ketten leengedett kézzel tartják a kaput, így jelezve: csukva van. A többiek láncban velük szembe állnak, fogják egymás kezét, és elkezdődik a feleselő.

– Vigyetek át, vigyetek át, jó budai révészek!

– Nem viszünk át, nem tudjuk, hogy ki népei vagytok!

– Lengyel László a mi jó királyunk!

– Az is nekünk ellenségünk!

– Miről?

– Múlt napokban itt voltak, a hidat összetörték, meg se csinálták.

– Ácsok vagyunk, ácsok vagyunk,

fenyőfából kifaragjuk,

meg is aranyozzuk.

– Mivel aranyoztok?

– Rézzel és ólommal.

– A réz törékeny, az ólom olvadékony.

A feleselő, kissé csúfolkodó párbeszéd végeztével a kapusok felemelik karjukat, jelezve, hogy nyitva immár a kapu, és átengedik a láncot, vagyis a többi, egymás kezét fogó játékostársat. A lánc a „Bújj, bújj, zöld ág…” kezdetű ismert dalt énekli, így mennek által a kapun a láncban lévő játékosok, végül a kaput alkotók is csatlakoznak a bújókhoz. Az új kaput tartók a lánc első párját alkotók lesznek majd.

A továbbiakban arról lesz szó, hogy ilyen és hasonló fejlesztő tevékenységekkel alapozhatjuk és/vagy erősíthetjük diákjainkat a dráma és a színjáték problémakör tanításakor, hasznosítva a „Lehetetlent lehetni” című tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény elméleti irányelveit és gyakorlati jellegű tanácsait.6

1. Mondd el ezt a kapus játékot…

a) … óvodáskorúaknak; 

b) … alsós kisdiákoknak;

c) … felsős tanulóknak!

Légy meggyőző, és érd el, hogy mutassák is be ezt a böjti vasárnapokra való játékot!

2.  Melyek az epikus és melyek a drámai részletei ennek a játékbemutatónak? Érvényesül-e a líraiság a fenti szövegműben? Indokold meg állításod helyességét!

3. Értelmezd a következő fogalomgyűjteményt! Alkalmazd az itt közölt fogalmakat a fenti, böjti időben is játszható játékot bemutató szövegre!

játék, gyermekjáték, játékosok, szereplők, párbeszéd (dialógus / dikció), cselekvés (akció), jellem (karakter), összeütközés (konfliktus), végkifejlet, megtisztulás (katarzis), klasszikus, ókori eredetű műnem, dráma

4. Mi lenne, ha…?

a) …színházi rendezőként állítanád színpadra ezt a kapus játékot? Készíts tervet, vitasd meg társaiddal!

b) …filmrendezőként vinnéd filmszalagra ezt a böjtidőben is játszható játékot? Tervezd meg a forgatókönyvet, majd nyerd meg társaidat egy videó-összeállítás közös elkészítésére!

Néhány tanács

a) Lapozzátok fel tervkészítés közben a néprajzi szakirodalmat, merítsetek onnan is ötleteket annak érdekében, hogy árnyalt, hangulatkifejező képet kaphasson a néző a nagyböjti közösségerősítő játékszokásokról! Természetesen guglizással is hozzájuthattok kapcsolódó javaslatokhoz.

b) Ne feledjétek, hogy igen gazdag a böjtidő dalkincse, habár visszafogottabb, mint az esztendő más alkalmaikor. Válogassatok az előadásotokhoz, illetőleg a filmes feldolgozásotokhoz dalkincset!

c) Beszélgessetek tanáraitokkal is a terveitekről, majd keressetek fel néprajzkutatót az önzetlen tanácsaiért!

d) Legyen gondotok a kellékek, a szükséges ruhák, illetőleg jelmezek gondos megválasztására is!

e) Keressétek annak lehetőségét, hogy a környezetetekben lévő színház egyik rendezőjével szintén beszélgethessetek színdarab-, illetőleg filmterveitekről!

f) Készítsétek el az előadásotok bemutatójára invitáló ízléses meghívót!

Összefoglalásul

Ez a szekció-előadásom a dráma műnem és műfaj tanításának összetett problémáira kívánta felhívni a figyelmet a színjátszásra és a teljesítményre is összpontosítva. Abból az igazságból indultam ki, hogy a szövegértő olvasás minősége – benne értendő a drámaszöveg olvasásának és megértésének a minősége is –, az alapvető irodalomismeret – hozzátartozik a drámai szövegmű olvasásához és megértéséhez szükséges műfaji ismeretek tudásának minősége is –, kialakítása, a továbbhaladást biztosító nyelvtani formatudáson nyugvó szövegelemzés kiművelése lehet a záloga a digitális kultúrában való biztonságos, önfejlesztésre is felkészítő tanításnak. Ehhez nyújt megbízható, tényeken alapuló támpontokat a „Közelítések a dráma és a színjáték világához” című alapvető fontosságúnak nevezhető főiskolai tankönyv, amelyik Ukrajnában Soós Kálmán-ösztöndíjban részesült, illesse köszönet a Soós Kálmán Alapítványt és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát Beregszászban!

Magam is foglalkozom azzal, hogy mi számít teljesítménynek, jelesül a dráma és színjátszás tanításának problémakörében. Például a nélkülözhetetlen alapfogalmak gyakorlathoz igazodó megtanulása, alkalmazása mind a dráma műnemébe tartozó alkotások elemzésekor, értelmezésekor, mind az úgynevezett szemelvénydramatizálás alkalmával, továbbá a dramatizált művek közönség elé állításakor színjátszás keretében. Hogy mit tud kezdeni az iskola – én teszem hozzá: az osztálytermi közösség a másfajta teljesítménnyel, azaz szépirodalmi alkotások dramatizált változatának színjátszás keretében történő megjelenítésekor? Ez is nyelv- és irodalompedagógiai kérdés, a tanítás- és tanulásszervezés, nyilvánvalóan a tanítás- és tanulásirányítás feladata, mégpedig osztálytermi és iskolai közösségi szinten. Amikor a dráma és a színjátszás ügyét, lényegében a dráma műnem műfaji jegyeinek tudnivalóit, ismeretanyagát tanítjuk, akkor járunk el kétségtelenül helyesen, a tanítványaink érdeklődésére és tudásvágyára is figyelve, ha gyakorlatközpontú, vagyis a dramatizálás és/vagy a színjátszás ügyét is szem előtt tartjuk, mert így még látványosabban tűnik fel, hogy mi áll a teljesítmény mögött. Hogy mi áll? Hát az érdeklődés, a tudásvágy, az önkifejezés megvalósítása a szerepfelfogás, a szerepjátszás lehetőségeinek függvényében. Megkerülhetetlen volt és marad számomra az a kérdéskör is, hogy vajon kik fognak jól, és kik gyengén teljesíteni, amikor a dráma és a színjátszás problémakörével nem az elméletre, hanem elsősorban a gyakorlatra összpontosítva folytatjuk az ismeretszerzést és az ismeretmegerősítést. Itt is megnyilvánul a pedagógiai korszerűség kérdése, jelesül az, hogy szemlélődésre, hozzáadásra és a haszonelvűségre összepontosítva, mindenképpen a tanulók tanulási stratégiáira számítva tervezzük és végezzük nyelv- és irodalompedagógiai munkánkat, azaz ne a tanterv fensőbbségére, felsőbbrendűségére, vezérelvére, mindenhatóságára hagyatkozzunk, hanem növendékeink szellemi és gyakorlati teljesítőképességére összpontosítsunk.

Egyértelműen a tanítási gyakorlat felől akartam megközelíteni a dráma és a színjátszás problémakörei tanításának kérdéseit. A tanítás segítésére, a szaktanári tevékenység megerősítésére szolgáló szakmai adalékul szántam ezt az elsősorban ízelítőt, egyértelműen a kontemplatív jellegű, additív szemléletű, funkcionális nyelv- és irodalompedagógiai stratégiára tekintettel.

Úgy vélem, hogy olyan felkiáltásnak tekinthető az itt elhangzott szekció-előadásom, amelyik lényege: „Ki tudja jobban csinálni? Avasson be a titkokba!”

Tájékozódásul

Beregszászi Anikó 2012. A lehetetlent lehetni – Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

H. Tóth István 1999. Jelek az úton (Irodalmi feladatgyűjtemény 13-14 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

H. Tóth István 2015a. Építkezés a sikerből és a kudarcból (Additív szemléletű funkcionális anyanyelvhasználat a kontempláció jegyében). VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc.

H. Tóth István 2015b. A kontemplatív alapú, additív szemléletű, funkcionális anyanyelvhasználatot fejlesztő stratégiáról. Nyelvi és kulturális sokszínűség Keletközép-Európában: Érték és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

H. Tóth István 2015c. A szemlélődés, a hozzáadás és a haszonelvűség érvényesülése a nyelv- és irodalompedagógiában. I. Különleges Bánásmód nemzetközi tudományos konferencia. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszék, Hajdúböszörmény.

H. Tóth István 2015d. Szóra késztető (Háttérismeretek, fejlesztési lehetőségek óvodáskorúak beszéd- és kiejtésgondozásához). Flaccus Kiadó, Budapest.

H. Tóth István 2015e. „Nem fecske módra…” Kalauz az olvasmánymegértés fejlesztése nemcsak tanítók és magyartanárok számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Tan-eszköztanácsa, Beregszász.

H. Tóth István 2016a. Érvényesül-e a tanuló érdeke? (A gyermek és a tehetséggondozás kapcsolatáról a magyartanítás keretében.) IX. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc.

H. Tóth István 2016b. A legfőbb ítélő az olvasó, az olvasói igény (Mécs László, az irgalmasság és a szeretet költője a mai irodalom- és anyanyelv-pedagógiában). In: Fehér Ágota – Fülöpné Erdő Mária – Mészáros László (szerk.): „Et misericordia motus est” – Az irgalmasság és az igazságosság a keresztény nevelésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác. 162–179.

H. Tóth István 2016c. Hangtan, helyesejtés, helyesírás – minden időben. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandem-konferencia és műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról. Magyar Szemiotikai Társaság és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Együttműködő szervezet: Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Központ és Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék, Budapest.

H. Tóth István 2016d. „Játszani is engedd...” (József Attila). „A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze” – Országos Óvodai Szakmai Összejövetel, Budapest.

H. Tóth István 2016e. Beszéd- és kiejtésgondozás, olvasás-, írás- és helyesírás-tanítás nem természetes jelekkel – az írásjelek alkalmazása. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 82–90.

H. Tóth István 2016f. Kiútkeresés módszertani megújulással. Közoktatás, Beregszász. 1: 7–12.

H. Tóth István 2016g. Közelítések a dráma és a színjáték világához. Főiskolai tankönyv. Társszerző: Vasvári Zoltán.  Soós Kálmán-ösztöndíj, Beregszász.

 

 • 1. Az általam kialakított kontemplatív jellegű, additív szemléletű, funkcionális nyelv- és irodalompedagógiai stratégiáról a 2014–15. tanévben a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tartottam előadásokat és vezettem az ehhez a problémához kapcsolódó szemináriumokat. Szekció-előadásban a VIII. Miskolci Taní-tani Konferencián (2015. 01. 30.), Beregszászban, a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások nemzetközi interdiszciplináris konferencián (2015. 03. 26–28.), a Kodolányi János Főiskola és a Tinta Kiadó Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban konferencián (2015. 11. 09–10.) és az I. Különleges Bánásmód nemzetközi tudományos konferencián (2015. 12. 03.) ismertettem a fenti stratégia lényegi vonásait feladatosított szépirodalmi szemelvények, helyesírás-tanítási problémák mentén. A kontemplatív jellegű, additív szemléletű, funkcionális nyelv- és irodalompedagógiai stratégia jegyeit nemcsak bemutattam, hanem annak az elvi tudnivalóit be is építettem a Magyartanítás, a Tanító, a Közoktatás című szakmai folyóiratokban közzétett tanulmányaimba, valamint a „Nem fecske módra…” című, Beregszászban (2016. 04. 02.) sajtótájékoztatón bemutatott (azóta használatban lévő) tanítóitanári kézikönyvembe. Ezekben a teljesítménnyel is összefüggő fejlesztő tevékenységek e szerint a tanítás- és tanulásszervező, tanítás- és tanulásirányító stratégia szerint valósulnak meg.
 • 2. H. Tóth István 1999: Jelek az úton (Irodalmi feladatgyűjtemény 13-14 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.
 • 3. H. Tóth István 2015. „Nem fecske módra…” Kalauz az olvasmánymegértés fejlesztése nemcsak tanítók és magyartanárok számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász.
 • 4. H. Tóth István 2016. Közelítések a dráma és a színjáték világához (főiskolai tankönyv). Társszerző: Vasvári Zoltán. Soós Kálmán-ösztöndíj, Beregszász.
 • 5. H. Tóth István 1999. Jelek az úton (Irodalmi feladatgyűjtemény 13-14 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.
 • 6. Beregszászi Anikó 2012. A lehetetlent lehetni – Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
A szerzőről: H. Tóth István
Kategóriák: Blogok

A súlyosan beteg fiú sorstársaiért küzd. Team Miki - duplán gyógyító kilométerek [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.03.15. csütörtök - 21:16:32
Nádudvari Péter kollégánk két évvel ezelőtt egy súlyos betegséggel küzdő tanítványáért, Katona Miklós Patrikért (Mikiért) futott ultramaratonokat. Miki célja most az, hogy sporttal segíthessen sorstársain, akik – hozzá hasonlóan – súlyos betegséggel küzdenek. Ebben is segítségére van egykori tanára, akivel egy futókocsi segítségével közösen állnak rajthoz a versenyeken figyelemfelhívó, adománygyűjtő célból.
Kategóriák: Blogok

Jelenetek egy (vagy több) házasságból

Tani-Tani Online - 2018.03.11. vasárnap - 11:57:56

avagy tiszakécskei színjátszók Kecskeméten. Trencsényi László írása

Dübörgő taps a siker jele.

Most hagyjuk a klasszikusokat. Akár az írás címébe foglalt filmes remekművet, akár Ibsen korszakalkotó drámáját az önmagára találó fiatalasszonyról, akár a híres-nevezetes Bovarynét (vagy ennek közép-európai – “kétsebességes európai” – változatát, Móricz Isten háta mögöttjének hőseit), vagy megannyi színházi, filmes átdolgozásból is ismert tragikus hősnőt, Anna Kareninát (ugyan a szegény Karenint miért nem tartjuk számon?).

Mégis mielőtt a “pedagógiai alkotásokba”, (dráma)pedagógiai alkalmazásba vont, házassági krízisről szóló színpadi történeteket felidézem, szólnom kell ifjúkorom nagyhatású “középfajú” darabjairól, kontextusba kell emelnem őket. Irodalomtörténeti, színháztörténeti értékelést nem vagyok hivatott alkotni, de a múlt század hatvanas éveiben Szakonyi Károly darabja – Domján Edit és Sinkovits Imre emlékezetes játékával – a “korszakváltás” darabja volt. Életem, Zsóka volt a címe. A főhős férfiú korrumpálódásának és emberi árulásainak volt jelképes ellenpontja a hitves tisztasága, ereje.

Néhány évvel, tán évtizedekkel később Spiró György írt, s a Vígszínház mutatott be “válási darabot” (Ahogy tesszük). Az előadás nem válóperdráma volt, nem firtatta, hogy kinek a hibájából, emberi hitványságából mondatik ki a válás. Az emberi együttélés egyik természetes változataként élhettük át a történteket. A szerző is inkább a kor viszonyait okolta, amely jóformán képtelenné tette az újrakezdés életkereteinek megteremtését egy szétváló páros egyedei számára. (Írásunk szempontjából fontos elem, hogy a bemutató előadás műfaja – hasonlóan Az élet dolgaihoz – musical volt.)

Akad még egy asszociáció. Ugyan gyereknézőknek (is) készült mesejáték, de alighanem azért jutott eszembe, mert – mint a kecskeméti előadásnak – ennek is a padlás a színtere. Korszakváltást jelez ezúttal is a gondolattársítás. Míg amott titokzatos mesehősök és csodalények népesítik be a tető alatti teret, addig Az élet dolgaiban a házassági kríziseire visszaemlékező idős férfi főhős veszi sorra a padláson porosodó egykori tárgyait: élete drámája rekvizitumait. (Ugyan a clown-báb megelevenedik: a színpadi játék moderátora, narrátora ölti fel fekete-fehér – jin-jang – kezeslábasát. Egyébként ő a szerző, a rendező, a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola tanára: Siklósiné Balla Erzsébet.)

Volt már válási történet gyerekek színpadán. Erich Kästner kedves meseregényére, a Két Lottira gondolok. Vagy a hasonló megközelítést és megédesített megoldást kínáló “családi” filmre, a Kramer kontra Kramerre. Ezekben a történetekben – vágyteljesítésként, biztatásul, pedagógiai terápia gyanánt – a gyerekek szeretete ragasztja össze a szétszakadt párokat.

Ennél realistábban szólt (már csak emlékeinkben él, nincs dokumentációja) Gabnai Katalin játéka az Úttörőszínpaddal 1977-ből (Szerda, csütörtök). Az akkor hazánkban újdonságként megjelenő drámapedagógia eszközrendszere érvényesült az előadásban. A darabban a szüleik elvesztése miatt szorongó lakótelepi gyerekek játszották önmagukat, az életüket feltáró improvizációkból alakult a darab “gyöngysordramaturgiája”, s vált megrendítő, felnőtti felelősségre figyelmeztető drámává.

S a legújabb? A budapesti Vörösmarty Gimnázium drámás osztályának hasonló felkészülésen alapuló és hasonló dramaturgiát követő darabja 2017 őszén rázta meg a diákszínjátékos előadások látogatóit. (Már a címe is kihívás: Csonkák.) A kamaszok önmagukat, s szüleiket idézték fel monológjaikban, rögtönzött dialógusaikban. Megannyi változat a családi konfliktusokra, tűzfészkekre, válásra, az egyedülmaradásra, újragondolásra, újrakezdésre. Megrendítő őszinteség és realitásérzék, inkább vad szembenézés, a megértésnek halvány mécsesei, a tünetek, jelek felkutatásának szenvedélye jellemezte a Perényi Balázs szerkesztette és rendezte pódiumjátékot.

S így érkeztünk el Kecskemétre, a Kelemen László Kamaraszínházba, ahol a tiszakécskei Művelődési Ház együttesei mutatták be Az élet dolgai című játékot.

