Skip to Content

Korábbi jogszabályok

2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről

1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról

1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

17/2004. (V. 20.) OM rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet
az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról