Skip to Content

Beszélgetés Lévai Dórával a pedagógia modern eszközeiről

Változik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalma

Március 18-án az országgyűlés elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt (a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról), amellyel 2013. szeptember 1-jétől módosulni fog a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása.

A HH és HHH fogalmakra vonatkozó 45.§ (belépést követően) a csatolt mellékletben olvasható. A teljes törvénymódosítás szövege pedig elérhető ide kattintva.

Akkor mi marad a tanulónál?

Virtuális Egyetem

Az előző bejegyzésemben, Ollé János, Virtuális Egyetemen elhangzott előadását ajánlottam az érdeklődő kollégák figyelmébe. Közben eszembe jutott, néhány gondolat az intézményesült oktatás átalakulása kapcsán.

Néhány éve szakmai beszélgetés során, az interaktív internetes eszközök – Web 2.0 eszközök - iskolai alkalmazásával kapcsolatban fogalmazódott meg a gondolat, mely szerint, ha az iskolarendszer nem tud megfelelő válaszokat adni az infokommunikációs fejlődés kihívásaira, akkor a technológia átlép rajta és a formális iskolarendszeren kívüli megoldások jönnek létre.

Pedagógusok infokommunikációs kompetenciái

Egyetemre járok. Persze virtuálisan. Tudatosan nem szúrtam be a „csak” szót a mondatba, hiszen nem érzem, hogy indokolt lenne. Viszont nagyzolni sem szeretnék, ezért fontosnak tartom leírni, hogy nem, több éves egyetemi képzésen veszek részt, hanem az Andragógia Mester szak egy félévének egy tantárgyát, a Távoktatás és eLearning tárgyat hallgatom a Virtuális Egyetem lehetőségeit kihasználva.
Ollé János tanár úr legutóbbi előadásának fő témája a tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere volt, különösen koncentrálva a pedagógusok infokommunikációs környezetben való viselkedésére. Mint említettem, a tantárgy andragógus master szakosoknak szólt, viszont számot tarthat a pedagógiában dolgozók érdeklődésére is.

Sokan talán legyintenek, hogy már megint itt van az a fránya számítógép és világháló, meg hát a pedagógusok nagy része számára még ma is idegen infokommunikációs környezet. Ezekkel kapcsolatban - többek közt - már Bessenyei István is említette 1998-ban megjelent írásában Seymour Papert nézeteit, miszerint ezek a technikai dolgok nagyon fel tudják zavarni a hagyományos iskola oktatási állóvízét és egyértelművé teszik a tanítási-tanulási módszerek elavult voltát.

A téma azóta is aktuális, és aki Ollé Jánost ismeri sejtheti, hogy kritikájával most sem kímélte a „hagyományos” oktatási rendszert, és a kollégák nagy részének infokommunikációs környezettel kapcsolatos rossz viszonyulását.
Az előadás felvételét beágyaztam a ide az oldalra, hogy minél többen meghallgathassák.

Ezt a földet választottam

Ezen a napon fontos meghallgatni komlói kollégáink gyönyörű énekét.

Informatika a helyi tantervekben

zilogo.png

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete felmérést készít az informatika, helyi tantervekben való megjelenéséről. Az elkészült helyi tanterv alapján az elektronikus kérdőív kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe. A közös adatokból elkészült kép mindannyiunknak hasznos lesz majd.

Informatika a helyi tantervben – felhívás

Informatika a helyi tantervben - elektronikus kérdőív

Előzmények:
Az iskolai informatika oktatást az elmúlt időben jó néhány (arcul)csapás és méltánytalanul hátrányos intézkedés érintette.
A helyi tantervek készítése előtt - a KIK és NFM - közös nyilatkozat és levél hatására ugyan oldódott az "elnyomás", a végleges helyi állapotot a nevelőtestületek a helyi tantervek elkészítése során fogják kialakítani.
A helyi tantervek véglegesítése előtt azonban van még idő arra is, hogy a nevelőtestületek - a KIK ajánlás lehetőségeit kihasználva - átgondolják az informatika oktatás helyi jövőjét, és a XXI. századhoz méltó döntést hozzanak.

Szakmai vélemény az informatika tantárgy kerettantervéről

Levél a KIK és NFM közös állásfoglalásról

Megjelent a tájékoztató a szaktanácsadói névjegyzékre jelentkezők számára

"Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a 2013. évtől a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján szaktanácsadói névjegyzéket állít össze és megjelenteti honlapján." Az erről szóló tájékoztató és a jelentkezés módja megtalálható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.

A portfólióról

A portfólióról, annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről tartottam Zalában több helyen előadást az elmúlt hetekben. Két tekintetben vizsgálódtam: a tanulói portfólió és a pedagógus portfólió tekintetében. Az előadásokat kísérő prezentációm az alábbi mellékletben tekinthető meg.

Felhívás iskolafejlesztő célú IKT önértékelésre

elemer_logo.gif

Az OFI, az eLemér projekt keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal támogatásával
FELHÍVÁS AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ISKOLAFEJLESZTŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ
HARMADIK, ORSZÁGOS, ONLINE MONITORINGBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
címmel februárban, idén is országos kampányt indít.

A felhívás részletei megtalálhatók az OFI honlapján.
 

Megújulnak és bővülnek az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei

Az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében megújul az „Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés” tesztjeinek tartalmi kerete, és elkészül két új tartalmi keret, a hamarosan bevezetésre kerülő új mérési terület, a természettudomány, illetve a mérés részét képező háttér kérdőívek célját és tartalmát meghatározó tartalmi kerete.

Tartalom átvétel