Megszámolhatatlanul sok szereplő a színpadon, jóformán az egész város. Színjátszók, táncosok, moderntácosok, néptáncosok, zenészek gitárral és citerával. Tiszakécskének a Ki Mit Tud?-okból jól ismert hagyományos népi hangszere így jut új szerephez: a modern musicalzene, gyakran Zorán dalai hatásos kísérő zenekarának eszköze lesz.) Óvodások, iskolások, fiatalok, nagyszülő korúak. Minden nemzedék saját életkorát alakítja (vajon saját személyét, saját szerepeit miképp oldja a darabban vállalt szerepébe?). Akár ez is elképzelhető, de a rendező a nyitánynak erre utaló tablója után egyértelműen a színdarab felé viszi a dolgot, szereplők játszanak a színpadon, játéktudásuk, s nem annyira saját történeteik megéltsége előadásuk fő komponense. (A drámapedagógiai típusú szabad improvizáció ugyan még egyszer visszatér: a második felvonásban egy osztályfőnöki óra, egy integrációra mintát mutató anyák napi műsor előkészítése jelenetében). (Az internetről meg tudni, hogy hasonló cselekménnyel és címmel francia film is készült egykor.)

Drámánk jellegzetesen mai darab, a szerelem és a család felmorzsolódik a családfő (fiatal ügyvéd – őrá emlékezik a padláson idős Én-je) megélhetési küzdelmeiben, karrierjének építése során. S hát a dramaturgia sztereotipiái nyomán a csábító is megjelenik – az első ügyfél képében. (Becsületére legyen mondva írónak, dramaturgnak, hogy nem félelmes démon képében jelenik meg a “harmadik”, a maga módján, a maga autonómiájával szintén egy jobb sorsra méltó élet áll Kata mögött.) De a “megcsalás” akkor is megcsalás. A házasság szétesik, a gyerekeket kamaszságuk teljében éli a dráma, s ha nem is lépnek deviáns utakra, láthatóan megviselik őket (főleg a nagylányt) a történtek. Az apa a nagymamához költözik, aki menedéket adhat, jótanácsot kevesebbet.

A maga módján mindenki szenvedi tehát a kialakult új helyzetet, megoldás, megbékélés nem látszik.

A második felvonás történései hozzák a feloldozást. Az élet rendje szerint meghal a nagymama, ez új helyzet mindnyájuk életében. Majd az ügyvéd urat autóbaleset éri, s az újraélesztő mentők egykori otthonába szállítják. Ez a szenvedés és gyógyulás katarzist hoz a család életében. Összekötik a szétszakadt szálakat.

A padláson elgondolkodó Öreg férfi (a jeles drámapedagógus-polihisztor, Monzák Péter játssza) már ezekre a helyreállított évekre emlékezik. Ha az első felvonást a kritikai szemlélet, némi társadalomkritika, realizmus jellemezte, a második felvonásban sorra a helyreállítható idill felé tereli a békére vágyó nézőt a jelenetek sora.

Dübörgő taps a siker jele. A nézők – nyilván köztük sok, különböző házassági drámákkal küzdő, s nyilván sok tiszakécskei – meghálálják, hogy a “mese róluk szólt”. Az új műfajú, különösen igényes előadásban megvalósult “rock-népszínmű” megtalálta az utat hozzájuk, dialógust teremtett néző és előadó közt.

 

A szerzőről: Trencsényi László
Kategóriák: Blogok

620. A társadalmi beágyazottság

L. Ritók Nóra - 2018.03.10. szombat - 22:04:03

Dolgozunk, sodornak bennünket a teendők, ám néha, többnyire valami felkéréshez, pályázathoz, támogató kereséséhez kapcsolódva muszáj összegző írásokat készítenem arról, amit csinálunk.  Amikor aztán ezek során átgondolom, mi változott az előzőhöz képest, mit látok jobban, tisztábban, milyen tényezők kerültek elő, amelyeket esetleg addig nem befolyásoltak, akkor mindig előrébb lépek a dologgal.

Mindig van, amit pontosabban látok, jobban körül tudom írni, számomra is tisztább, átláthatóbb lesz a munka váza, a munkaterületek meghatározása.

Most pl. egyetlen mondatban meg tudom határozni, mi ennek a munkának a jellemzője, ami egyben meg is különböztet minket más, hasonló fejlesztésektől. Az, hogy a generációs mélyszegénység problémáját a teljes társadalmi beágyazottságában értelmezzük. És a megoldásokat is ebben a beágyazottságban keressük.

Azt jelenti ez, hogy mindent mindennel összefüggéseiben értelmezünk. Nincs olyan, hogy van egy külön terület, ahol fejlesztünk, változást generálunk, és közben nem foglalkozunk az azt leamortizáló tényezőkkel. Nincs olyan, hogy csak a gyerekre koncentrálunk, és közben őt a fejlesztésünkkel teljesen ellentétes hatások érik a felnőtt közegükből, ám ezzel nem foglalkozunk.

Mi nem feladattal lehatárolt területenként értelmezzük a munkánkat, hanem problémánként. Nem azt mondjuk, hogy itt egy gyerek, akinek kizárólag az oktatásával, vagy kizárólag az egészségi állapotával (sőt fogazatával, látásával, stb., hogy tovább specifikáljuk a lehatárolást) kell foglalkoznunk, mert az a dolgunk, ezért kapjuk a fizetésünket, ebben vagyunk kizárólag felelősségre vonhatóak, és más terület már nem a mi dolgunk, azzal törődjön más, akinek meg az a dolga.

Így, ebben a rendszerben ugyan láthatólag nem megy a szegénység ördögi körének a megtörése, az ügyközpontú, formális együttműködések sem adnak megoldást, mégis ebben gondolkodunk, ez van a mindennapi gyakorlatban. A sikertelenségért pedig őket hibáztatja a rendszer, és bünteti is.

Azt hiszem egyébként, ettől lett ennyire bonyolult is ez a munka. Hogy az összefüggések rendszerében haladtunk vele. Ám ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább azt látom, hogy csak így lehet változást elérni. Megakadályozva a pozitív hatások leamortizálódását, megtámogatni a fejlesztéseket a lehető legtöbb irányból.

Mert most szétesik minden, a hatások még a rendszeren belül is ellentmondásosak. Miközben pl. az oktatásban a tehetséggondozás eszméje csúcsra járatott, közben az állam nem szab határt a szegregációnak, teret enged az oktatási rendszer teljes szétszakadásának. Vagy, hogy maradjak ugyanennél a témánál, hogy miközben a keresztény szellemiséget hangsúlyozza, mint egyetlen és üdvözítő értéket, közben a legszegényebbeket zárja ki az egyház sok helyen az iskoláiból.

Az pedig, hogy a rendszer közben csak a pozitívat kommunikálja, az nem jelenti azt, hogy nincs ott a negatív. Az folyamatosan ott van, sőt, dolgozik, és ássa alá azt az építményt is, ami egyre ingatagabbá teszi ezt az egészet, míg a fejünkre nem omlik. Mert nem lehet a tehetséggondozást sem társadalmi beágyazottság nélkül szemlélni…. és a szegregált oktatást sem. Ha így nézzük, ezzel a szemlélettel, világossá válnak a hatások, a változások, a tendenciák, és körvonalazódik a megoldás útja is.

Itt van a gyerekszegénység kérdése. Hogyan lehet ezen fogást keresni? Nyilván az első lenne, hogy elismerjük: létező problémáról van szó. Aztán megnézni azt a bonyolult rendszert, amiben ez kifejlődött. Látni a krízishelyzeteket, amelyek meghatározzák a test fejlődését, a szénhidrátalapú, a fehérjéket nélkülöző étkezéstől, a pénz híján ki nem váltott gyógyszerekig, a lakhatási szegénységben történő élettől, az évszaknak nem megfelelő ruházatig, az el nem ért egészségügyi szolgáltatásoktól a korai dohányzásig.

Megérteni a gyereket mentálisan meghatározó családi hatásokat, azokat a túlélési stratégiákat, amelyeket az alapkészség-hiányos, szintén nélkülözésben felnőtt szülők a nap minden percébe beágyazva, erős üzenettel közvetítenek a gyerekek felé. Az árörökített viszonyulásokat egymáshoz, a tanuláshoz, a munkához, a környezethez, a pénzhez, a fogyasztói világ hatásaihoz, a karrierhez, a jövőképhez, a beosztáshoz, a kölcsönökhöz, a bűnözéshez, a szűkebb és tágabb környezethez, a világhoz.

Látni azt, hogyan hat a gyerekre a szülő munkája, legyen az közmunka, vagy alkalmi, fekete munka. Hogy hat az, mikor valaki mobilis, és azt választja, hogy távolabb keres a közmunkánál jövedelmezőbb lehetőséget, és az is, hogy meddig képes ebben megmaradni. Ha munkahelyet vált, miért teszi? Hogy hat a közmunkabérrel megtámogatott OKJ-s képzés a gyerek iskolarendszerben való bennmaradására? Milyen viszonyulása van a szülőknek a szociális támogatásokhoz, mennyire építik erre a családfenntartást? Milyen a megítélése a bűnözésnek a családban? És a tágabb környezetben? Mit gondol a gyerek erről? Hogyan hat mindez rá?

Értelmezni azt, amit a közoktatás rendszere ott, az adott települési környezetben nyújtani képes, az iskolából jövő hatásokat. A szakos nevelők hiányával, a kiégett, eszköztelen pedagógusokkal, az oktatás központi meghatározottságával. Ami minden gyereket, hatást egyformán értelmez, miközben a szakadék óriásira nőtt gyerek és gyerek között.

Átgondolni, hogy az intézményrendszer, amiben már nincs ott a prevenció fogalma, és amiben teljes teret nyert a hatósági eszközök használata, hogyan hat erre az egészre.

Nézni és megérteni a felnőttek kommunikációját, a reakciójukat egy-egy helyzetben, mikor úgy érzik, sérelem éri őket. Mert ezt is viszi a szülő haza, mondja el otthon, úgy, ahogy ő értette, ő élte meg. Mert az sem mindegy, hogy mit értenek meg abból, amit mondanak nekik, vagy amit a hivatalos papírokon olvasnak, hiányos szövegértési képességgel. Megvezethetően. Sorolhatnám még az egymásra ható tényezőket, melyek, mint erős kötelek tartják fenn a nyomorúságot.

Egyre jobban érzem, hogyha megoldást, elmozdulást szeretnénk, azt nem ebben a területekre feldarabolt rendszerben kellene keresni. Azt hiszem, egyszerűen más szerkezetben kellene. Amiben összefüggéseiben és egyediségében is értelmezhető hatásrendszer van. Nem ügyek, hanem családok, mentorálás, összehangolás. Hogy sokba kerülne? Nem hiszem… a probléma hozadékai ma sokkal többe kerülnek.

Egy generáción keresztül kellene többet ráfordítani. Hogy bepótolhassunk valamit abból, ami hiányzik. Amiből utána egy másfajta élet építhető.

Kategóriák: Blogok, Kollégák blogjai

619. A „minden rendben” szemlélet átörökítése

L. Ritók Nóra - 2018.03.04. vasárnap - 15:57:01

Volt most egy riport velem a Lánchíd Rádióban…és valaki rákérdezett a facebookon, nincs-e meg valahol írásban az, amit ott mondtam, hogy „ mintha szégyen lenne, hogy vannak a társadalomban nehezen megoldható problémák”.

Nos, sokat írtam már erről, különböző összefüggésekben, és igen, nagyon izgat, hogy miként lehetne ebben szemléletet váltani…. mert valahogy azt látom, ez, kormányoktól függetlenül nem megy nekünk. Mert nem megy a problémák beismerése, ami pedig az alapja lenne a megoldások megkeresésének. Ezt, a mostani döntéshozás tökélyre vitte, mert most jaj annak, aki a hibákról beszélni mer, az eleve ellenség.

Rémülten nézem minden alkalommal a híreket, ahogy már olyan szint alá megy ebben a döntéshozói kommunikáció, amit sosem gondoltam. Persze az ellenzéki oldal is akkor jeleskedik problémajelzésben, ha nem döntéshozói szerepben van, bár a választási fokozatban őket most még mindig a mértéktartóbb kommunikáció jellemzi.

És az átörökítés szót azért használom itt is, mert meggyőződésem, hogy ezt nem bírtuk elengedni a szocializmus óta. Amikor „felfele” mindig rózsaszín képet kellett kommunikálni. Mindenáron.

Mi változott? Nos, ebben nem sok. Azt hiszem, zsigerileg ivódott ez belénk, és adjuk tovább, így a jó, ha a „főnökség” nem lát bajt, csak sikert, így egyengethetjük a magunk karrierjét is tovább, haladva a jól bevált, lojalitással kikövezett úton. A céges világban ez nem megy, ott mérések vannak, ott valós eredményeket kell produkálni. De az állami rendszerben való boldogulásnak régen is, és ma is ez volt az üdvözítő útja. Igaz, ma ez a két terület sajnálatosan össze is kapcsolódik, újabb problémákat teremtve, amivel persze megint nem lehet szembenézni.

Valaki egyszer azt mondta nekem, ez általános emberei tulajdonság, hogy nem szeretünk szembenézni a problémákkal, és ha baj van, akkor másokat hibáztatunk, és a magunk felelősségét nem ismerjük el. Nem tudom, én nem így látom. Szerintem ez sokkal inkább rendszerfüggő, az elvárások rendszerében alakuló emberi magatartás. Aminek nagyon sok eleme van, a karriertörténetektől a függőségi viszonyokig. Amiben azt hiszem, a bólogatásokra sokkal erősebb a rendszeren belüli pozitív visszacsatolás, mint a kérdésekre. És szerintem ez nagy baj.

Sokszor leírtam már, hogy ezt az oktatásban mennyire nyomon lehet követni. Ha egy tanár segítséget kér, mert nem tud megoldani bizonyos problémákat az osztályban valamely gyerekekkel, hamar rásütik, hogy nem jó pedagógus. Ki merné a portfóliójában leírni, hogy az osztályában jelenlevő SNI (sajátos nevelési igényű) gyerekkel nem boldogul, és a legnagyobb eredménye vele, ha csendben marad, és nem zavarja a többit? Pedig a probléma csak annyi, hogy neki ehhez sem képesítése nincs, sem plusz energiája, ideje, amit erre fordíthatna.. Hogy ehhez speciális szakember mindennapi jelenléte kellene az osztályban, amire nincs lehetőség… Nem, a portfólióban nincs szó efféléről. És ha ügyes, a minősítő tanításán ezt a gyereket otthon is marasztalja… hogy ne rontsa a képet, az ő szakmai kvalitásáról.

És egy igazgató sem ír arról, sem az év végi beszámolókban, vagy a pályázatában, hogy mivel nem boldogult vezetőként a tanév, tanévek során. Az eredményekre fókuszál, a hibákról pedig nem tesz említést. Sosincs szó ezekben rendőrségi beavatkozást igénylő esetek elemzéséről, a hátsó padban csendben egy fénymásolatot színezgető, olvasni alig tudó gyerekekről  (ezt lassan módszertanná csiszolgatják a pedagógusok), sem a kiégés egyértelmű jeleiről a szegregált iskolák tanárainál, az országos kompetenciamérés alatti (egyébként minden méltatlan eszközzel a jobb eredményt segítő) átlagról is éppen csak annyira, amennyire kell, jelezve persze, hogy a javulás útján vannak.

Aztán a történet lép tovább, korábban az önkormányzatok, most a tankerületek szintjére. Így, a tükör azt mutatja, hogy az oktatásban minden a legnagyobb rendben van.

Mindenhol megtapasztalható ez az állami intézményeken belül. A területekről származó információk a rendszeren belül mozognak. Itt mennek az adatszolgáltatások, a beszámolók, így szerveződnek a helyszíni látogatások is. Amiben azt kell mutatni, hogy minden jó abban a rendszerben, amit az épp regnáló kormány előír. Minden eredményes. Minden hatás, amit fent egy íróasztalnál kitalálnak, jól működik, tökéletesen hat. Mert úgy a jó, ha mindig, mindenki elégedett….

A rendszer tele van olyan végrehajtókkal, akik ehhez asszisztálnak. Mert félnek, féltik a saját egzisztenciájukat, előmenetelüket, félnek attól, ha nem így tesznek, akkor mindez veszélybe kerül. Sokan érzik, hogy nem jól van így, de nem lépnek, nem is szólnak, „nem tehetem meg” mondják, „gyerekem van, akit fel kell nevelni”, vagy „ha felállok, a helyembe úgyis olyan kerül, aki ezt majd gondolkodás nélkül végrehajtja”, esetleg „megpróbálom a legjobbat kihozni belőle, hogy legalább ne ártson annyira”.

Pedig egy társadalom működésében mindig vannak hibák, problémák, amelyek akár a természetes együttélésből, akár a változásokból fakadnak. De mintha az, hogy erről beszélünk, az egy alkalmatlanságot felfedő, szégyenteljes dolog lenne. Azt hiszem, egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ez nem vezet sehova. Mintha teljesen kiveszett volna mára a problémajelzés, a problémaelemzés. Pedig e nélkül nincs problémamegoldás sem.

Mit lehetne tenni? Talán a gyermekeket a családban és az iskolában is arra nevelni, hogy lehet hibázni. Hogy nem az a baj, hogyha hibázunk, mert az azt jelzi, hogy próbálkozunk, csak nem számoltunk valamilyen tényezővel. Hogy sokkal nagyobb baj, ha hazudunk, és nem tudunk szembenézni a problémával. Meg az is, ha az egészben nem látjuk a saját szerepünket, és mindig hárítunk. Másra.

De megtehetik-e, meg tudják-e tenni mindezt olyan felnőttek, akik közben maguk is rettegnek a hibák jelzésétől? Akik most már két „elmúltnyolcévezés”-ben szocializálódtak? Meg tudják-e ezt tenni szülőként, miközben a munkahelyükön folyamatosan más szerepet játszanak? Pedagógusként az iskolában is?

Azt hiszem, az elhallgatás és a hárítás generációja lettünk. Kérdés, megtörhető-e ez valaha?

Kategóriák: Blogok, Kollégák blogjai

ELF – English as a Lingua Franca

Tani-Tani Online - 2018.03.01. csütörtök - 10:27:47

Alexovics Ingrid előadása a XI. Miskolci Taní-tani Konferencián, 2018. február 2-án.

És tudunk-e bármiféle előnyt kovácsolni abból a tényből, hogy az angol ma kétségkívül a világ közös nyelvévé vált?

Nagyon messziről fogom kezdeni a mondanivalómat: valamikor a hetvenes évek elején egy gyereket (költözésük okán) az édesanyja új iskolába kényszerült íratni. Az új iskola olyannyira új volt, hogy addig nem is járt oda senki, tehát minden új volt benne: a padok, az ablakok, a gyerekek és a tanárok is. Az édesanya a beiratkozáskor tudta meg, és ez a tudás őszinte rémülettel töltötte el, hogy a gyerek angol nyelvet fog tanulni ebben az iskolában, nem pedig németet, ahogy azt addig remélte. Akkoriban még nem volt se divat, se gyakorlat a korai nyelvtanítás, de ez mégiscsak egy egyetem gyakorlóiskolája volt, nem gyakorolhattak az angoltanárjelöltek szalmabábukon… Az anya otthon természetesen hangot is adott súlyos aggodalmának, mi lesz ezzel a gyerekkel így, mi haszna lehet az angol nyelvből, ha felnő. A gyerek pedig az aggodalmak hallatán nagyot sóhajtott, tényleg mi lesz vele, biztos nehéz lesz így boldogulnia a világban, ezzel a fura nyelvvel. Aztán végül mégsem lett baj, hogy tud angolul, mert végül angoltanár lett belőle.

Hogy a hetvenes évek elején a szülők többsége nem nagyon tudta elgondolni, miért is volna jó angolul tanulni, az nem olyan nagy csoda. Akkoriban az angol nyelv tanulásában talán csak a brit teaivási szokásokért, meg az angol királyi családért párás szemmel rajongó klasszikus értelmiség, vagy rajtuk kívül még a kissé felvilágosultabb, a hatvanas évek amerikai rockandrolljáért lelkesedő haladó értelmiség láthatott fantáziát. Mi értelme lett volna azonban egy nem értelmiségi, félig sváb családban élő gyerek számára egy olyan nyelvet tanulni, ami kevés gyakorlati haszonnal bírt? Ki gondolta volna akkor, hogy az angol a modern világ lingua francája lesz, és hogy eljön egyszer az az idő is, amikor angolul nem tudni nem puszta műveltségbeli hiányt jelent majd, hanem az életben boldogulni tudás súlyos korlátját is. Talán senki. Nem véletlen, hogy a nyelvtanulás integratív motivációs modellje az ötvenes évek végén született meg.

Amikor az angol nyelv térhódításáról van szó, és ezzel kapcsolatban a kulturális kolonizáció, illetve kulturális identitásvesztés rémképe is felmerül, akkor abból minden bizonnyal az idegen nyelv elsajátításának ez a társadalmi-kulturális (integratív) motivációja köszön vissza. Ma már világos, hogy többről és másról van szó, mint hogy egy világösszeesküvés jegyében mindenkiből kisbrit esetleg léha amerikai váljék. Annál is inkább, mert az angol nyelv kezdeti, a kolonizációnak köszönhető szétszórattatását a 20. század végén és a 21. században egy újabb követi, az angol nyelv nem kizárólag a célnyelvi kultúrát és műveltségi hátterét biztosítja beszélője számára, hanem egyfajta globális tudományos és technikai közvetítő nyelvvé is lesz.

A huszadik század végén pedig azzal a ténnyel vagyunk kénytelenek szembesülni, hogy ennek a nyelvnek ma már több a nem anyanyelvi, mint az anyanyelvi beszélője. Mindebből az is következik, hogy az angol nyelv mára nem azoké, akik anyanyelvként beszélik: az úgynevezett nemzetközi angol nyelvek (World Englishes) használóik tulajdonát képezik. Az angol nyelv már nem kizárólag az anyanyelvek funkcióit, hanem speciális felhasználói igényt is kénytelen kielégíteni, elszakad eredeti szociokulturális kontextusától, és a nyelvhasználat célja végeredményben már ritkán az anyanyelvi használóhoz közelítő proficiency, inkább egy használható, kommunikációra alkalmas eszköz, egy közvetítő nyelv birtoklása. Aki ma angolul „tud”, nem feltétlenül hangzik született amerikainak vagy britnek, és nem is feltétlenül óhajt a nyelvtanárok által a célnyelvi kultúrának tekintett értékcsomaggal azonosulni.

Mivel angolul szinte mindenki beszél valamennyire, ez a nyelv mára túllépet a szigorúan vett kulturális aspektusokon, a társadalmi, politikai, gazdasági és vallási rendszereken, aminek két következménye is van: az egyik az, hogy ha nagyon szélsőségesen akarok fogalmazni, az angol nyelv ma mindenféle ideológia hű szolgája tud lenni, ha akar (ennek nem biztos, hogy örülünk), a másik, hogy ez az ún. globális angol, mivel egyre kevésbé igényli a nemzetekhez köthető kulturális identifikációt, az interkulturális kommunikáció mellett a kritikai elemzés, sőt olykor a társadalmi ellenállás eszközévé is képes válni. Az egyik szemünk sír, a másik nevet.

De miért fontos erről ma szót ejteni Magyarországon? Két ok miatt. Az egyik ok módszertani, a másik társadalmi, de ez a két dolog a nyelvtanításban szorosan összefügg.

Az idegennyelvtudással kapcsolatos társadalmi elvárások a rendszerváltás óta minden más tárgynál erőteljesebb formában nyilvánulnak meg” – írja Nikolov Marianne 2003-as tanulmányában. Azóta eltelt tizenöt év, és ezek a társadalmi elvárások egyáltalán nem csökkentek. A lakosság önbevallására alapozó felmérések megbízhatósága persze olyan, amilyen, mégis van egy olyan közmegegyezés, hogy a magyar nyelvtanulók nagy százalékban sikertelenek. Ezzel a problémakörrel sok kiváló hazai szakember foglalkozik, Csapó Benő, Dörnyei Zoltán vagy Nikolov Marianne tanulmányait érdemes olvasni mindazoknak, akiket ez a kérdés foglalkoztat.

Vajon milyen módszertani megújulásra volna szükség annak érdekében, hogy nyelvtanárként (különösen angoltanárként) eleget tudjunk tenni a társadalmi igénynek, és használható (értsd: eszközként működő, a társadalmi, gazdaság, tudományos stb. érvényesülést szolgáló) nyelvtudást tudjunk adni tanítványaink számára? És tudunk-e bármiféle előnyt kovácsolni abból a tényből, hogy az angol ma kétségkívül a világ közös nyelvévé vált?

Kiindulásként, hadd idézzek néhány fontos gondolatot Nikolov Marianne tanulmányából:

Az is látható a statisztikákból, hogy az iskolai idegennyelv-oktatás a társadalmi igényeknek alacsony szinten és igazságtalan eloszlásban képes csak megfelelni annak ellenére, hogy a felnőtt lakosság, a szülők és a diákok attitűdje az idegen nyelvek tudásához és tanulásához fölöttébb kedvező. Ugyanakkor hiába motiváltak instrumentálisan a diákok tömegei, ha a mindennapi nyelvórai tevékenységek nem építenek a motivációjukra és nem erősítik tovább azt. […] elterjedt az a vélekedés, mely szerint ebben a periódusban a kommunikatív nyelvtanítás vált uralkodóvá. […] Ez utóbbi véleménnyel nehéz egyetérteni, mivel az osztálytermi és egyéb kutatások ennek ellentmondanak. […] A kutatási eredmények szerint a közoktatás gyakorlatának jelentős részét ma is a hagyományos nyelvoktatás jellemzi, ahol a nyelvről való tudás hangsúlyosabb a használható nyelvtudásnál. […] jellemző gyakorlat, hogy a tananyagok széles választékából a kommunikatív, jelentésközpontú tananyagcsomagokat használják, melyeket azonban hagyományos eljárásokkal alkalmaznak: a nyúlfarknyi szövegeket rendszerint felolvassák, lefordítják, a zajosabb, kreatív gyakorlást és projekteket elhagyják, majd következnek a nyelvtani gyakorlatok.

Hiába tudjuk tehát az elméletet, hiába tudjuk, hogy a nyelv használatát kellene előtérbe helyezni, a módszertani megújulás a magyar közoktatásban csak részben ment végbe. Kiváló tananyagot használunk, ám rémesen ódivatú módszerekkel. Az anyanyelvi beszélő kiejtéséhez közelítő kiejtésre adunk pontot az érettségin, ám az elvárt nyelvi produktum a nyelvi vizsgákon nem a világban használt angol nyelvhez igazodik, hanem egy, a nyelvhasználók számára lassan értelmezhetetlenné váló, régies nyelvi sztenderdet óhajt életben tartani. Félreértés ne essék, az ELF, vagyis az az angol, amit a világ ma közös nyelvként használ, nem valamiféle nyelvi igénytelenség, hanem olyan nyelv, amelyen hatékony, pontos és érdemi, de talán a hivatalos panaszleveleken és a diákok számára már ismeretlen képeslapokon túlmutató kommunikáció folytatható.

Nincsenek tehát csodák: ha kizárólag tantárgyként tekintünk az angol nyelvre, a diákjaink épp olyan csendes utálattal veszik elő a könyvüket óra elején, mint tettük mi annak idején az oroszkönyvünkkel.

Ugyanakkor a probléma nem kizárólag módszertani jellegű, és ez tulajdonképpen jó hír, mert ez a segítségünkre lehet, segíthet abban, hogy új utakat keressünk a (nyelv)tanításban. A fenti idézetben kiemeltem egy szókapcsolatot: igazságtalan eloszlásban. Miről is van szó? Nyilván egyfajta társadalmi igazságtalanságról, a tudáshoz, a műveltséghez való hozzájutás igazságtalan eloszlásáról, hiszen a magyar közoktatás meglehetősen alacsony érzékenységgel bír a leszakadó társadalmi csoportok gyermekei iránt, és eszköztára szegényes a hátrányok leküzdésére.

Sokszor mondják a kollégáim, milyen jó nekem, én csak bemegyek az órára, aztán beszélgetek, és bármennyire is van ebben a megjegyzésben némi rosszindulat is olykor, rávilágít arra, ami a nyelvtanárok kezébe kivételes eszközt ad: a szabadságra. Mert a valid nyelvtanításnak valóban módszertanilag rendben lévőnek kell(ene) lennie, de a módszertani nehézségek és a tanítás hétköznapi feltételeinek hiányai a valóságban ténylegesen áthidalhatók valamivel: érvényes tartalommal – értve ez alatt egy közösen érvényesnek tekintett tartalmat természetesen.

Sokszor mondjuk, ma a világ olyan gyorsan változik, hogy a tanárok csak kapkodják a fejüket, a nyelvkönyvek pedig pillanatok alatt érdektelenné válnak a diákok számára. Mihez lehet kezdeni tehát, ha az otthonról kevés szülői támogatással, kevés nyelvtanulási tapasztalattal érkező, kevéssé olvasott, a társadalom leszakadó rétegeiből iskolába kerülő, hátrányos helyzetű diákokoknak is szeretnénk adni valamit, ami enyhít a társadalmi igazságtalanságon? Hogyan töltheti be jobb híján az angol nyelv azt a híd szerepet, amivel egyébként globális nyelvként korunk felruházta, és amit mind a szülők, mind a diákok tőle joggal, el is várnak?

A negyvenöt perces nyelvórák olyanok, amilyenek, vagy érdekesek, vagy nem, vagy elhiszik a diákok, hogy ez a nyelv klassz és hasznos, vagy eleve tudják, vagy nem hiszik, és nem is tudják. Ha azonban a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy nekik erre a tudásra szükségük van, nem a ködös jövőben, hanem most, akkor az minden bizonnyal hatással van a motivációjukra is.

Sok jó ötlet van erre, de az egyik legjobb talán az, ha nemzetközi projektekben veszünk részt, hiszen a nemzetközi projektek munkanyelve szinte kivétel nélkül az angol. Ezek a projektek persze fárasztóak: szervezést igénylenek, utazni kell (azt se mindenki szeret), stresszhelyzetbe keveredünk, értetlenség van, feladatokat kell megoldani úgy, hogy más nemzetbeli kortársakkal kényszerülünk együttműködésre… nem sorolom tovább, aki valaha csinált ilyesmit, tudja, miről beszélek: a nemzetközi projektek talaja ingoványos.

Hadd mutassak példaként egy projektet, amelyben a mi diákjaink is részt vesznek: 2017 szeptemberétől három magyar, három cseh és öt lengyel iskola egyenként nagyjából tíz diákja vesz részt egy nemzetközi projektben, melynek témája 1956, illetve 1968 történelmi eseményei és a propaganda. A program koordinátorai a varsói POLIN – a Lengyel Zsidók Történeti Múzeuma – lelkes múzeumpedagógusai és a résztvevő iskolák tanárai azon dolgoznak, hogy a diákok alkotó módon részt vegyenek a munkában: csoportban gondolkodjanak el az adott történelmi kor és a propaganda összefüggésein, vonjanak párhuzamot saját tapasztalataikkal, értelmezzék az őket körülvevő világot, és tapasztalják meg azt, amit jó volna, ha minden ember megtapasztalna a világban: lehet és kell is együtt, felelőséggel gondolkodnunk. A csillagok most úgy állnak, hogy erre a világ nagy részén éppen angolul van lehetőség.

Mik a tapasztalatok? Nem mondom, hogy csak sikerélmény van. Azt sem, hogy nincsenek alig-alig legyőzhető akadályok. Nem hiszem azt, hogy mindenki lelkes, hogy mindig mindenki érti, mit akar a másik. Se mi felnőttek, se a diákok. De megpróbálunk egy nyelven beszélni.

Hogy mi a haszna ebből egy diáknak? Talán leginkább az, hogy önmaga csodálkozik rá saját lehetőségeire és korlátaira. Hogy nem a tanára mondja meg neki, mi a nyelvi sztenderd, hanem a kortársak. Hogy segít, és segítenek neki. Hogy együtt próbál gondolkodni, dolgozni valakikkel, akiknek szintén nem anyanyelve az angol. Fontos tapasztalat, mert ebben a folyamatban a befogadást és nem a kirekesztést éli meg.

Lehet, hogy furcsa, hogy felháborító is akár, hogy azt mondom, aki ma középiskolásként nem beszéli a 21. század közös nyelvét, nem tud arról a világról eleget, amiben él. Lemarad a lehetőségekről, amelyek egyébként a rendelkezésére állhatnának, és egy olyan világba zárja be önmagát, ahonnan alig-alig nyílik kilátás a külvilágra, ahol a kritikus gondolkodás sok esetben nem szívesen látott vendég, és ahonnan a felemelkedésre kevés lehetőség van. Az angol nyelv ma már nem kizárólag tantárgy, nekünk tehát nem csak oktatáspolitikai, de valahol erkölcsi kötelességünk is gondoskodni arról, hogy a felnövekvő generációk megtanulják azt a közös nyelvet, amin megbeszélhetik majd közös dolgaikat, mert a ma angolul tanuló diákjában már nem feltétlenül az angol célnyelvi országok iránti szimpátia munkál, inkább az integratív és az instrumentális motiváció összeolvadásából eredő egyfajta nemzetközi hozzáállás (Yashima): a ma diákja érteni akarja a világot, és boldogulni is akar benne.

Az angol a világ közös nyelve lett, és a prognózisok szerint még mintegy ötven évig az is marad. English as a Lingua Franca – ELF, mondja a rövidítés, és bár ez csak szójáték, jó, ha nem felejtjük el, amit Tolkientől megtanultunk, a tündéket mi nem mindig értjük, de ők ennek ellenére ezért a világért, a mi világunkért is harcolnak.

Felhasznált irodalom

Alfarhan, I. (2016). English as a Global Language and the Effects on Culture and Identity. American Research Journal of English and Literature. ISSN(online)- 2378-9026 Volume 2016.

Csizér, K. A nyelvtanulási motiváció vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2006 június.

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational Variables in Second Language Acquisition. Canadian Journal of Psychology.

Graddol, D. (1997). The Future of English? London: The British Council.

Kachru, B.B. (1996). World Englishes: Agony and Ecstasy. Journal of Aesthetic Education, 30(2), 135-155.

Lamb, M. (2004). Integrative Motivation in a Globalizing World. System, 32, 1, 3-19

Nikolov, M. (2003). Az idegennyelv-tanítás megújulásának hatásai. Új Pedagógiai Szemle, 2003 március.

Yashima, T. (2002). Willingness to Communicate in a Second Language, The Modern Language Journal 86, 54-66

A diákokat  ábrázoló fotó Reichel Tamás felvétele.

A szerzőről: Alexovics Ingrid
Kategóriák: Blogok

Miért és hogyan tanítsunk filozófiát?

Tani-Tani Online - 2018.02.25. vasárnap - 17:25:32

Bognár Gergely írása a gimnáziumi filozófiatanításról

Szerény írásomban arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak a filozófia gimnáziumi oktatásának fontosságára, és röviden felvázolom, hogy miként lehetne helyet szorítani neki a kerettantervben.

A filozófia gimnáziumi oktatása az új kerettanterv bevezetése óta hosszú agóniájának végéhez közelít. Mára csak néhány kivételes intézményben maradt meg, mint választható tantárgy. E sorok gépelése közben még nem áll rendelkezésemre az új kerettanterv tervezete, de nincsenek illúzióim, és nem hiszem, hogy a filozófia újból visszakerülne a kötelezően oktatandó tárgyak közé. Nem a 2013 szeptemberétől bevezetett kerettanterv a kizárólagos felelőse e csodálatos tantárgy megszűnésének, a problémák jóval régebben kezdődtek. A rendszerváltás előtt a filozófia oktatása nem csak a bölcsesség szeretetének továbbadását jelentette, hanem elsősorban a rendszer ideológiai nevelésének eszköze volt. Nem csoda, hogy sokan, akik tanulmányaikat a rendszerváltás előtt folytatták, gyanakodva tekintenek a filozófiára. A kilencvenes években részben az ideológiai múlt, részben a gyakorlatorientált tantárgyak előtérbe helyezése miatt a filozófia az oktatás peremére szorult. Az először heti két órában, majd heti egy órában tanított tantárgy a végzős évfolyamon nem bírt nagy súllyal. A diákok többsége ekkorra eldönti, hogy milyen irányba tanul tovább, és már egy éve a választott fakultáción készül a céljainak megfelelő érettségire vagy régebben a felvételire. A filozófia súlytalan tantárggyá vált. A szerencsétlen körülmények mellett a filozófia képtelen volt alkalmazkodni a kor új kihívásaihoz. Leragadtunk a filozófiatörténet oktatása mellett, és nem vettük észre, hogy a világ megváltozott körülöttünk. Nem épültek be a tananyagba fontos új elemek, melyek a filozófia tárgykörében kiválóan tárgyalhatók és a 21. század emberének nélkülözhetetlenek. Az életre reflektáló filozófia helyett száraz ismeretátadásra szűkítettük tárgyunkat. Az órán nem kerülnek elő gyakorlatorientált, életszerű példák: szerelem, homoszexualitás, társadalmi igazságosság, szolidaritás, számítógép és ember viszonya, médiaetika, könnyűdrog-fogyasztás, idegen kultúrák és tolerancia, művészetfilozófia, útkeresés, és a sort még hosszan folytathatnám. A filozófia elszakadt valódi feladatától, attól, hogy művelőit hozzásegítse a bölcs élethez – természeten a filozófia önmagában még senkit nem tesz bölccsé, de helyes művelése segíthet, hogy azzá váljunk. Szerény írásomban arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak a filozófia gimnáziumi oktatásának fontosságára, és röviden felvázolom, hogy miként lehetne helyet szorítani neki a kerettantervben.

