Skip to Content

bftimi blogja

A magyar kultúra napja - programterv 2017

A magyar kultúra napja alkalmából idén ismét programot terveztem/szerveztem diákjaink számára, külön a felső -, és alsó tagozatosoknak. A programok -a kollégákkal együttműködve- nagy sikerrel valósultak meg. A forgatókönyv a mellékletben megtekinthető, letölthető.

Magyartanítás online támogatással, IKT eszközökkel

A zalai tanévkezdő fórumon, magyar nyelv és irodalom szakosok (általános iskola) körében elhangzott tájékoztatóm kísérő prezentációja elérhető a mellékletben.

Éves önértékelési terv az intézményben

Elkészültem az intézményünk éves önértékelési tervével, ami alapján munkacsoportunk is tevékenykedik majd. Megosztom az üres változatot: használja és alakítsa minden kedves felhasználó saját intézményi környezetére; igényei, elvárásai és az idei évben aktuális feladatok szerint.

Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésemhez - Visszatekintő

A 2015/2016-os tanévben szaktanácsadóként több előadást, tájékoztatást tartottam már Zalában az önértékelések, tanfelügyelet témakörben. A bevezető szakaszban, 2016-ig az önértékelés és tanfelügyelet még nem kapcsolódtak a pedagógus minősítésekhez, nem számítottak be annak eredményeibe. Mint tudjuk, 2017-től ez már változni fog: 30%-ban hozzájárulnak a minősítés eredményességéhez.

Esélyteremtés, szakmai programok. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása

Hátrányos helyzetű tanulókkal, gyermekekkel foglalkozó (nem IPR-es) óvodák, iskolák pedagógusainak részvételével zajlott műhelyfoglalkozáshoz kapcsolódó prezentációm a mellékletben található. Köszönet a résztvevők aktív, érdeklődő közreműködéséért és a játékkedvért. :)

Árnyaltabb a szöveges értékelés

Újra itt a félév vége. Ilyenkor a tanulóim teljesítményét magyarból nemcsak érdemjegyekkel minősítem. Évek óta kézhez kapnak a szülők egy szöveges, árnyalt, rövid értékelést is a tanuló munkájáról, elért eredményeiről. Ez a módszer minden tantárgynál jól és haszonnal alkalmazható a felső tagozatban is, bár igen sok plusz munkával jár! Számomra jó beszélgetési alapot jelent a félévi fogadóórákhoz, az egyéni fejlesztések további tervezéséhez is. Összeállított segédanyagom a csatolmányból letölthető.

Intézményi önértékelés

Az első félév végén két alkalommal tarthattam Zalában szakmai műhelyfoglalkozást e témában. Az előadáshoz és a műhelymunkához készült prezentációm a csatolt mellékletben.

Vetélkedő a magyar kultúra napján

E jeles emléknapra egy játékos vetélkedőt szerveztem felső tagozatosoknak. Feladatlap és forgatókönyv (megoldókulccsal) a mellékletekben.

Első nap az iskolában: közösségépítés, csoportfejlesztés

Az alábbi játékos gyakorlatokat az első tanítási napra ajánlom. Eszköz igényük csekély, pedagógiai, képességfejlesztő, és ráhangoló hatásuk viszont figyelemre méltó. Érdemes vállalkozni egy vidám, kötetlen előkészítő napra!

Köszönet a kolléganőknek: Verának és Ildikónak, akiknek korábbi gyűjtéséből több játékot illesztettem be.

Pedagógus portfólióm 2014 - V. rész

Az előző (negyedik) bejegyzésben utaltam rá, hogy az ötödik részben a szabadon választott területekhez kapcsolódó, és egyéb területeket érintő munkáim kaptak helyet.

Tartalom átvétel