Skip to Content

bedof blogja

Akkor mi marad a tanulónál?

Virtuális Egyetem

Az előző bejegyzésemben, Ollé János, Virtuális Egyetemen elhangzott előadását ajánlottam az érdeklődő kollégák figyelmébe. Közben eszembe jutott, néhány gondolat az intézményesült oktatás átalakulása kapcsán.

Néhány éve szakmai beszélgetés során, az interaktív internetes eszközök – Web 2.0 eszközök - iskolai alkalmazásával kapcsolatban fogalmazódott meg a gondolat, mely szerint, ha az iskolarendszer nem tud megfelelő válaszokat adni az infokommunikációs fejlődés kihívásaira, akkor a technológia átlép rajta és a formális iskolarendszeren kívüli megoldások jönnek létre.

Pedagógusok infokommunikációs kompetenciái

Egyetemre járok. Persze virtuálisan. Tudatosan nem szúrtam be a „csak” szót a mondatba, hiszen nem érzem, hogy indokolt lenne. Viszont nagyzolni sem szeretnék, ezért fontosnak tartom leírni, hogy nem, több éves egyetemi képzésen veszek részt, hanem az Andragógia Mester szak egy félévének egy tantárgyát, a Távoktatás és eLearning tárgyat hallgatom a Virtuális Egyetem lehetőségeit kihasználva.
Ollé János tanár úr legutóbbi előadásának fő témája a tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere volt, különösen koncentrálva a pedagógusok infokommunikációs környezetben való viselkedésére. Mint említettem, a tantárgy andragógus master szakosoknak szólt, viszont számot tarthat a pedagógiában dolgozók érdeklődésére is.

Sokan talán legyintenek, hogy már megint itt van az a fránya számítógép és világháló, meg hát a pedagógusok nagy része számára még ma is idegen infokommunikációs környezet. Ezekkel kapcsolatban - többek közt - már Bessenyei István is említette 1998-ban megjelent írásában Seymour Papert nézeteit, miszerint ezek a technikai dolgok nagyon fel tudják zavarni a hagyományos iskola oktatási állóvízét és egyértelművé teszik a tanítási-tanulási módszerek elavult voltát.

A téma azóta is aktuális, és aki Ollé Jánost ismeri sejtheti, hogy kritikájával most sem kímélte a „hagyományos” oktatási rendszert, és a kollégák nagy részének infokommunikációs környezettel kapcsolatos rossz viszonyulását.
Az előadás felvételét beágyaztam a ide az oldalra, hogy minél többen meghallgathassák.

A Drupal lehetőségei egy szakmai közösségi honlap létrehozásában

drupal.jpg

A Drupal tartalomkezelő rendszer lehetőségeit bemutató sorozat első és második részeiben egy képzeletbeli iskolai honlap építésébe fogtunk, majd legutóbbi részében a képzeletbeli fejlesztési folyamat két irányú folytathatóságát vázoltam fel.
A kezdeményezett szavazás a referencia intézményi honlap fejlesztési irányt választotta, mely szerint az iskola honlapja alakuljon át referencia intézményi tevékenységet segítő oldallá. A referencia intézményi honlap a pedagógusok hálózati tanulását lehetővé tevő platform, más iskolák pedagógusai számára rendszeresen szakmai tartalmat oszt meg, segédanyagokat közvetít, információt nyújt, lehetőséget ad a pedagógiai fejlesztésekkel kapcsolatos kommunikációra és együttműködésre.

A Drupal lehetőségei az iskolai internetes megjelenés segítésében 3.

powered.png

Lépjünk tovább a fejlesztésben
Az utóbbi alkalommal, egy könnyen és gyorsan aktualizálható iskolai weboldal összeállításába kezdtünk, Drupal tartalomkezelő rendszerre alapozva. Ahhoz, hogy az alapfilozófiájából eredő közösségépítő lehetőségeket és az interaktivitást segítő funkciókat ne használjuk, egy kicsit vissza kellett venni a Drupal tudásából. Egyelőre tehát iskolai oldalunk egyszerűen frissíthető, egyirányú információfolyamot tud közvetíteni az iskolahasználók és partnerek felé. Az oldalra két felhasználó tud bejelentkezni és tartalmat feltölteni, az oldal adminisztrátora és egy szerkesztő.
Az oldalt mintaképpen létrehoztam a http://iskolaoldal.neobase.hu címen, amit bárki meglátogathat és a későbbiekben kipróbálhat.

Digitális Nemzedék Konferencia

A digitális nemzedékkel kapcsolatban sok találó idézetet olvashatunk napjainkban. Az alábbi gyöngyszemet a Netgeneráció Twitter csatornán fedeztem fel.

"Amikor szóba kerül a technológiát használó fiatalság, a nyugtalanság gyakran erősebb a lelkesedésnél." Don Tapscott

A Digitális Nemzedék 2012 Konferencia szervezői felkértek, hogy egy kerekasztal beszélgetés résztvevőjeként vegyek részt a rendezvényen. A kérést örömmel és tisztelettel elfogadtam, így február 11-én, neves szakemberek (Arató László, Bessenyei István, Fehér Péter, Lévai Dóra és, Tóth-Mózer Szilvia) lesznek beszélgetőtársaim. A szervezők a témával kapcsolatban egy összefoglaló tanulmányt kértek tőlünk előzetesként. Az általam összeállított munka elérhető az  Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete honlapján, az alábbi linkre kattintva.