Általános műveltség

A filozófia tanítása mellett a legnépszerűbb, ennek ellenére nem a legnyomósabb érv, hogy a filozófia része az általános műveltségnek. Egy gimnáziumban érettségiző diáktól joggal várjuk el, hogy ismerje az athéni demokrácia jellemzőit, képes legyen felírni egy egyenes egyenletét, tudja ki volt Goethe, Voltaire, tudja milyen szerepet játszik a sejtek működésében az aminosav, ismerje Newton törvényeit, hisz ez mind az általános műveltség része. Miért maradhatna ki a körből Platón, Descartes, Kant vagy épp Nietzsche? A nyugati civilizáció megszületésétől a filozófia szerves része a műveltségnek és az oktatásnak, nem hagyhatjuk ki mi sem!

Nem meglepő az sem, hogy számtalan kapcsolódási pontot találunk a filozófia és egyes szaktudományok között. Gondoljunk a történelemre, mely egyes korokban hány és hány ideológiától vezérelve vett új irányt. Filozófiai ismeretek nélkül miként nyúljunk Goethe, Babits, Pilinszky vagy Camus műveihez? Miként elemezzünk műalkotásokat, hogyan értsük meg a művészettörténet nagy korszakait és értelmezzük a természettudományok paradigmaváltását? Semmi kétség, a filozófia segít, hogy ezeken a területeken eligazodjunk.

Hiába fogadjuk el, hogy a filozófia az általános műveltség egyik tartóoszlopa, és lehet számtalan kapcsolódási pontja a szaktárgyakhoz, mindez túl kevés ahhoz, hogy önálló tantárgyként megjelenjen a kerettantervben. A filozófia közvetítette műveltség egy része beépíthető egyéb tantárgyak anyagába, és a kapcsolódási pontok is értelmezhetőek az egyes szakterületeken belül. A filozófia mint a műveltség közvetítője nem számít nyomós érvnek abban a tantárgyak közötti „harcban”, mely az önálló kerettantervi megjelenésről szól. Korunk oktatása nem az általános műveltség átadását, száraz ismeretanyag közvetítését helyezi előtérbe. A kötelező műveltségi területek átadásán felül, jóval fontosabb a készség- és képességfejlesztés, a diákokban szunnyadó lehetőségek kibontása, a kortárs pedagógiai szóhasználattal élve, kompetenciafejlesztés. A tananyagtartalmak leépítését és a kompetenciafejlesztés előtérbe helyezését láthatjuk az oktatásügy változásaiban. A filozófia megkerülhetetlen az általános műveltség elsajátításában, de mi szükség van filozófiára akkor, ha nem az általános műveltség kiépítése és az ismeretanyag átadása az oktatás elsődleges feladata? 

A kompetenciafejlesztés és a filozófia

Minden közoktatásban dolgozó pedagógus, de a híreket figyelmesen olvasók is tudják, hogy a magyar oktatásügy a kompetenciafejlesztéstől hangos. A hangok olykor erősebben, olykor halkabban szólnak, de mindenképpen meghatározóak. Felvetődik a kérdés, miként járulhat hozzá a filozófia a kompetenciafejlesztéshez? Időről időre világvége hangulatú cikkek jelennek meg arról, hogy diákjaink milyen rosszul szerepelnek a nemzetközi felmérésekben, gondolhatunk az elhíresült PISA-tesztekre, vagy az Országos kompetenciamérésekre. A felmérésektől függetlenül tagadhatatlan tény, hogy a modern oktatásnak inkább kell készség- és képességfejlesztésről szólnia, mint ismerettartalmak átadásáról. Egy megfelelően felépített filozófiaóra kiváló kereteket biztosít ahhoz, hogy mindez megtörténjék.

Szövegértés és szövegalkotás

A kompetenciafejlesztés kapcsán ez az első, ami eszünkbe jut. Valóban számtalan funkcionális analfabéta és önálló szövegalkotásra képtelen fiatal hagyja el az iskolapadokat. Őket nem fogjuk filozófia órán sem elérni, sem megváltoztatni. A filozófia oktatásáról gimnázium felsőbb évfolyamaiban beszélhetünk, és oda már nem kerülnek azok, akiknek alapvető szövegalkotási és szövegértési problémáik vannak. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne, és ne kellene fejleszteni a gimnazisták ez irányú kompetenciáit. Nagyon is szükség van rá, hogy kifejezetten nehéz szövegeket is képesek legyenek feldolgozni, és sokszor nehezen megfogalmazható témákban önállóan szöveget alkotni, akár élőszóban, akár írásban. Nem kell sokat érvelni amellett, hogy a filozófiai szövegek olvasása, filozófiai témájú esszék megírása és az órai felszólalások, beszélgetések alkalmasak minderre.

Vita- és a kommunikációs készségek

Rengeteget beszélünk a kommunikációról, mégis, ellentmondásos módon, a sok beszéd ellenére sem jutunk előrébb a fejlesztésében. Állásajánlatokat olvasva természetesnek vesszük, hogy a munkáltatók jó kommunikációs készségeket várnak el a jelentkezőktől. Jól tudjuk azt is, hogy a munkán kívüli mindennapokban is elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció. Jogos elvárás az oktatástól, hogy fejlessze a gyerekek ez irányú kompetenciáit. Ha filozófia órán teret adunk az önálló vélemények megfogalmazásának, hozzászólási lehetőséget biztosítunk az egyes problémákhoz, netán vitát generálunk a diákok között, indirekt módon is fejlesztjük verbális kifejezőkészségüket. A kiselőadások, esszék, melyeknek kifejezetten jó terepet biztosít egy-egy filozófiaóra, tovább mélyíthetik a diákok kommunikációs képességeit. A középiskolában nagyon kevés alkalom van arra, hogy tanórai keretek között vitát generáljunk. A legtöbb tantárgyban kész válaszok vannak, a történelemnek van egy akadémiai értelmezése – hasonlóan az irodalomhoz vagy művészettörténethez –, amitől eltérni nem igazán lehet. A reáltantárgyak pedig még ennél is kötöttebbek. A filozófia ezzel szöges ellentétben áll, nincsenek benne lezárt fejezetek, véglegesen, ellentmondásoktól mentesen megoldott problémák. Egy-egy kérdésre nem létezik rossz válasz, ha adekvátan és helyesen van megfogalmazva, nem vethetjük el. A filozófia egyik alapvető módszere a vita.

Véleményalkotás és önálló gondolkodás

Elcsépelt közhely, hogy a gyerekeket meg kell tanítani önállóan gondolkodni, és nem arra kell nevelni, hogy mások véleményét visszamondják. Semmiképpen nem szeretném részletezni, hogy ez egy-egy tantárgyon belül miként valósítható meg. Leginkább azért, mert a legtöbb esetben sokkal inkább a tanár személyétől és nem a tantárgytól függ. Egy biztos, a valódi filozófiaoktatás nem nélkülözheti az önálló véleményalkotást. Ha megpróbálunk bölcseletet tanítani az órán, és nem korlátozzuk magunkat a filozófiatörténet főbb állomásainak átadására, akkor el kell várnunk a gyerekektől, hogy használják a fejüket, és önálló véleményt alkossanak. Órai aktivitással, esszé vagy házi dolgozat íratásával fejleszthetjük diákjaink önálló gondolkodását.

Logikus gondolkodás és helyes érveléstechnika

A filozófia nemcsak azért lehet alkalmas a logikus gondolkodás és a formális hibáktól mentes érvelés fejlesztésére, mert a filozófián belüli diszciplína a logika, hanem azért, mert a tanórákon előkerülő elméleteket mindig kritikusan szemléljük, keressük bennük az érvelési hibákat, logikai ellentmondásokat. Az órai vitákon hasonlóan állunk vitapartnerünk téziseihez, és a saját érvelésünket is igyekszünk ennek megfelelően felépíteni. Összességében fejlesztjük a logikus érvelési technikánkat.

Lényeglátás és információfeldolgozás

Korunk egyik fő jellemzője, hogy több információ ér bennünket, mint amannyit képesek vagyunk feldolgozni. Könyvtárakat megtöltő szakirodalom foglalkozik a ránk zúduló információs „tenger” mentális és élettani hatásaival. Mindezen nem sokat változtathatunk. Egy pedagógus feladata soha nem az, hogy siránkozzon a kialakult helyzeten, hanem az, hogy felkészítse diákjait az eléjük kerülő kihívásokra. A 21. század emberének meg kell birkóznia az információbőséggel. Az elénk terülő hatalmas áradatból ki kell választani azokat, melyek fontosak és hitelesek. Ha egy diák megtanulja és megérti, hogy mit mondott egy filozófus egy problémáról, majd rögtön szembesül azzal, hogy mit mondott egy másik gondolkodó ugyanarról a kérdésről, hasonló dologgal néz szembe. Érvek és ellenérvek ütköznek egymással, melyeket sokszor nehezen érthető szövegekből kell kihámozni. Fel kell mérniük az egyes elméletek előnyeit és hibáit, végül kivenni belőle azt, ami számukra fontos, és a segítségével önálló véleményt alkotni. Hasonló feladattal állunk szemben, amikor az interneten böngészünk, vagy a televízió előtt ülve a csatornákat váltogatjuk. A filozófia művelése felkészít az információ értékelésére, szelektálására és hasznos tartalmak befogadására.

Nevelés a filozófia órán

Hiába harsog a kompetenciafejlesztéstől a magyar oktatás. Gyakorló tanárként hiába szeretnénk szeretett tárgyunk ismeretanyagából minél többet átadni gyermekeinknek, egy tanárt nem ez tesz pedagógussá. Mindenkori feladatunk a nevelés, függetlenül tantárgytól, munkaerőpiaci elvárásoktól és oktatáspolitikától! A filozófiaórákat könnyen alkalmassá tehetjük arra, hogy gyermekeink lelkéhez közel kerülve formáljuk azt.

Etikai nevelés

Nem lehet kérdéses senki számára, hogy a nevelés fő céljainak egyike, hogy a gyerekek belső etikai érzékét, a világhoz való erkölcsi hozzáállását fejlesszük. Mindez hagyományos tanórai keretek között nagyon nehezen oldható meg. A 2013/2014-es tanévtől bevezetett új kerettantervbe beépített etika tantárgy ezt hivatott teljesíteni. Az etika a filozófia egyik ága, nem szerencsés külön diszciplínaként tanítani, mesterségesen leválasztva a filozófiától. Filozófiai fogalmakkal felvértezve a hagyományos etikai kérdések könnyebben tárgyalhatóak, mint például a szabad akarat, társadalmi igazságosság, hazugság, hűség, eutanázia stb. Ha az etikát leválasztjuk a filozófiáról, az valami olyasmi, mintha úgy tanítanánk geometriát, hogy a matematika tanítását megszüntetjük.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Jogosan válik egyre népszerűbb fogalommá az érzelmi intelligencia. A szaktudás és a fontosabb kompetenciák mellett, ennek a fejlesztése azért fontos, mert nemcsak a munka világára készít fel, hanem az egyéni életvitelünket, személyes boldogulásunkat is előremozdítja. Egy megfelelően felépített filozófiaóra a bölcselettörténetben felhalmozott tapasztalatok segítségével reflektál az ember egyéni kihívásaira. A filozófia tanítása nem szakadhat el az élettől, előkerülhetnek olyan témák, melyek a diákokat közvetlenül érintik, pl. szerelem, szexualitás, hivatás, az élet értelme, boldogít-e a pénz, barátság, család, hűség stb. Mindennapjaink kihívásának filozófiai reflexiója segít abban, hogy kívülről is lássuk magunkat, fejlesztve ezzel az érzelmi intelligenciánkat.

Szépérzék és az esztétikum szeretete

Kétségtelen tény, hogy az esztétikum megismerésére és a szépérzék fejlesztésére elsősorban a rajz, a művészettörténet, az ének-zene és az irodalom a legalkalmasabb. A filozófia azontúl, hogy rámutathat egyes művészeti alkotások bölcseleti tartalmára, a szaktantárgyakhoz képest többet nyújthat azáltal, hogy képes a művészetet a konkrét műalkotásoktól függetlenül szemlélni. A műveket közelebb hozhatja a diákokhoz, és érthetőbbé válik az esztétikum titka.

Iránymutatás a világban

Kiüresedett szlogen, hogy az iskolának az életre kell nevelnie, és használható tudást kell közvetítenie. A használható tudás általában kimerül abban, hogy később a munkaerőpiacon konkrétan minek vehetjük hasznát. Az életre nevelés fontos célja pedig ködös homályba vész. Egy biztos, az iskola nem szólhat kizárólag arról, hogy a munkaerőpiac számára fontos ismeretekkel vértezzük fel diákjainkat, vagy az ehhez szükséges kompetenciáikat fejlesszük. A nevelés több ennél, minden pedagógus jól vagy rosszul formálja diákjai személyiségét. A gimnáziumból kilépő fiataloknak nemcsak minél magasabb felvételi pontszámra, nyelvvizsgára, számítógépes ismeretekre van szüksége. A fiatalok jogos igénye, hogy útmutatást adjunk nekik az élet kisebb-nagyobb kérdéseiben. Az állampolgári ismereteken és etikai útmutatókon túl – melyek oktatására a filozófia alkalmas – jóval nagyobb szükség van iránymutatásra, segítségre a kamaszkor nagy kérdéseinek megválaszolásában. Ki vagyok én? Merre tartok? Mit akarok? Mi fontos, és mi nem? Mi az élet értelme? E kérdések mindegyike filozófiai kérdés.

Tolerancia és szolidaritás

Korunk neveléspolitikájának egyik kiemelt szempontja a tolerancia és a szolidaritás. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen ezek valóban fontos értékek, és a társadalmunknak szüksége van a megerősítésükre. Kétségtelen tény, hogy ezen erősen gyakorlati fogalmak kevésbé fejleszthetőek tanítási órák keretei között. Sokkal alkalmasabb erre a tanár személyisége, az osztályfőnök példája és útmutatása konkrét gyakorlati helyzetekben. Az érettségi feltételeként kötelezően előírt 50 órás közösségi szolgálat is ezt célozza meg. A gimnáziumokba járó diákok értelmesek, a közösséghez való hozzáállásuk formálható észérvekkel. A tolerancia és a szolidaritás kulcsfogalmak, de azt is el kell mondani, hogy miért, és erre leginkább a filozófia alkalmas.

Önálló világszemlélet

Nem szeretnénk, hogy a gimnáziumok padjaiból kilépő fiatal felnőttek bábok legyenek! Nem akarjuk, hogy mások mondják meg nekik: mit akarjanak, mit szeressenek, milyen ruhát hordjanak, melyik pártra szavazzanak, vagy milyen családmodellt képzeljenek el. Önálló világszemléletre van szükségük! Az előttük álló számtalan lehetőség és irány közül tudatosan tudjanak választani, és ne sodródjanak. Legyenek céljaik, terveik, legyen önálló véleményük! Tudom, hogy ezt nem lehet egyetlen tantárgy keretei között kifejleszteni, mégis a filozófia hozzásegítheti gyermekeinket ahhoz, hogy felnőttként ne mások, hanem a maguk életét éljék. A filozófia megtanít gondolkodni. Különböző elméleteket kritikusan ütköztet. Logikus érvekkel reflektál az élet problémáira, ha egy ilyen tárgyat komolyan veszünk, és arra valóban oktatjuk, neveljük gyermekeinket, akkor segítünk abban, hogy önálló világszemléletük fejlődjön.

A filozófia új helye a gimnáziumi oktatásban

Remélem, a fent leírtak segítségével sikerült meggyőzni kedves olvasómat, hogy a filozófia oktatásának helye van a gimnáziumi tantervben. A kérdés, hogy a filozófia eredményesen miként építhető be a kerettantervbe. A középiskolás diákok óraszáma rendkívül magas. A diákok leterheltek, ezért további órákkal nem növelhetjük feladataikat. Fontos tudnunk azt is, hogy a gyakorlatban a kis óraszámú tantárgyak könnyen súlyukat vesztik. Az egy éven keresztül heti egy órában tanított tárgyak nem rendelkeznek megfelelő ranggal sem a diákok, sem a pedagógusok körében. Az érettségi vizsgákon nem vehetőek figyelembe felvételi tárgyként, és nem könnyű a diákokat motiválni, hogy e tárgyakban eredményes munkát végezzenek. Az iskola jellegétől és a tanító pedagógus személyétől függően e tárgyak könnyedén töltelékké válnak – meg kell jegyezni, hogy vannak kiváló pedagógusok, akik a nehéz körülmények ellenére motiválják a gyerekeket, és elérik oktatási és nevelési céljaikat. Általában nem baj, ha ezek az órák elmaradnak, a ballagási vagy a szalagavató próbák kerülnek a helyükre, és az órarendben sokszor péntek hatodik, hetedik órára kerülnek. Az igazgató és a szülői munkaközösség nem kéri számon, hogy az elvégzendő feladatok hány százalékát sikerült teljesíteni. Ha megnézzük a gimnáziumi kerettantervet, ilyen tantárgy az etika, média, életvitel és gyakorlat, valamint egyes művészeti tárgyak – természetesen vannak kivételek, ahol a pedagógusok áldozatos munkájának köszönhetően magas színvonalú oktatás folyik. Ha a ráfordított minimális óraszámokat összeadjuk 11. és 12. évfolyamon összesen heti két-két órát kapunk. Mindez elegendő lenne arra, hogy e részterületeket integrálva egy olyan tantárgyat hozzunk létre, mely óraszámát és tananyagát tekintve alkalmas arra, hogy a klasszikus tantárgyak sorába és rangjára emelkedjen. Nem tagadom, hogy fontos a médiaismeret, az életvitel vagy az etika. Külön-külön kis óraszámokban nem érjük el a tantárgy bevezetésekor kitűzött célokat, mert a kis óraszámú tárgyak elaprózódnak és súlyukat vesztik. Ha a tananyagtartalmakat sikerül egy-két tantárgyban integrálni, eredményesebbek lehetünk.

A gimnázium 11. évfolyamán heti egy-másfél órában, míg 12. évfolyamon heti két órában kellene tanítani a filozófiát! A heti másfél órás tantárgyak a gyakorlatban könnyen kivitelezhetőek. A legtöbb iskolában kéthetes órarend van, A és B hét egymást követi, egyik héten 2, míg a másikon 1 óra van. Azok az iskolák, melyek egy hetes ciklusokban működnek, félévkor új órarendet vezetnek be, az egyik félévben 2, míg a másikban 1 órában taníthatják a filozófiát. Az ehhez szükséges óraszámot a kis tantárgyak összevonásával érhetjük el. A 11. évfolyamon etika helyett bevezethető (visszaállítható) a filozófia. Az etika a filozófia egyik ága, ezért filozófiaórán az etika tantárgytól elvárt oktatási és nevelési feladatokat teljes egészében elvégezhetjük. A médiaórák oktatási és nevelési tartalma is integrálható a filozófiába. A 12. évfolyamon az életvitel és gyakorlat heti egy óráját, illetve a művészetekre fordítható (mozgókép, médiaismeret, vizuális kultúra stb.) heti 2 órás keretből 1-et lehetne a filozófiaoktatásra átcsoportosítani. A művészetek oktatására 12. évfolyamon még mindig maradna heti egy óra. Végül a filozófiára összesen heti két óra jutna. Az életvitel és gyakorlat tantárgy sok hasznos tartalommal rendelkezik. Ugyanakkor a kerettantervi leírásban találhatunk több olyan témakört is, melyekre egy érettségi előtt álló, továbbtanulásra készülő diáknak nincs szüksége. A kerettanterv előbbi részeit filozófia órán is átadhatjuk. A filozófia, ha nem is teljes mértékben, de részlegesen alkalmas bizonyos művészeti tartalmak továbbadására, ezért a kerettanterv művészetekre szánt heti két órás keretéből egyet átcsoportosíthatunk, komolyabb veszteség nélkül.

A filozófia oktatásának visszaállításával és a kis tantárgyak integrálásával, oly tantárgyat hozhatunk létre, mely komoly ranggal és súllyal rendelkezhet a gimnáziumi tananyagban. A diákok választhatnák közép- és emeltszintű érettségin, és egyes egyetemek felvételi pontszámként is elfogadhatnák a filozófia érettségit. Természetesen az alapóraszámokon felül igény szerint fakultáción is tanulhatnák a diákok a filozófiát. A média tantárgy már az előző kerettantervben is szerepelt, és több iskolában komoly rangot vívott ki magának. Korábbi súlyát figyelembe véve, a kerettantervben filozófiából és médiából egyaránt egy „A” és egy „B” változat szerepelne. Az „A” változatban a média teljes egészében integrálódna a filozófiába 11. évfolyamon heti 1,5, míg a 12. évfolyamokon heti 2 órában megjelenő tantárgyként. A „B” változatban a média megmaradna önálló tantárgyként, és a filozófia 11. évfolyamon heti 1 óra lenne, míg a végzős évfolyamon heti 2 óra.

Milyen legyen az új filozófiaoktatás?

Többször utaltam rá, hogy a filozófia oktatásának meg kell újulnia! A hagyományos filozófiatörténet oktatása helyett szisztematikus problémaközpontú tananyag feldolgozásra van szükség. Az egyes problémák kapcsán természetesen meg kell említeni filozófusokat, akik reflektáltak az adott kérdésre. A klasszikus filozófiai témák (példák a teljesség igénye nélkül: szabad akarat, külvilág, logika, Isten, jó és rossz, ember stb.) mellett a tananyagba be kell emelni a filozófia tantárgyba integrált média, életvitel stb. órák tartalmát (példák a teljesség igénye nélkül: alapvető média ismeretek, a médiák és az ember viszonya, hivatás, életvezetés, abortusz, eutanázia, társadalmi igazságosság stb.). Végül új, eddig hagyományosan nem tárgyalt, de a diákok számára fontos és aktuális témák felé kellene fordulni (példák a teljesség igénye nélkül: élet értelme, szerelem, barátság, hit és ész viszonya stb.). Az új tartalmak mellett nélkülözhetetlen a módszertani megújulás! Az órákat interaktívvá kell tenni, teret engedve a diákok hozzászólásainak, önálló véleményformálásának. Egy témakör lezárása előtt vitát kell generálni. A viták a tanórákon kívül is folytathatóak, különösen jó terepet biztosít erre a közösségi média, például egy Facebook-csoport. A számonkérésnél a hagyományos dolgozatok mellett be kell vezetni az órai esszéírást vagy a házi dolgozatok készítését. Egy-egy téma elméleti bevezetését kiselőadások formájában is megtehetjük. Természetesen az órákat egyéb módszerekkel is színesíthetjük, de a felsoroltak elengedhetetlenek oktatási és nevelési céljaink elérésében.

Egy tartalmában, óraszámában és módszertanában megújult filozófiaoktatás előremozdítaná a gimnáziumba járó diákjaink kompetenciájának fejlesztését, nagyban hozzájárulna általános műveltségük kiteljesedéséhez, és nem utolsósorban szeretett tantárgyunk, a filozófia alkalmas a lélek formálására, a gyerekek nevelésére. Meggyőződésem, hogy egy új filozófiaoktatás hozzájárulna, hogy diákjaink felnőve könnyebben nézzenek szembe az eléjük kerülő akadályokkal.

A szerzőről: Bognár Gergely
Kategóriák: Blogok

618. Tüzelő

L. Ritók Nóra - 2018.02.25. vasárnap - 12:36:01

Amikor a hideg nem teszi nagyon próbára a szegénységben élőket, akkor mi, segítőként is pozitívabban látjuk a dolgokat. Akkor a krízishelyzetek kezelése sikeresebb, egyediségében értelmezhetőbb, és a rendszerszintű hibák is valahogy nyugodtabban szemlélhetők. Ám, mikor ekkora a hideg, ami minden támogatott családunkat veszélyezteti, akkor valami olyan bénító félelem van az emberen, ami sokkal elkeseredettebbé tesz. Félek, féltem őket, főleg a gyerekeket meg az öregeket, és dühöt is érzek, mert ilyenkor nehéz higgadtan szemlélni a választási kommunikációt, a sikerként kihangosított beruházásokat.

Ilyenkor a tehetetlenség dühe engem is elborít, és igazságtalannak érzem a minket körülvevő világot, ami ide juttat családokat, gyerekeket. Dühös vagyok az ország életét szervezők fókuszai miatt. A félrefordulás, a korrupció, a hamis kép kommunikálása, az ellenségkép-gyártás, az eltúlzott választási költségek miatt. Mert az élet közvetlen védelme szerintem prioritást kellene, hogy kapjon.

Mert ahol semmi tartalék nincs, ahol a családba befolyó bevétel a hónap végéig az alapszükségletek fedezésére nem elég, ott nincs elég tüzelőre sem. Ott nem tudnak félretenni, egész évben, hogy majd szeptemberben megvehessenek annyit, amivel biztonságban kihúzzák a telet. Ott a szociális tűzifa az egyetlen, amire számítanak, mellette, ha jövedelemhez jutnak, vesznek egy keveset, és végül marad a fagyűjtés mint lehetőség. Ezekből, ha nem nagy a hideg, elvannak. Ne karnyi vastag fákra gondoljanak, itt nem ez a jellemző, hanem az elhagyott telkeken, útszéleken, egy nyáron kihajtott, kétujjnyi, maximum csuklónyi ágakra, amelyek nedvesek, és nehezen gyulladnak meg, de adnak némi meleget. Igaz, szinte folyamatosan rakni kell a tűzre. Éjszaka is, mert ha abbahagyják, reggelre nagyon kihűl.

A lakhatási szegénységben persze más is nehezít. A hőszigetelés, ami nehezen értelmezhető a rossz nyílászárók viszonylatában, amit tudnak, kitömnek rongyokkal, hogy útját állják a betörő hidegnek. A rossz kályhák, kályhacsövek, kémények, melyek újabb veszélyforrásként települnek rá erre az amúgy is nehéz helyzetre.

A hét végére már több családból tűntek el a bútorok éghető részei. Főleg ott, ahol nincsenek férfiak, akik fát gyűjthetnek. Eltűntek a szekrényajtók, majd a polcok is, és az ágyak matracait is tégla tartja már…az ágyneműtartó, az ágy lába is adott pár órás meleget a gyerekeknek. Aztán persze jön majd az új probléma, a nem megfelelő környezet a gyerekek neveléséhez, de ez most másodlagos, nem fagyhatnak meg, majd próbálunk visszapótolni mindent, ahogy tudjuk.

És minden éghető megy még a kályhába, legyen az rongy, rossz cipő, műanyag, bármilyen szemét. Mert a „zöld” szempontok is rangsorolódnak, az élet közvetlen védelme fontosabb, mint a távlatokban az egészséget károsító hatások. Most hiába a gyerekgyógyszer-programunk, már egy kisgyerek tüdőgyulladással kórházban van. Mert a hideg ellen nem tudjuk felvenni a harcot gyógyszerekkel. Félek, lesz még több is….

A mi kézi készítésű biobrikettünk sem az igazi, ha ekkora a hideg, sok a hamu utána, és szinte folyamatosan rakni kell a tűzre. Nem birkózik meg mínusz öt fok alatt a hideggel.

Most tervben van egy nagy projektünk…már vannak, akik mellénk álltak, és pályázni is próbálunk. Az alapötlet toldi roma munkatársunktól származik, aki felvetette, hogy a kézi biobrikettet cseréljük fel egy gépire, ahol olyan brikettet készíthetnénk, ami tömörebb, olyan, mint ami kapható az üzletekben. Aztán ez az ötlet szépen kikerekedett, mások is gondolkoztak velünk…

Most így néz ki: olyan projekt lenne, amiben szegények segítenek szegényeknek. Ilyen van Indiában, Afrikában, mikor pl. szegénységben élő asszonyokat tanítanak meg varrni, és a piaci árnál jóval olcsóbb ruhákat, vagy éppen cipőket készítenek, és a célcsoportjuk a hozzájuk hasonlók, akiknek nincs elég jövedelmük, nekik adják el, olcsóbban, mint amennyiért az üzletekben megkapnák. Ez azonban, mármint a ruhakészítés, Európában értelmezhetetlen, belefulladunk a használt ruhába, ez alá az ár alá nem lehet menni. Ám, az elszegényedő térségekben, a kis falvakban, ahol nincsen tüzép sem, és ahol a tűzifát egy nagyobb településről kell ideszállítani, ott ez a „szegények termelnek a szegényeknek” dolog értelmezhetővé válik.

A tartalék nélküli családok nem tudnak egy télre egyszer bevásárolni, havonta, néha kéthetente vesznek (amikor meg nincs erre sem forrás, akkor fát gyűjtenek, de az meg büntetendő), és így mindig rájön a szállítási költség…tehát drágábban tudják csak beszerezni.

Ha helyben, a helyi mezőgazdasági hulladékra épül rá a kis üzem, akkor itt akár hetente, sőt naponta vehetnek belőle, a piaci ár alatt, hiszen nincs szállítási költség. Nagy segítség azoknak, akik a tüzép nélküli kis falvakban élnek, és érintettek a tüzelő beszerzésének problémájában. És más hozadéka is van. Munkahelyet teremt pár embernek, visszaszorít a szemétégetésen, az illegális fagyűjtésen. Helyi adottságokra épül, helyi igényre, szociális érzékenységgel. A hozzájutás szabályozása pedig a helyi „igazságossági rendszerünkben”, a közösség által elfogadott szabályokkal megszervezhető.

Szóval, most ezen dolgozunk, hogy ehhez a feltételeket megteremtsük. Mert kell épület, raktár, maga a gép, aztán aprító, fóliázó…. az alapanyag biztosítása, szállítása.  Ilyenkor, mikor ekkora a hideg, még jobban érzem, hogy muszáj valamit kitalálni…csinálni kell. De nagy beruházás ez…egy civil szervezetnek. De ha sikerül, és működik, adaptálható lesz más, hasonló helyzetben levő településekre is. És akkor már csak valami központi forrás (vagy akarat?) kellene, hogy máshol is megvalósulhasson. Hogy ne rettegésben teljenek a hideg napok. Mert az emberi élet védelme mindennél fontosabb.

 

Kategóriák: Blogok, Kollégák blogjai

Merjünk tökéletlenek lenni!

Tani-Tani Online - 2018.02.22. csütörtök - 14:41:35

Molnár Cecília Sarolta előadása a XI. Miskolci Taní-tani Konferencián, 2018. február 2-án.

12 éven át arra nevelődtek, amire mindannyian – én is, és szerintem a mai hallgatóságom többsége is. Legyünk egyre tökéletesebbek – legalább azokból a szempontokból, amelyeket az iskola fontosnak, értékesnek tart, és, ily módon, jutalmaz.

Van az a mém, ami úgy jellemez egy-egy foglalkozást vagy életszakaszt, hogy van vagy hat vicces, jellegzetes életkép: „a barátaim azt hiszik, ilyen vagyok”, „a társadalom azt hiszi, ilyen vagyok”, „az anyám azt hiszi, ilyen vagyok”, „a tanáraim azt hiszik, ilyen vagyok”, „én azt szeretném hinni, hogy ilyen vagyok” és „valójában ilyen vagyok”. Mindig mosolygok rajta, mert valahogy nagyon szemléletesen megmutatja azt, hogy mennyire különbözőképpen láthatjuk ugyanazt a dolgot. Legyen ez a mém a mottója a mai előadásomnak, amiben a felsőoktatásban képességfejlesztő kurzusok vezetése során szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani. A személyességet és a személyre szabottságot szeretném a középpontba állítani: hogyan igyekszem erre törekedni az órai tevékenységek szervezésében és az értékelésben.

„Minek nekem írást tanulnom, amikor közgazdász leszek?” „Érvelés??? – Dehát leérettségiztem belőle!” „Készségfejlesztés?! Na ne vicceljünk, az egyetemen vagyunk, nem az óvodában!” „Itt csak pazaroljuk az időnket ahelyett, hogy a szakmai tárgyainkkal foglalkoznánk!” „Egykredites és kötelező? Reggel nyolckor??? Most komolyan, ez valami szívatás?!”

Ilyen és hasonló értelmű mondatokat gyűjthetek a félévek első óráin felsőoktatásban készségfejlesztő gyakorlati tárgyakat vezető oktatóként. A hallgatóim kezdő egyetemisták, általában az első vagy a második egyetemi félévükben. Azt gondolják, hogy túl vannak a középiskolán, az érettségin, és ezzel egy korszak lezárult: bizonyították, hogy kompetensek, érettek. A jobbak között is a jobbak voltak, hiszen bekerültek az egyetemre. Végre csak a választott szakmájukat kell tanulniuk. A tanulás mellett többen munkát is vállalnak.

Tanárként többségében 18–20 éves fiatal embereket látok, akikben talán az egyetlen közös az, hogy nagyon sokfélék. Van, aki elitgimnáziumból jött, van, aki szakképző iskola után tett érettségit, és volt néhány olyan tanítványom is, akiknek igazolásuk volt többféle tanulási és viselkedészavarról is. Nem meglepő, hogy az óráimon fejlesztendő készségeikben, képességeikben – esszéírás, prezentációskészség-fejlesztés, érveléstechnika, régebben: szövegértés, szövegalkotás – is radikálisan különbözőek. Közös azonban bennük, hogy legalább 12 évet töltöttek el a magyar közoktatásban.

12 éven át arra nevelődtek, amire mindannyian – én is, és szerintem a mai hallgatóságom többsége is. Legyünk egyre tökéletesebbek – legalább azokból a szempontokból, amelyeket az iskola fontosnak, értékesnek tart, és, ily módon, jutalmaz. Az általános és középiskolai éveink alatt mindannyian megtanultunk megfelelni a tökéletesség elvárásának (ki ne szeretne ötöst kapni?). Persze az igazi tökéletesség viszonylag ritkán jött össze (mindig azok a fránya külső körülmények!), így megtanultuk a stratégiákat is arra, hogyan tudjuk hatékonyan eltitkolni gyengeségeinket és hiányosságainkat, és hogyan tudjuk túlélni az olyan megmérettetéseket, mint a felvételi vagy az érettségi vizsga. (A közelmúltban megrázó konkrétsággal írt erről Gyarmathy Éva a HVG-n.) A tökéletesség illúziójának megfelelően jól tudjuk, mit kell válaszolni, ha megkérdezik: „Hát ezt és ezt meg tudod-e csinálni?” Arról viszont sokszor nincs tapasztalatunk, hogy hogyan is lehetne hozzákezdeni a tényleges munkához…

Célok és tevékenységek

Az általam vezetett gyakorlatokon kifejezett célom az, hogy a hallgatók újra merjenek tökéletlenek lenni, merjenek kipróbálni dolgokat, és merjenek hibázni. Azaz: merjenek olyanok lenni, amilyenek valójában. A fejlődéshez ugyanis elengedhetetlen az, hogy reálisabb képet alkossunk arról, hogy mi az, ami jobban, és mi az, ami kevésbé jól megy. Ehhez pedig tevékenykedni kell: írni, beszélni, prezentálni, írni, beszélni, prezentálni. Az óráimon ezért mindig ezt is várom végső tanulási eredményként: valamit – egy prezentációt, egy esszét, egy érvelést – önállóan (ritkán csoportosan) létre kell hozni. A félévi munka mind ezt hivatott előkészíteni – legalábbis az én elképzelésem szerint. A következőkben erről a munkáról szeretnék beszélni általánosságban.

Legfőbb feladatom az, hogy mindazt, amit a fentiekben vázoltam a tökéletesség illúziójával és a tökéletlenség valóságával kapcsolatban, evidenciaként kezeljem az óráimon. Az egyik eszköz erre, hogy az utóbbi időben merek tényleg személyes lenni. Ha esszéírást tanítok, színt vallok arról, hogy bizony, az írással mázlim van, viszonylag könnyen megy, volt, hogy abból éltem, hogy napi 8 órában írtam. Ugyanakkor, amióta „hivatalból” gondolkodom az íráson és az írás tanításán, nekem is megváltoztak a módszereim, de az írás kihívás jellege sosem fakul számomra sem, hiszen nem megírni valamit mindig sokkal könnyebb, mint megírni. Amikor prezentációt tanítok, szintén színt vallok, hogy bizony nekem az előadás óriási kihívás volt, nagyon lámpalázas vagyok, nem szeretek kiállni emberek elé, a szorongásomat néha a fizikai rosszullétig sikerült fejlesztenem. Mostanra beleszoktam, de még így is mindig kell legyen nálam egy üveg víz, mert az izgulástól mindig kiszárad a szám. A saját tapasztalataimat igyekszem nem (vagy inkább nemcsak) „sztorizás” formájában, hanem feladatokká alakítva is bevinni. Egy ilyen a prezentációs órákon az, amikor arról beszélgetünk, hogy hányféleképpen tud kellemetlen meglepetéseket okozni az előadási helyzet vége, a közönség reakciói. Az összes szituációt átéltem személyesen. A hallgatóknak bele kell képzelniük magukat az előadó szerepébe, és meg kell fogalmazniuk, mit érezhet, mit élhet át egy ilyen helyzetben, illetve, hogy ők mit tennének, hogyan reagálnának.