A digitális nemzedék és lehetséges hatása az oktatásra

Nevelők imája

Istenem, alázattal állunk előtted, és köszönjük, hogy lelkeket bíztál ránk.
Adj kegyelmet, hogy türelmesen vezessük őket, s mindannyiukat a szorgalom,
a becsületesség és a békeszeretet szellemében neveljük.
Segíts, hogy példaképül szolgáljunk, a haragot elkerüljük, és semmi olyat ne kívánjunk tőlük, amit magunk sem vagyunk kész teljesíteni.
Segíts, hogy egyiküket se részesítsük előnyben, és senkit se mellőzünk.
Engedd, hogy hű oltalmazója legyünk annak, aki védelmet,
vigasztalást és támaszt kíván tőlünk.
Szentlélek, világosíts meg minket, hogy a szelídség és a szigorúság kellő mértékét tudjuk alkalmazni, hogy ne engedjük magunkat a haragtól elragadtatni, és mindig igazságosak maradjunk.
Érezzük meg a ránkbízottak lelki és testi szükségleteit,
és azokat erőnkhöz mérten enyhítsük.
Ne engedd, hogy türelmetlenségünkkel egyetlen lelket is elidegenítsünk tőlünk.
Engedd, hogy áldásos legyen a munkánk, azt a Te áldásod kísérje, amint mi is naponta könyörgünk az áldásodért:
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!
Ámen.

A Drupal lehetőségei az iskolai internetes megjelenés segítésében 2.

A Drupal felépítése, a mag és a kiegészítő modulok
Azért vállalkozom jelen, és az ezt követő néhány bejegyzés megírására, hogy az iskolai webes megjelenések kapcsán a tartalomkezelő rendszerek - főleg a Drupal - előnyeit megpróbáljam elmagyarázni. Az előzőekben már meséltem a TKR (CMS) rendszerekről és a Drupalról, most nézzük meg, milyen lehetőségeket tud biztosítani a Drupal, egy egyszerű, napi frissítési igényű iskolai honlap létrehozásához.

A Drupal lehetőségei az iskolai internetes megjelenés segítésében 1.

drupalaqua.png

Iskolák megjelenése az internetes világban
Korábbi bejegyzésemben egy intézményi önértékelés kapcsán kiderült, hogy mennyire fontos lenne, ha egy iskola aktívvá tenné webes megjelenését, az iskola használó és szakmai közvélemény minél nagyobb rétege számára biztosítana naprakész információkat és szakmai tartalmat, lehetővé tenne interaktív kommunikációs lehetőségeket. Amennyiben ennél is tovább kívánna lépni, akkor a legfontosabb csoport, a gyerekek számára biztosíthat tanítási órán és iskolán kívüli, kitágított tudásszerzési teret, lehetőséget adva nekik az online együttműködésen alapuló tanulás minél több formájának gyakorlására.
Az egyszerű, könnyen frissíthető iskolai weboldal, a szakmai fejlesztő lehetőségeket adó pedagógiai kommunikációs platform, vagy az összetett tartalommenedzsment és kollaborációs lehetőségeket biztosító tanulási környezet közt nagy különbségek vannak, mind célban, mind pedig célközönségben. Egy közös vonásuk azonban van: mindegyik megvalósítható az univerzális, szinte minden webes feladat megoldására alkalmas tartalomkezelő rendszerrel a Drupal-lal.

Drupal lehetőségei az oktatásban a Twitter kapcsán

drupman.jpeg

A legutóbbi Digitális médiaműveltség és korszerű internetes lehetőségek alkalmazása... képzésen éppen azt bizonygattam a kollégáknak, hogy bár nem vagyok megrögzött Twitter használó, az utóbbi hónapokban a hasznos információim jelentős hányadát a Twitter csatornáimon - a Twitter-en követett ismerőseimtől - kaptam.

Online tanulási lehetőségekről egy eLEMÉR önértékelés kapcsán

Az oktatási köztudatba napjainkban kezd elterjedni az online tanulási környezetek fogalom, és vele párhuzamosan a lehetőségek keresgetése. Az online tanulási környezet elnevezés egy változat, számos szinonimája ismert, neveztetik virtuális tanulási környezetnek, iskolai webes rendszernek, iskolai közösségi oldalnak, iskolai tartalomkezelő rendszernek és még sok másnak is. Az elnevezésnél sokkal fontosabb a valódi oktatási alkalmazási lehetőségek megtalálása. Azt minden vele foglalkozó sejti, - vagy talán már tudja is, - hogy e rendszerek új szervezési eljárásokat honosítanak meg a pedagógiában. Kitágítják a tanulás lehetőségeit, mind térben, mind pedig időben, kiterjesztik az információ, a tananyag átadásának, megszerzésének kereteit, megsokszorozzák az információforrásokat, az iskolai közösségek valóban tanulni akaró tagjai számára eddig nem létező tanulási teret biztosítnak.
A mindennapi gyakorlatban, a megvalósítás mikéntjében sok még a kérdőjel, mind technikailag, mind szervezési oldalról, mind pedig módszertanilag megközelítve. Az egész online világ oktatási jelentőségének megítélésében, valamint a pedagógusok ez irányú kompetenciáiban is nagy különbségeket tapasztalunk.
Egy iskola eLEMÉR önértékelésének segítése és az eredmények mélyebb vizsgálata során éppen az online tanulási rendszerekkel (maradjunk ennél az elnevezésnél) kapcsolatban találtam - talán sokak számára - érdekes összefüggéseket.

Tartalom átvétel