„Az előadásod után ellenséges, rosszindulatú, személyeskedő hozzászólást kapsz valakitől a közönség soraiból. Sértőnek és megalapozatlannak találod, és bánt is a dolog. Reagálnod kell…”

Egy másik technika, amivel szimpatikusabbá, elfogadhatóbbá, bevállalhatóbbá szeretem tenni a tökéletlenséget, hogy minden héten alkalmat adok a megtapasztalására. Ez praktikusan azt jelenti, hogy például a prezentációs órán minden órán ki kell állni 5–10 hallgatónak, és időre kell beszélniük valamilyen szempontoknak/feladatoknak megfelelően. Nehezen tehető világossá, hogy egy feladatot akkor is el lehet végezni, ha nincs különösebb tétje, azaz nem számít bele a jegybe. Öröm, hogy míg az első órán úgy kell könyörögni, hogy valaki hajlandó legyen kiállni, addig kb. a félév felénél már teljesen természetesnek veszik ezt, és fel se kell szólítani a hallgatókat. Közben megtapasztalják, hogy milyen 1 percig, 3 percig, 5 percig beszélni, milyen 20 másodpercet hallgatni közönség előtt. Nagyon fontos, hogy ne váljanak ezek a kis gyakorlatok rossz élménnyé, még akkor is, ha közben valaki kellemetlenül érezte magát. Minden ilyen „produkciót” hosszas megbeszélés, reflexió követ: elmondja az előadó, hogy mit érzett, mit észlelt, és elmondják a nézők is: ki-ki a saját szemszögéből. Az, hogy rendszerint többen is hasonló tapasztalatokat osztanak meg, különösen hasznos, mert így kézzelfoghatóbbá válik, hogy „ez természetes, hogy így éreztem, más is így érezte”. Az esszéírás órákon minden órán kell írni egy bekezdésnyi szöveget. Ezeket vagy én javítom és szövegesen értékelem, vagy egymáséit javítják, értékelik.

Egy harmadik kiindulópontom, hogy lehetőséget, sőt ajánlást adok a feladatokban arra, hogy a hallgatók személyesen is megnyilvánulhassanak. Gondolhatnánk, milyen könnyű is ez. Nem az! Ne feledjük: 12 év alatt mindenki megtanult tökéletesnek tűnni, ennek pedig hatékony eszköze a személytelenség, amely a mindentudás illúziójának megteremtéséhez is elengedhetetlen. Saját véleményt pedig szigorúan csak a befejezésben írunk! (Ezt minden hallgatóm alkalmazza – és még mondja azt valaki, az általános iskolai oktatás nem hatékony!)

„A szerelem olyan mély és erős érzés, amely által szorosabban kötődünk a másik félhez, mint ha csak csupán szeretetet éreznénk iránta. A szerelem fogalmát a különböző kultúrákban és társadalmi közegekben eltérő módokon határozták meg. A szerelem már az ókori görögök számára sem volt ismeretlen… Három típusát különböztetjük meg: A-t, B-t és C-t...”

(A magyar Wikipédia nyomán)

Ez tudományos, ez biztonságos, és felelősséget se kell érte vállalni: tegyünk úgy, mintha kis két lábon járó wikipédiák lennénk. Hogy unalmas? Hogy száraz? Hogy értelmetlen, mert aki rákeres, azonnal megtalálja majdnem szó szerint ugyanezt a neten? Dehát, az iskola ilyen. A tudásért szenvedni kell. A legtöbb hallgatóban tapasztalatom szerint föl sem merül, hogy arról beszéljen, hogy ő is volt már szerelmes, és akkor mi történt vele testileg, lelkileg. A kiindulópont számukra legtöbbször a Wikipédia – egy jól interiorizált képzelt elvárásnak megfelelően. Hiába várok én mást: egy kialakult attitűd nehezen formálható. Az óráimon ezért igyekszem olyan feladatokat adni, amelyekben nem lehet kikerülni a személyes viszony, a személyes szempont kialakítását. Esszéíráson saját kérdéseket fogalmazunk, kritikát, reakciót kell írni; az érvelésben saját álláspontot fogalmazunk. A prezentációban pedig igyekszem megmutatni, mennyire más hatása van annak az előadónak, aki megélt dolgokról beszél, mint annak, aki arról, amit olvasott. (Nagyon szeretem ehhez segítségül hívni a TED és a TEDx népszerű videóit, amelyek kivétel nélkül mind személyesek.) A prezentációk személyességével kapcsolatosan szeretném most megosztani két maradandó élményemet, amelyeket sikeresnek tartok abból a szempontból, hogy a hallgató tudott változtatni az attitűdjén.

Ehhez elöljáróban röviden el kell mondanom, hogy hogyan zajlanak a prezentációs órák. A félév utolsó óráit szoktuk azzal tölteni, hogy a hallgatók bemutatják a saját prezentációikat. A témaválasztás szabad, egy emberre kb. 12–15 perc jut. Van még kb. fejenként 5 perc az előadás utáni kérdésekre, hozzászólásokra is. (Mindig kijelölök valakit a hallgatóságból, akinek az előadás közben kifejezetten dolga kérdést / hozzászólást fogalmazni.) Az értékelés pedig úgy történik, hogy mindenki, aki a teremben jelen van (így én is), ugyanazon szempontsor alapján pontoz, és szövegesen is megjegyzéseket fűz az előadáshoz. A szempontsor elég komplex: tartalmi, formai, vizuális, verbális és nem verbális tényezőket is figyelembe kell venni. Az órákon abban egyezünk meg előre, hogy amíg az előadó áll kint, és én ülök egy hátsó padban, ő irányít: az ő dolga fenntartani a figyelmet, vagy reagálni, ha valami váratlan dolog történne esetleg, és rajta múlik az is, hogy érdekes lesz-e, vagy csak túl kell rajta lenni. Azt, hogy ki mikor kerül sorra, megegyezés után előre rögzítjük egy órarendben.

A. egy kicsit különc fiatalembernek tűnt nekem: nagyon lelkes volt, mindig hozzászólt, nagyon aktív volt az órákon. Mindig egyenes derékkal ült, sose késett, nem hiányzott, és velem kifejezetten előzékeny és segítőkész volt. Szépen, néha kicsit nyakatekerten fogalmazott, amikor hozzászólt. A többiek távolságtartással szemlélték a lelkesedését. Egyedüliként vállalta be az első lehetséges alkalomra a prezentálást. Az előadás elején elmondta, hogy egy könyvről, az egyik kedvenc könyvéről fog beszélni, és majd azt is elmondja, hogy neki ez a könyv miért volt nagyon fontos. A Déli-sark foglyai című dokumentumregényről volt szó, amely Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciójának történetét beszéli el. A hajósok 1914-ben vágnak neki a sokak által őrültségnek tartott, nagyon veszélyes útnak. Az expedíció balul sül el, a hajójuk elsüllyed, ők pedig mentőcsónakokon a jég fogságába esnek az Antarktisz „közelében”. Mindenki azt hiszi, hogy meghaltak. A csapat egy része mégis célt ér, és megmenekülnek. A. elmeséli a történetet, mutat fényképeket, érződik, hogy lenyűgözi az a kitartás, erő, ami a hajósokban van. Végül rátér arra is, amit már az elején megígért, hogy miért ez a kedvenc könyve. Ő oxigénhiánnyal született, ennek következményeképp több maradandó sérülése van, papírja van diszlexiáról, diszkalkuliáról, diszgráfiáról, és nem emlékszem, még mi mindenről. Már az általános iskolában azt tanácsolták a szüleinek, hogy inkább adják speciális iskolába, mert úgyse lesz belőle semmi, fölösleges a „normál” tananyaggal terhelni. Ugyanezt a harcot megvívták a középiskolában is, aminek úgy vágott neki, hogy sokan körülötte azt hitték, sose fogja befejezni. „És most itt vagyok, ezen az egyetemen. Nem tudok helyesen írni, a számolás sem megy jól, de azt tanulom, amit szeretnék. Amikor olvastam ezt a könyvet, erőt adott, hogy ne adjam fel.” A teremben döbbent csend volt; nem fagyos, hanem empátiával teli. Majd záporoztak a kérdések, és nagyon jó beszélgetés alakult.

Pár héttel később, ugyanebben a csoportban G. került sorra a prezentációjával, amit, ha jól emlékszem, legalább egyszer már elhalasztott. Kifejezetten szép fiú volt, kicsit szomorkás. Szkeptikus voltam. Úgy gondoltam, aznapra sem készült, komolytalannak láttam, és tényleg volt is benne valami rendezetlen. Egy videóklippel kezdte, a Troye Sivan nevű, 20 év körüli előadó egy számát játszotta le. Szkepszisem, ha lehetett, még tovább nőtt. Aztán elterelődött erről a figyelmem. Temetési jelenet a videó kezdőképe, egy fiatal srác apját temetik, vele a barátnője meg egy másik srác (maga az énekes). A képekből kiderül, hogy a két fiú sülve-főve együtt volt gyerekkorukban, és felnőve szerelmesek lettek egymásba. Az apa, akinek a temetésén vannak, nem fogadta el a viszonyukat. A két barát a temetőben megöleli egymást, de jön a gyászoló fiú barátnője, és ő vele távozik. A másik fiú, aki még mindig szerelmes, leugrik a közeli szikláról. Ez az utolsó kép. Korábban kétszer fordult elő, hogy hasonló órán a saját homoszexualitásáról beszélt hallgató a társai előtt, most is erre készültem, és persze arra, hogy figyeljek az érzékenységekre a teremben. Legnagyobb meglepetésemre nem a homoszexualitásról volt szó, hanem a 18–26 év közötti korosztály öngyilkossági arányairól, és a háttérben meghúzódó tényezőkről. Végül G. arról coming outolt, hogy ő is egyszer majdnem eljutott az öngyilkosságig. Végül pedig felszólító mondatokban adott tanácsokat, és biztatta a társait arra, hogy forduljanak segítségért, ha úgy érzik, nem megy tovább. A teremben előkerültek a papírzsepik, én is küszködtem a sírással. Aztán ebből is egy nagyon jó, tartalmas beszélgetés lett.

Ez a két legszebb élményem erről a kurzusról, de vannak még maradandóak. Ilyenkor tényleg érzem, hogy van értelme ezeknek az óráknak. Az előadó valós kommunikációt folytat, a közönség pedig valamivel gazdagabb lesz.

Az értékelés problémája

Jó lenne itt lezárni, abban a reményben, hogy a közönségem gazdagabb lett valamivel. De van még egy dolog, amiről mindenképp szeretnék szót ejteni ezekkel a képességfejlesztő órákkal kapcsolatosan. Ez pedig az értékelés problémája. Valódi probléma, és napi nehézséget okoz nekem. Nincs rá egyelőre megoldásom.

Ha képességfejlesztésben gondolkodom, akkor a kurzus elején valamiféle diagnózis elengedhetetlen. Nem íratok tesztet. Esszéíráson az első órán „Ha valamit meg kell írnom...” kezdettel kell egy bekezdést írni. Ezeket elolvasom, javítom, őrzöm a félév végéig. Az utolsó órán adom vissza. Jó ez, de nem számszerűsíthető a fejlődés – már ha egyáltalán van. Prezentációs órán inkább csak a hallgatók saját tapasztalatait beszéljük át: milyen tapasztalataik vannak előadásokról közönségként és előadóként. Ez nem is nevezhető diagnózisnak, inkább az előzetes tudás felidézéséről van szó. Miközben látom, hogy szükséges lenne a diagnózis, kevés tapasztalatom van arról, hogyan tudom hatékonyan megvalósítani.

Az óráimon hétről hétre kell szövegeket produkálni. Ideális esetben nem keletkezik az órán olyan szöveg, ami ne lenne kijavítva és értékelve szövegesen. Azt hinném, hogy írásban ennek több értelme van az esszéíráson, mint szóban a prezentációs órán (a szó elszáll, stb.). A tapasztalatom az, hogy az ilyen formatív célú értékelések nem igazán érdeklik a hallgatókat. „Beszámít a jegybe vagy sem?” „Nem.” „Ja, akkor nyugodtan tartsa meg a tanárnő az irományomat, nekem nem kell.” Miközben rengeteg idő és energia rendszeresen megalapozott visszajelzést adni, azt tapasztalom, hogy nem éri meg, mert nincs kellő hatása. Évek óta küszködök ezzel, és nagy a csábítása annak, hogy feladjam.

A félév végi értékelés tisztább ügy: már a kurzus elején leszögezem, hogy mit kell a végén teljesíteni. Ezt nagyságrendekkel komolyabban veszik a hallgatóim, mint a házi feladatokat vagy az órai munkát. Itt nem globális dolgokkal, hanem inkább apróságokkal küzdök. Előre kialakított és a diákok számára is világossá tett szempontrendszer szerint pontozok. Megvan, hogy melyik szempontból mennyi maximális pontot lehet szerezni. A szempontrendszer tényleg hasznos, segít nekem is, hogy következetesebb legyek. Csak azt nem tudom egzaktabbá tenni, hogy például a tartalmi szempont esetében mi jelenti a maximális pontot, és milyen hiányok esetén vonok le. Ez nagyjából a hasraütés szintjén van továbbra is. (Remélem, ezt nem hallja egy hallgatóm sem.) Ha tovább precizírozom a szempontrendszert (többször megtettem), továbbra is marad esetlegesség. És ha valaki azt hiszi, hogy a nyelvi-nyelvtani szempontokat könnyebb pontozni, elárulom, hogy az is ugyanilyen nehéz. Sokszor odáig jutok, hogy nem kéne ezeket a tárgyakat a szokásos 5-ös skálán értékelni egyáltalán.

***

Korábban még nem beszéltem a felsőoktatási tapasztalataimról előadás formájában. Remélem, hogy sikerült érzékeltetnem azokat az alapvető nehézségeket, amelyekkel a felsőoktatási képességfejlesztő kurzusokon szembenézek. Talán sikerült meggyőznöm a közönséget, hogy a személyre szabott és személyes út gyümölcsöző lehet, de sok ellenállást kell a megvalósításához leküzdeni. És hogy a tökéletlenség milyen mértéket ölthet egy oktató részéről, arra jó példa az, amit az értékeléssel kapcsolatos nehézségeimről mondtam.

A szerzőről: Molnár Cecília Sarolta
Kategóriák: Blogok

617. Munka, munka….

L. Ritók Nóra - 2018.02.18. vasárnap - 16:45:09

Minden változásnak az alapja lenne. A megfelelő munka, bérezés. A leszakadó régiókban is. Ahol a legtöbben az állami intézményrendszerben dolgoznak, és a közfoglalkoztatásban. A szolgáltatások szűkre szabottak, kevés a szakember, ők mobilisak, és, ha nem is költöznek el, de nem itt keresik a boldogulás lehetőségeit.

Az Igazgyöngyben mi is kiemelten fontosnak tartjuk a munkához való hozzásegítést. Segítünk, hogy máshol munkát vállalhassanak, és próbálunk valamit kezdeni a helyhez kötött itthon maradókkal is.

A héten voltam egy beszélgetésen, ahol a romák foglalkoztatása is szóba került. Volt olyan, egyébként logikus vélemény, miszerint a romáknak ez a mostani helyzet egy kitörési pont, hiszen mindenhol munkaerőt keresnek. Ez nyilván igaz azokra, akiknek a munkavállalói kompetenciái megfelelőek, tudnak dolgozni, képesek tanulni is, ha kell. De az is látszik, hogy ez nincs meg mindenkinél. Legalábbis nekem, nekünk az látszik, hogy nagyon sok embernél nincs meg.

Volt, aki elmondta a beszélgetésen, hogy a településéről 80 fő mondott fel a közmunkán, és helyezkedett el a környéken, valamilyen üzemben. Más pedig arról beszélt, hogy ő romákat is foglalkoztat a vállalkozásában, akik szárnyalnak, szinte versenyeznek, hogy minél jobban megfeleljenek a munkáltató elvárásainak.

Én nem tudtam ilyen szép eredményekről beszámolni. Így megint csak az a kép alakult ki bennem, mint sokszor, amikor ilyen fórumokon óhatatlan az összehasonlítás másokkal, hogy vagy nagyon rosszul csináljuk, vagy mi, valami másik világban élő romákkal foglalkozunk. Mert nekünk nem sikerül ekkorát mozdítanunk rajtuk, pedig nagyon igyekszünk.

Rengeteg megkeresés jön hozzánk is, mindenféle remek konstrukcióval a munkavállaláshoz, távolabb, olyan fizetésekkel, amihez ezen a vidéken a több diplomával rendelkezők sem jutnak hozzá. Mégsem jelentkezik rá senki, mi meg már nem nagyon merünk felelősen ajánlani senkit, mert tudjuk, nem lenne hosszú távú az elköteleződés a távoli munkahely iránt. Az ok pedig sokféle. Az egyik legfontosabb, hogy itt kell hagyni a családot. A nők nem tehetik meg, a férfiak próbálják, de hosszú távon nem megy. A gyerekek elkanászodnak, a család kettészakad. Itthon a napi gondok azonnali beavatkozásokat igényelnek, inkább visszajönnek hát azok is, akiknek a munkahely távol jobb fizetést adna. És ez általában nem az első hónap, hanem a második, vagy harmadik, a munkáltatóknál is sok a rossz tapasztalat, próbálnak az első pillanattól vonzóbb lenni, mint a minimálbéres állások, de azért legalább négy hónapra szeretnék bebiztosítani magukat egy-egy személy esetében. Mert így, mire betanítják, már el is tűnik.

No meg persze van más is. A napokban volt itt egy baromfifeldolgozó cég toborozni, mindent megoldanak, buszt küldenek hétfőn, pénteken haza is hozzák őket, lesz szállás, egy hét után bér is, hónapról hónapra kínálnak mindig többet, csak maradjanak a munkavállalók. Mi is próbáltuk népszerűsíteni őket, nem tudom, végül hány embert sikerült bevonzaniuk. Minden esetre a csütörtöki bemutatkozás után már pénteken jött egy asszony, ő jelentkezett, de segítséget kér, főleg annyi élelemben, amivel el lesz az első jövedelemig, no meg tisztálkodószerben, olyan holmikban, ami másnak természetesen van meg, ha egy hétre elutazik valahova. Ilyen feltételhiányosan indulva nem tudom, mennyire lesz tartós az elköteleződése.

Aztán itt van, ami nálunk nagyon erősen jellemző, a tartozások elképesztő rendszere. A behajtócégek követelései, melyek elől menekülnek, olyan áron is, hogy ne legyen bejelentett munkájuk. A településen, ahol a 80 ember elhelyezkedett, egy nagy, országos szervezet adósságkezelést csinált… megszabadítva őket a gúzsba kötő tartozásoktól. Mindenkit. Ami nyilván csodálatos.

Mi ilyenre forrás híján nem vállalkozhatunk. Bár most mi is megcsináltunk egy adósságrendezést, egy személynél, aminek a következménye egy óriási konfliktus lett a csapaton belül, pedig egy olyan tartozáselemről volt szó, amiről ő nem is tehetett, egy házcserével kapta, tudatlanul.

És mi küzdünk az általunk teremtett munkahelyekkel is. Pedig adjuk a garantált minimálbért, mégis sok a felmondás, lassan már minden családból megfordultak nálunk. Ma egy minimálbéres alkalmazása több mint 8 ezer Ft-ba kerül naponta a munkáltatónak. Ennyit meg kellene termelnie mindenkinek, hogy a munkahely fenntartható legyen. Ettől még messze vagyunk. Ha a tempón, a hatékonyságon emelünk, sokaknak megterhelő a munka. Ha a minőségen, akkor is. A munkafolyamatok egymásra épülése pedig az együttműködés hiánya miatt örökös konfliktusforrás. Mindenre az első reakció, hogy „felmondok”. És a faluban is ez terjed: nálunk túl sokat kell dolgozni, nagyon kell figyelni. Pedig messze vagyunk az Igazgyöngyön túli nyílt munkaerőpiac elvárásaitól, hiszen tudjuk, akikkel dolgozunk, azok fejlesztésre szorulnak. Nálunk a munkára képes ember az igazi termék, a többi csak a fenntartást segítő elem. A társadalmi vállalkozásunkkal az a célunk, hogy egyszer majd elhagyható legyen belőle a társadalmi jelző, és ők maguk tudják működtetni, akiket most próbálunk erre képessé tenni.

Ezért, amikor elkezdtük a munkahelyteremtést, a munkahelyen dolgozó csapatot is igyekeztünk mindenbe bevonni, a döntéseket együtt hoztuk meg. Hogy érezzék, nem nekünk, hanem maguknak építik ezt az egészet. De most úgy hozta a helyzet, hogy ezen változtatnunk kell. Mert nem tartunk még ott, hogy közösségként működjenek.

Most három változást is behoztunk: 1. ) A döntéseket a helyi vezetőkkel hozzuk meg, a többieket nem vonjuk be, tőlük azt kérjük, hogy a nekik kiadott feladat végrehajtására koncentráljanak csak. 2.) Ha valaki felmond, és elrohan, azt így nem fogadjuk el. A döntését meg kell, hogy beszélje a pszichológusunkkal. Mert az indulatból meghozott döntést sokszor két nap múlva visszavonják, aztán rá két napra egy újabb munkatársi vitában mégiscsak a mellett döntenek. Nem épült be, hogy egy munkahely nem olyan, mintha átszaladna a szomszédba valamiért, másnap meg nem megy, mert megsértődött. Egy szakemberrel történő átbeszélés szükséges lesz az indulatkezeléshez, a végső, átgondolt döntéshez. 3.) A munkahelyet megnyitottuk a szomszédos települések felé. Mert máshonnan örömmel dolgoznának nálunk, mert itt megkapják a minimálbért, és még egyéb támogatásokat is a problémáikhoz. Hátha akkor ebben a zárt kis faluban is más lesz ennek a mi munkalehetőségünknek az üzenete. Frissítést, új impulzusokat hozhatnak be mások, mert úgy tűnik, újra ugyanazokat a köröket futjuk az itt élőkkel.

Talán ezek a változtatások is mutatják, milyen nehéz a helyzet a generációs szegénységben élő, háztartásbeliként, vagy alkalmi- és feketemunkán szocializálódott felnőttekkel, akik az iskolarendszerből alapkészség-hiányosan, szakma nélkül kerültek ki. Nem a munkafolyamat betanulása a nehéz.. az előbb-utóbb sikerül. Hanem a többi: a kitartás, a felelősség, a többiekkel való együttműködés, kommunikáció. Ezzel a munkát ajánlók nem számolnak, hogy ez is hiányzik. Folyamatosan keressük a fogást ezen a rémesen bonyolult problémán. Néha visszalépünk, mint most is. Mert néha muszáj.

Mindig azt mondom, ha egyszerű lenne, már megoldódott volna. Egyszerűen pedig a megoldások csak elméletben fogalmazódnak meg. Mert leírni, jó messze, egy íróasztalnál mindent le lehet. Szép, logikus rendszereket lehet felépíteni, ami valahol, lehet, működhet is. A valóság azonban más. Az nagyon gyakran másfele kanyarítja a történeteket.

Kategóriák: Blogok, Kollégák blogjai

Nyolcrétű út

Tani-Tani Online - 2018.02.18. vasárnap - 16:27:06

Mérő László könyvének margójára. Kiemelések és kiegészítések. Lencse Máté írása

Mérő László (2017): Nyolcrétű út. A szellemi rugalmasság fejlesztése. 333 Nyolcrétű rejtvény, játéktáblával. Tericum Kiadó.

Olvasás közben folyamatosan párbeszéd alakult ki köztem és a könyv között. Érdekes volt, ahogy a gondolatmenetemet sok esetben követte a könyv, de elképesztően frusztráló az, hogy nem tudtam érdemben reagálni, alakítani – képtelen vagyok írni egy könyvbe, így ez a feloldás sem segíthetett. Végül arra jutottam, hogy összeszedem ezeket a gondolatokat egy külön írásba, mondjuk nyolc pontban. Az alábbi szöveg nem tekinthető recenziónak, bár sok minden kiderül a könyvről, inkább reflexió egy olvasásélményre: a könyv margójára le nem írt gondolatok szerkesztett változata. 

Egy

Hogy érthető legyen a nézőpontom, muszáj majdhogynem a végén kezdenem. Az edutainment – az education (nevelés) és entertainment (szórakozás) szavak összevonása – kapcsán írja Mérő (84. o.), hogy az a baj vele, hogy termékeit tanárok és nem játéktervezők készítik. Mélyen egyetértek. Amikor társasjáték-pedagógiáról beszélek, mindig az az első, hogy elhatárolódom az edukatív játékoktól. A társasjáték-pedagógia az én olvasatomban azt jelenti, hogy olyan társasjátékokkal kínálom meg a gyerekcsoportom, amelyeket szórakoztatásra terveztek, a hatást pedig attól várom, hogy játszanak a játékkal. A pedagógia ott jelenik meg, hogy milyen játékot vagy milyen típusú játékokat kínálok fel, és abban, hogy játékosként magam is részt veszek a szituációban. Ez egy puha, indirekt módja a fejlesztés támogatásának, amitől persze még lehet hatékony. Éppen ezért a mély egyetértésemet ki kell egészítenem: nem biztos, hogy fontos kérdés az, hogy az edutainment termékeket kik tervezik. Lehetséges, hogy nem is kellene ezzel a céllal tervezni. Ha szórakoztatni szeretnénk, ha a játék felől szeretnénk közelíteni, akkor merjünk játszani. Számomra úgy tűnik, hogy megfelelő hozzáállással a játékok könnyedén támogathatják pedagógiai munkánkat anélkül, hogy sérülnének. Nagyon leegyszerűsítve: nem kell kitalálnom olyan játékot, ami fejleszti a gyerek számolási készségeit, mert rengeteg olyan jó játék van, amikben gyakorolhatja ezt, akár a flow állapotában is.

Kettő

Szóval a flow. Több fontos állítás közül kettőt szeretnék kiemelni. Az első, hogy a flow állapotában nem érdekel minket, hogy fontos-e a végzett tevékenység (67. o.), ahogy a játék során sem. Hiszen a játék nem létfontosságú, az viszont igen, hogy néha olyasmit csináljunk, ami nem az (65. o.). Ezt egyébként önmagában elegendő érvnek gondolom a játék haszna mellett, de szorosan ide tartozik a másik kiemelésem is. A játékot pedagógiai szempontból közelítem, tehát pedagógiai eszköz, melyekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk túlzó elvárásokat támasztani. Szóval, ha rátalálunk valami működő dologra, akkor hihetjük azt, hogy mindig és mindenre jó. Többször keveredtem már olyan beszélgetésbe, ahol a társasjáték-pedagógia közoktatásban betöltött lehetséges szerepét/helyét keresték. Biztos vagyok abban, hogy van helye, de abban is biztos vagyok, hogy a tanórai keretek között csak nagyon kis részben: nagyon szomorú lennék például egy kötelező társasjátékórától. Elsősorban persze motivációs okok miatt, másodsorban viszont azért, mert nem szabad túl nagy terhet raknunk a játékokra, azok sem jók mindenre. Ahogy flow-ban sem lehetünk folyamatosan (61. o.), úgy játszani sem lehet mindig, különösen nem pedagógiai céllal. Jelen pillanatban azért tartom elképzelhetetlennek, hogy a társasjáték komoly szerephez jusson a közoktatásban, mert tökéletesen rendszeridegen az a mód, ahogy működni tud: adjunk szabad kezet a gyerekeknek, mi pedagógusok pedig türelmesen, a folyamatokba bevonódva kísérjük őket a játszás során. A valódi játék valami furcsa, valami zárójeles, valami komolytalan, ami mind igaz is, de ettől még működő és hatékony, amit nehéz elfogadni. 

Három

De nézzük, hogy mi az, amit könnyebb elfogadni. Mérő sem kerülheti ki a játék és a tanulás viszonyát, ugyanakkor kissé összemossa a játékos tanulást és a játékosítást (85-86. o.). Bár talán értem, hogy miért, talán még igaza is van, de akad egy olyan szempont, ami miatt mégis érdemesnek gondolom a szétválasztást. Abban egyetértek Mérővel, hogy nem mindig az a jó megoldás, ha játékosan közelítünk egy tananyaghoz, például nem indokolt minden esetben kvízjátékokba bújtatni adatok megtanulását, de ebből számomra nem következik, hogy a folyamat maga nincs játékosítva. Néhányszor már találkoztam azzal a tévhittel, hogy a játékosítás magával hozza a játékot is, de ez nincs így. Nagyon szélsőséges esetben egy játékosított tanulási folyamatban lehetséges, hogy egyáltalán nincs játék. Jó példa erre Prievara Tibor értékelési rendszere, ahol – végtelenül leegyszerűsítve – arról van szó, hogy a gyerekek ajánlások és támogatások mentén, de önállóan tervezhetik, szervezhetik tanulásukat: a tevékenységekért, produktumokért pontok járnak, amik jegyekhez vezetnek. Tulajdonképpen a fejlesztő értékelés szép megvalósulását láthatjuk, ami nagyon hasonlít egy játékra, hiszen sokféle stratégia és taktika működhet, korrigálhatóak a hibáink, mi magunk menedzseljük a folyamatot egy szabályrendszer keretében stb. Tehát játékosítunk anélkül, hogy bármit is játszanánk. Meggyőződésem egyébként, hogy a társasjátékok tökéletesen alkalmazzák a fejlesztő értékelést, ezért is szoktam kérni, hogy pedagógusként ne avatkozzunk bele a játékfolyamatba, csupán mint játékosok. A játék folyamatosan visszajelez a teljesítményre, a jelenlévő társak pedig mutatják az alternatív utakat, melyek értékelése ugyancsak megtörténik. A parti végén megkapjuk a záró értékelésünket a végeredmény formájában, aminek persze semmi végleges hatása nincs, hiszen a legtöbb társasjáték törekszik az újrajátszhatóságra, szeretné rávenni a játékosokat újabb partikra, motivál tehát a teljesítményre, a jobb eredményre.

Négy

Azt is gondolom, hogy ez a folyamat segíti a konvertálható tudás kialakulását, a szellemi rugalmasság fejlődését. Leginkább azzal, hogy modellezi ennek fontosságát és hatékonyságát. A társasjáték-pedagógia nem egyes játékokban való elmélyedésről, hanem sokféle játék megismeréséről szól. Társasjátékok sokaságában ügyesnek lenni hatalmas szellemi rugalmasságot igényel, így ezen a téren könnyen fejlődhetünk. Nem az a célom tehát, hogy valamelyik játékban jó legyen adott gyerek vagy gyerekcsoport, akikkel dolgozom, hanem az, hogy sokféle helyzethez legyen képes motiváltan odaállni, és azok megoldásában legyen sikere. Nem játékot tanul, hanem játszani. Ilyen hozzáállással valószínűbb az új játékok befogadása, megértése, hatékony játszása, mintha valaki nagymesterré válik egy konkrét játékban. Nagyon könnyű megélni motivált helyzetben, rövid időn belül, hogy amit elsajátítottam az előző játszmák alatt, azt tudom használni, adaptálni olyankor is, amikor részben vagy teljesen, de új helyzetben találom magam, mondjuk egy olyan társasjátékkal, amihez hasonlóval sem volt még dolgom. Szóval könnyebb, gyorsabb és védettebb, de ez nem baj, sőt ez az, amit ki kell használnunk, hiszen így könnyen lehet valakinek igénye más területen is a konvertálható tudás.

Öt

Persze kérdés, hogy mivel és hogyan fejlődhetünk legjobban. Bár a társasjáték-pedagógia szabadon engedi a gyereket, a szabadság bizonyos keretek között valósul meg, méghozzá a felkínált játékok összeválogatásában. Van egy elképzelésem, hogy milyen típusú játékokkal kellene játszaniuk, de azon belül rájuk van bízva a választás. És az egyik kulcskérdés ezzel kapcsolatban az, hogy mekkora kihívás elé érdemes állítani őket. Érdekes volt olvasni Rubik és Mérő nézetkülönbségét a Rubik-kockáról, hogy akkor most azért sikeres, mert nehéz, vagy éppen annak ellenére. Mérőhöz hasonlóan én is az utóbbi felé hajlok, ugyanakkor nem egy olyan gyerekkel játszottam már, akinek egy adott társas túl nehéz volt, mégis élvezte a helyzetet, így esélye lett arra, hogy megértse, elsajátítsa, tehát fejlődjön. Annak, hogy miért élvezett egy túl nehéz feladatot, persze számos oka lehet a játék témájától, kivitelezésétől, a társaságon át egészen addig, hogy szereti a nehéz feladatokat. És nekünk, akik próbáljuk létrehozni ezeket a játékszituációkat, ezekkel mind érdemes számolnunk. Szóval sok esetben kifejezetten az tűnik jó döntésnek, hogy nem optimális nehézségű játékokat kínálunk.

Hat

De mikor tudunk kínálni? A játék kívülről nem motiválható, írja Mérő a 95. oldalon. Erős állítás. Azt is gondolom, hogy szép állítás. Illik a könyvhöz, illik a játékhoz, de illik egy modern, innovatív, gyerekközpontú pedagógiához is. Az egyetlen gond vele, hogy nem igaz. Klasszikus tévhitnek érzem a külső motiváció rossz, éljen a belső motiváció leegyszerűsítést. Ráadásul olyan tévhit, ami csak az elméletet jellemzi, a gyakorlatból ugyanis nagyon nehezen iktatjuk ki a külső motivációt, ami egy faék egyszerűségű eszköz, látványos eredményekkel – melyek azonban sokszor nem tartósak, nem mélyek. A külső és belső motiváció kapcsolatát régóta próbálom megérteni és a tapasztalataim erősen árnyalják az említett leegyszerűsítő megközelítést. Mérő állítását például úgy, hogy folyamatosan valóban nem motiválható kívülről a játék. És ez egy nagyon fontos különbség. A Toldi Tanoda tanulóinak többsége rendszeresen és szívesen, többnyire ügyesen társasjátékozik, sokaknak ez a kedvenc szabadidős tevékenységük, ami nem lenne így, ha nem használtunk volna soha külső motivációs eszközöket. A kezdetekhez visszakanyarodva el szoktam mesélni, hogy mi bizony csokival vettük rá a gyerekeket arra, hogy leüljenek játszani velünk: aki játszik, kap csokit, aki nyer, az pedig még több csokit kap. Azért volt erre szükség, mert a közösségben, ahol dolgozunk, alig volt előzménye a játéknak – otthon a fájer, a póker, a snapszer, a zsír, tehát a kártyajátékok mennek, sokszor szerencsejáték formájában. Egyszerűen nem tudtuk elérni a gyerekeknél, hogy leüljenek egy-egy társas mellé. Viszont tudtuk, hogy jók, hittünk abban, hogy szeretni fogják őket, így csapdát állítottunk. És azóta is előfordul, hogy új játékok bevezetésénél, új gyerekek bevonásánál kell valami külső támogatás, vagy akár a kötelezővé tétel. Mindezeknek a célja, hogy létrejöjjön a játékszituáció azért, hogy a játék végre működhessen, behúzhassa a gyereket és kialakulhasson a belső motiváció. A kulcs az, hogy mindig legyen tervünk a külső motiváció elhagyására, készüljünk fel annak kezelésére, hogy ez ellenállásba ütközhet. Ez egy pedagógiai feladat, méghozzá azért, mert az már valóban gát, ha a játékot folyamatos külső megerősítés kíséri.

Hét

Az okos érzések és az intuíció megjelenésének nagyon örültem. Jesztl József kollégámmal pár éve kezdtünk el kidolgozni egy olyan naplózási technikát, amellyel nyomon lehet követni a fejlődést a társasjátékozásban. Összeszedtünk néhány kategóriát, és elkezdtük őket a tapasztalataink alapján beszintezni, amikor azt vettük észre, hogy egy viszonylag egyszerűen leírható fejlődési út végpontja után is van valami, bármennyire furcsán hangzik. Ráadásul ez a valami nagyon hasonlít arra, ami a fejlődési út legelején van, csak eredményes. És ezt semmi mással nem tudjuk magyarázni, mint a játéktapasztalattal. Vegyük például a döntéshozatalt. Egy olyan játékos, akinek nincs tapasztalata döntéshozatalt igénylő társasokkal, annak sokszor nem megmagyarázhatóak a döntései, sokszor akár érzelmi alapúak is, de ha számítások alapján is dönt, azok a számítások nagyon minimálisak, jellemzően hibásak, mert a játékos nem látja át a teljes játékmenetet. Innen lehet eljutni oda, hogy az ember rugalmas terveket készít, melyeket szükség esetén képes módosítani. De. Mindkettőnknek számtalan olyan élménye jött elő, melyek hasonlóan eredményes játékhoz vezettek, látszólag mégsem épültek hosszas számításokra, kidolgozott tervekre. Különösen olyan esetekben figyelhető ez meg jól, ha olyan játékkal játszunk, amit egyikünk sem ismer, csak a mechanizmus elemeit innen-onnan. Szóval adott egy ismeretlen játék, adott egy játékos, akinek nem megmagyarázhatóak a döntései, aztán adott az ő győzelme. Mi ebben az esetben az intuícióba kapaszkodtunk, de a könyv elolvasása után az okos érzések kifejezés sokkal találóbbnak tűnik, de legalábbis az intuíció alapjának. A taktikai és stratégiai döntések során őt okosabb érzések vezérelték, mint akár a rugalmas terveket készítő és azokat folyamatosan alakító játékostársait. Sokszor megfigyelhető, hogy komoly és összetett számításokra, tervekre építeni nagyon fárasztó, különösen azért, mert társasjátékról lévén szó, a helyzet nagyon gyakran és különböző módokon változik a többiek döntései miatt. A folyamatos újratervezés felőröl, és sok benne a hibalehetőség. Könnyű benne elfáradni. Ezzel szemben, ha kellően sok a tapasztalatunk adott játékkal, játéktípussal, de legalábbis magával a társasjátékozással, akkor okos érzéseink sokkal hatékonyabban tudnak támogatni minket a győzelemben.

Nyolc

Végül magáról a játékról. Ugyan nem társasjáték, mégis sok mindent alátámaszt azokból a pozitív hatásokból, melyeket a társasjáték-pedagógia kapcsán ki szoktunk emelni. A tanulási folyamat megélése, a hatékony és önálló tanulás gyakorlása, a meglévő tudásunk átalakítása a siker érdekében mind jellemzi a Nyolcrétű rejtvényt. A szabályok egyszerűek, a feladványok jól érthetőek, szintezésük jól felépített. Igazából nagyon elegáns az egész, különösen a precízen kialakított csapda, melybe rutinos játékosként is könnyű belesétálni. Arról van szó, hogy a kezdő, haladó és mesterszintek szépen nehezednek. A játék kulcsa, hogy megtaláld az első elemet, amit biztosan jó helyre raksz. Ezt kezdő szinten elég könnyű észrevenni, a haladó és a mesterszinten már kicsit nehezebb, kell néhány, ha ezt ide teszem, azt meg oda, akkor ide azt nem tehetem, tehát, akkor így kellene elkezdeni kör, de azért meg lehet találni a megoldást. Sokat játszol és szépen belejössz, ennyire egyszerű a képlet. Aztán odalapozol a nagymesterszinthez és látod, hogy ez sem nehéz: ez ide való, az meg oda, egyértelműen ez jön, aztán amikor már csak 2-3 elem van hátra egyre biztosabban látod, hogy nem fog sikerülni. Végül nézed a táblát az utolsó elemmel a kezedben és konstatálod a vereséged. Csapdába estél. Először még megpróbálod átrendezni a lehelyezett elemeket, de aztán be kell látnod, hogy alapjaiban hibás a koncepciód. Mi történt? Egyszerűen annyi, hogy az eddigi stratégiák itt már nem működnek. Az egyértelműnek tűnő helyzetek csapdák, amiken nem érdemes elindulni –bár olyan szemtelenséget is tapasztaltam, hogy igen. Ezen a szinten csak akkor tudsz sikeresen játszani, ha egy már tökéletesen ismert keretben is képes vagy új utakat találni. Ez egy nagyon nehéz feladat, ugyanakkor igazán hasznos tudás. Ha pedig pedagógusként nézem ezt a folyamatot, akkor azt érdemes kiemelni, hogy igazán ritka az, amikor egy változatlanul egyszerű szabályrendszer, játékkeret ennyire összetetten nehezedik. És ez azért hasznos, mert a játékot egyszer kell megtanítanom, a gyereknek egyszer kell megszeretnie, mégis viszonylag sokáig keresheti benne a fejlődési lehetőségeket.

A szerzőről: Lencse Máté
Kategóriák: Blogok

Szekszárdi Júlia: Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban [OFOE könyvesbolt]

Osztályfőkök - 2018.02.17. szombat - 16:28:30
A megismerés során a pedagógus mozaikdarabokat ragad meg csupán egy óriási többdimenziós kirakósjátékban, s ezeket kísérli meg a maga módján a megfelelő helyre illeszteni. Dolgát megnehezíti, hogy nem statikus és örökérvényű, hanem egy dinamikusan változó képet kell megragadnia, amelyen belül az egyes részleteknek eltérő ütemű és irányú a mozgása. Kiadványunk ehhez a törekvéshez kíván segítséget nyújtani.
Kategóriák: Blogok

Munkavállalás és pénzügyek - nem lehet elég korán kezdeni a nevelést [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.02.15. csütörtök - 20:47:46
Új kampányával, a Pénzügy és Joginfó Fiataloknak (PJF) című előadássorozattal a MŰISZ Iskolaszövetkezet célja a fiatalok tájékoztatása az őket akár már érintő, akár majd a jövőben érintő, munkavállalással kapcsolatos hasznos és fontos tudnivalókról. Ezen felül fontos diákmunka megismertetése a fiatalsággal, ugyanis jóval kedvezőbb és több biztonságosabb lehetőséget kínál számukra, mint teljes illetve részmunkaidős vagy a még mindig létező feketemunka általi foglalkoztatás. Az előadássorozat ingyenes minden jelentkező osztály számára, sőt még egy nyereményjátékot is nyújt a kampányban szereplő osztályoknak.
Kategóriák: Blogok

Helyzetbe hozni vagy otthagyni?

Tani-Tani Online - 2018.02.15. csütörtök - 11:02:02

L. Ritók Nóra előadása a XI. Miskolci Taní-tani Konferencián 2018. február 2-án

De naponta küzdünk értük az intézményrendszerrel, az előítéletességgel, a büntető szemléletű protokollal, és persze velük is, a beidegződésekkel, a tanult tehetetlenséggel, a felnőttekben felhalmozott tudás- és képességhiányokkal.

Bármilyen szegénységmutatót nézünk ma az országban, legyen az a lakhatási szegénységben érintettek vagy a közmunkaprogramba bevontak aránya, a szegregált iskolák száma vagy az iskolai lemorzsolódásban érintetteké, a földrajzi elhelyezkedés ugyanaz. Ezek a sötét foltok már Észak-, Kelet- és Dél-Magyarországot szinte teljesen átfogják. A vidéki szegénység pedig leképeződik az oktatási rendszerünkben.

A fejlesztések, amelyek ezekbe a térségekbe jutnak, nem képesek változtatni a helyzeten, nem tudnak megoldást adni, kiutat körvonalazni. Még az üzenet is sötét, ha azt nézzük, hogy a börtönök is ezekben a régiókban épülnek. A fókuszok elhibázottak, és nem érnek le a problémák gyökeréig. A kis falvakban nehezen értelmezhetők a fejlődés, a fellendülés kommunikált sikerei.

Oktatási szakemberként persze a legjobban nekem az iskolák helyzete fáj. Az, hogy a problémák folyamatosan mélyülnek, hogy pl. sosem volt ekkora mértékű az oktatási szegregáció, mint most, és nem tűnik úgy, hogy központi intézkedés születne ennek a megváltoztatására. Az újonnan nyílt egyházi iskolák többnyire a jobb társadalmi státuszúak oktatási intézményei lettek, az oda befolyó magasabb állami támogatások olyan lehetőségeket adnak (pl. csoportbontások, plusz fejlesztő programok), amelyek párosulva a családi háttér adta pozitív hatásokkal náluk magasabb szintű oktatást eredményez. Mindez csak fokozza a szakadékot az iskolák között, a szegregáló hatás évről évre erősödik. Az állami iskolák nem képesek megküzdeni a problémákkal, képtelenek versenyhelyzetbe kerülni az iskolaválasztásban. A szülő dönt. Nem a vallási elköteleződés irányítja zömüket – a gyülekezetekbe járók száma korántsem nő olyan mértékben, mint az egyházi iskolába iratkozók száma – hanem az, hogy ott nincs plusz pedagógiai munkát igénylő gyerek (sem roma, sem sajátos nevelési igényű), így úgy véli, több figyelem irányulhat az ő gyerekére. A kedvezőbb feltételek, a csoportbontások csak fokozzák a vonzerőt. Ellentmondások sora feszíti a helyzetet, és úgy tűnik, a gyülekezetépítés szándéka ma felülírja az oktatás esélykiegyenlítő szerepét. Az egyházi iskolák – néhány üdítő kivételtől eltekintve – nem tudnak az integrált képzéshez viszonyulni. Kisebb mértékben szegregált, nagyobb mértékben szegregáló elitoktatásban tudnak csak gondolkodni.

A generációs szegénységben érintett, hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának problémája, melyet már nemzedékeken keresztül görgetünk, nem megszűnni, hanem elmélyülni látszik.

Azt hiszem, az is gond, hogy az iskola elszigetelődik a valós problémától, a pedagógusoknak nincs elég ismerete, tudása arról, hol és hogyan élnek a tanítványaik, milyen hatások érik őket. Így nem tudnak hidat képezni a központi elvárások és a gyerekek között. Nincs meg a szakemberképzésben sem ez az elem, a gyermek szociokulturális környezettel együttesen történő értelmezése tankönyvekben létező elmélet marad csupán.

A szegénység mindent meghatározó hatásait ismerni kellene a szakemberek. Tudni azt, hogy különbség van a lecsúszó szegények és a generációs szegénységben élők között. Mert mások a viszonyulások, más az önfenntartási képesség szintje ezekben a családokban, és ez más motivációs alapot ad a tanuláshoz. Ismerni kellene a lakhatási szegénységet is, amiben a gyerekek élnek, ahova hazamennek az iskola után. És nem elméletben, hanem a konkrét gyerek esetében. Látni, ahogy a tél végére eltűnnek az éghető bútorelemek a házakból, és az ágyak lábai helyén is tégla lesz. Mert ha nincs mivel fűteni, ezek is sorra kerülnek. Tudni azt, kik azok a gyerekek, akik maguk is bekapcsolódnak a fagyűjtésbe, illegálisan is, mert talán őket nem büntetik meg, mint a felnőtteket, ha kiderül.

Ismerni azt, milyen az élet a kártyás villanyórával felszerelt lakásokban, vagy azt, hogyan élhetnek ott, ahol nincs áram. Megérteni, mi lehet a rossz szagú ruha, az ápolatlanság mögött. Tudni, milyen az az élet, mikor a mosáshoz, mosdáshoz messziről kell hordani a vizet, melegíteni, hajat mosni, dzsekit szárítani, ott, az egyetlen térben, ahol telente az egész család összezsúfolódik. Ahol nincs személyes élettér, saját kuckó, játék, meséskönyv, ahol nem mesélnek soha a gyerekeknek, játszani sem szoktak velük soha, és segíteni sem tudnak a tanulásban az alapkészség-hiányos szülők.

Kellene nekik is tudni, mi a különbség a mennyiségi és a minőségi éhezés között, érteni, miért idegenkednek minden új ételtől, amit otthon sosem ízleltek. Elengedni a 19. századi szegénységkép ideáját, a „tisztes szegénység” eszméjét, és érteni, hogy a 21. század fogyasztói hatása hat ott is, a nyomorúságban. Ahol ugyanolyan vágy a mobiltelefon, vagy a tablet, mint máshol.

Vagy tudják-e a szülők karrierlehetőségeit, melyek mintaként szolgálnak a gyerekeknek? A motiváció hiányának megértéséhez ez nélkülözhetetlen lenne. Hogyan hat rájuk a közmunka, ami ma már foglalkozásnak számít a gyerekek között, a főállású anyaság követendő mintája vagy épp az uzsora, a kriminalizáció.

Nem, ezekről nincs tudás. A pedagógus nem megy ki a családokhoz, egyrészt, mert nem kötelező, másrészt mert ideje sincs, sok a benti adminisztráció, no meg azt sem igazán tudják, milyen szerepben kellene ott megjelenni. Hatóságiban, mint amit ma már az iskola is gyakorol? Ez a társadalmi csoport nem rendelkezik érdekérvényesítési képességgel. Itt csak szülői reakciók vannak, ami vagy „gyerekszerepben” bólogató, mindent ráhagyó vagy sérelem miatt indulatvezérelt, de egyikben sincs meg a megoldás lehetősége. Nincs protokoll erre. Sem módszertani tudás.

Ma az otthoni, családi, szegregátumbeli hatások leamortizálják az esetleges pozitív történések előremozdító lehetőségeit is. Ezzel, az átörökített szocializációval pedig a rendszer nem számol, nem törődik, nincs összehangolás, prevenció. Igazából ezekre próbálkozás sincs.

De térjünk vissza az iskolára. A pedagógus nem megy tehát ki a lakókörnyezetbe, nem szerez így információkat, ám a szegénységgel sok minden bejön az osztályterembe, amivel meg nem tud mit kezdeni.

Íme egy kis lista: éhes, nincs felszerelése, fáradt, kialvatlan, ápolatlan, tetves, nem megfelelő a ruházata, nincs szabálytudata, fejletlen a finom motorikája, kevés a szókincse, figyelemkoncentrációja gyenge, érzelmi intelligenciája, szociális készségei fejletlenek, gyenge a számfogalma, szocializációs gondok vannak vele, agresszív, csúnya szavakat használ, tiszteletlen, kudarctűrő képessége gyenge, énképe negatív, önértékelése zavaros, később alapkészségei nem erősödnek, nem tud megtanulni rendesen olvasni, szövegértése gyenge, hamar dohányzik, herbált használ, nem megfelelő irányban kompenzál, végül magántanuló lesz, lemorzsolódik, kimarad...

Az egész pedig visszahat a pedagógusokra is. Náluk így csapódik ez le: eszköztelenség (mit kezdjen az éhessel? honnan adjon felszerelést? túl sok a problémás gyerek egy osztályban, és nincs segítő szakember), sikerélmény hiánya (összefüggésben a tehetséggondozás favorizálásával a pedagógusok értékelésében), óriási szakadék a központi elvárások és a gyerekek között, állandó szembesülés a kudarccal, az egymást szakmailag támogató kapcsolatok a tantestületen belül csökkennek, a szülő nem partner, szupervízió sosem volt, elismerés nincs, csak elvárás, hatósági szerep erősödése, pedagógiai eszköztár csökkenése, az öröm eltűnése a tanításból, kiégés, pályaelhagyás, igazgatócserék, folyamatos színvonalcsökkenés...

A hatások pedig egymást erősítve tolják egyre lejjebb az oktatás színvonalát.

Megoldás? Ebben a rendszerben, ezzel a szemlélettel nem várható. Az iskola már nem bír a hatását leamortizáló tényezőkkel, sőt, ő maga is amortizál már kegyetlenül, gyereket, pedagógust, szülőt.

A civil szervezetek, amelyek ezekben a térségekben dolgoznak, sokféle módon próbálnak beavatkozni. Így vagyunk ezzel mi is az Igazgyöngy Alapítványnál, Kelet-Magyarországon, egy leszakadó térségben. Ami különleges nálunk, hogy mi a komplex megközelítésben hiszünk. A problématérkép összes elemére hatást gyakorolunk, összehangoltan.

A hárompillérű elemben az első az oktatás, melyben a különleges módszertannal dolgozó hármas fókuszú vizuális nevelés (vizuális kommunikációfejlesztés, hátránykompenzálás, szociális kompetenciafejlesztés) mellett egy remek módszertannal dolgozó, egyéni fejlesztésekre épülő tanoda, ösztöndíjprogram, iskolaszerprogram, és integrációs helyzetek teremtése adja a gyerekek fejlesztéséhez az alapot. A második elem a család, a közösség támogató hatásának kiépítésére fókuszál. Ebben van kríziskezelés (a helyi igazságosság közösségi szabályai szerint), önfenntartási képességek fejlesztése, a kertprogramtól a tudatos családtervezés támogatásáig, a kártyás villanyóráktól az adósságkezelésig, és munkahelyteremtés is. Mindent áthat a közösségfejlesztés a közösség újraépítésével. Mindig velük együtt, őket bevonva, rájuk építve. A harmadik elem a társadalmi beágyazódásra irányul, a részvételi demokráciát fejleszti, az intézményrendszer munkáját is segítő, mediáló tevékenység.

Eddigi eredményeink ígéretesek. Sokat sorolhatnék, például hogy a gyerekek jobban tanulnak, csökkent az agresszió, a rendőrségi beavatkozást igénylő esetek száma, kisebb a lemorzsolódás, a tanodánkban a magántanulók is sikeresen fejleszthetők, a korai családalapítás ellen is sikerrel harcolunk… de talán a legfontosabb, hogy közösségi szabályok alakultak ki, amelyek kezdik szabályozni az életet, egy más, élhetőbb világ felé mozdítva őket.

De naponta küzdünk értük az intézményrendszerrel, az előítéletességgel, a büntető szemléletű protokollal, és persze velük is, a beidegződésekkel, a tanult tehetetlenséggel, a felnőttekben felhalmozott tudás- és képességhiányokkal.

Összehasonlítva az Igazgyöngy és az állami rendszer e probléma megoldására irányuló munkáját, íme pár különbség:

 • Az Igazgyöngy minimum 20 évre tervez. – Az állam 1-2 éves projektekben gondolkodik. Max. egy választási ciklusban. Aztán „újratervezés”.
 • Az Igazgyöngy komplex, összehangolt hatással dolgozik. – Az állam egy-egy területre koncentrál, aminek hatását a többi leamortizálja.
 • Az Igazgyöngy pedagógiai eszközöket használ, a közösségfejlesztésben, a közösség „képessé tevésében” gondolkodik. – Az állam nem használ közösségfejlesztést. A hatósági eszközöket preferálja.
 • Az Igazgyöngy velük együtt keresi a megoldást. – Az állam tudja a „tutit”. Előír és betartat a döntéshozók elgondolása szerint.

Mi a „képessé tevésben” hiszünk. A „helyzetbe hozásban”. Hiszünk abban, hogy ez egy jó, humánus útja az integrációnak. Ezt a hitet, ezt az optimizmust képviseljük ott is, a szegregátumokban. Nem kényszerként, hanem örömmel megélve ezt a munkát. Megkeresve az apró napi sikereket, mosolyokat. És megtaláljuk. 

A szerzőről: L. Ritók Nóra
Kategóriák: Blogok

Tartson velünk INGYENESEN a Kárpát-medence magyarlakta vidékeire! [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.02.14. szerda - 20:47:46
Kedves Osztályfőnökök! Mint nyilván Önök is tudják: ismét kiírásra került a Határtalanul program, lehet pályázni rá. Ehhez kínálunk segítséget! Ne szalassza el a lehetőséget! ("Kirándul az osztály" csoport)
Kategóriák: Blogok

PSZICHOháttér 36 – Amikor az agyad hazudik [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.02.14. szerda - 19:52:46
A kognitív torzítások vagy gondolkodási hibák az automatikus reakcióinkban jelennek meg. Sokszor nem is tűnnek fel, mert éppen úgy, mint a mágnessel meghekkelt iránytű esetében, az attitűdjeink is egyértelműen és következetesen működnek. Csak épp becsapnak. A kognitív hekkelést kisgyerekkorban követi el a környezet. Lehetnek kisebb-nagyobb traumák az okozói, de legjellemzőbb a nevelés során átadott kognitív sérülékenység. A szorongásra építő oktatás/nevelés maga is torz világot közvetít, amelyben a gyerek irányítandó lény, aki jutalmazásra, de főleg büntetésre, megfélemlítésre indul be (Gyarmathy Éva).
Kategóriák: Blogok

Szalagavató a Zöld Kakasban [Ajánló]

Osztályfőkök - 2018.02.14. szerda - 19:52:00
Zöld Kakasos érettségizőnek lenni azért talán mégis csak egy kicsit más, hiszen ezekről a fiatalokról már sokszor és sokan lemondtak. Valószínűleg maguk a diákok sem hitték mindig, hogy egyszer ilyen közel kerülnek majd a sorsdöntő vizsgához. Ha a táncok egy része klasszikus is, a teljes műsor ugyancsak rendhagyó. Diákok és tanárok rapelnek, énekelnek, zongoráznak, a két "bemondó" tanuló, Kristóf és Balázs pedig nem egy fekete mappából olvas fel feszengve, hanem profi "sohwman"-ekként, szellemes improvizációkkal, sok humorral kötik össze a műsorszámokat (Sulyok Blanka).
Kategóriák: Blogok
Tartalom átvétel