Skip to Content

122 évvel ezelőtt született Kenyeres Elemér


Kenyeres Elemér, a 20. század eleji reformpedagógia neves képviselője, 1891. január 31-én született a Zala megyei Pusztamagyaródon. A település iskolája, 2000-ben vette fel a falu szülöttének nevét, és azóta minden évben egy témahéttel emlékeznek meg a nagy pedagógusról.

A témahét keretében rendezett szakmai délutánon nagy örömmel hallgattam Kozma Andrea igazgatónő előadását, Kenyeres Elemér életéről, munkásságáról. A pedagógusi életút alapos összefoglalását hallhattam.

Amikor, mintegy 10 évvel ezelőtt a Logo programozási nyelv neveléstörténeti gyökereit igyekeztem megtalálni, élmény volt megismerni Kenyeres Elemér munkásságának néhány részletét, és látni, hogy  beleillik a 20. század eleji reformpedagógia vonulatába.

Digitális nemzedék konferencia 2013

2013.03.02. 10:00
2013.03.02. 18:15
Europe/Budapest

"Az elmúlt években számos szakmai diskurzus indult a digitális generációk oktatásának és nevelésének témaköréhez kapcsolódóan. A „Digitális nemzedék konferencia” egy olyan szakmai konferenciasorozat, amely pedagógusok, oktatáskutatók, nevelésszociológusok, pszichológusok, szociális szakemberek, szülők és leendő tanárok párbeszédére teremt lehetőséget, amely párbeszéd keretében azonosítjuk azokat a jelenségeket, amelyek az általunk tanított és nevelt digitális generációra igazak. A különböző digitális generációkat leíró elméletek egy része meginogni látszik, mások új kategóriákkal bővítik a már kialakult csoportosításokat, de abban mindenki egyetért, hogy a digitális generációkat a korábbiaktól eltérő módszerekkel, más tanári attitűddel, szemléletváltással kell tanítani és nevelni.
A tavalyi konferencia egy sorozat első része volt, így bízunk abban, hogy 2013-ban ismét sokak számára tudunk értékes elméleti előadásokat és gyakorlati bemutatókat, műhelyeket kínálni."

Forrás:
www.digitalisnemzedek.hu

A HHH tanulókat nevelő intézmények és a vonatkozó jogszabályok

Az intézményi alapdokumentumok módosítását megelőzően érdemes tanulmányozni a változó jogszabályok halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó pontjait is. Az ehhez kapcsolódó elemekből készítettem egy kivonatos összegzést, mely a csatolt mellékletben olvasható.
 

Kovács Győző, a pedagógus

December 18-án, 80 éves korában elhunyt Kovács Győző.
Az előző mondatot lehetett volna a még folytatni, a pont helyett egy ", a ..." módon kezdődő tagmondattal, de az elmúlt héten már sok mindent leírtak róla az internetes hírforrásokban. Leginkább a magyar informatika atyjának nevezték, vagy mint az első magyar számítógép, az M-3 építőjeként emlékeztek meg róla, azonban emlékezzünk rá mint pedagógusra.

Volt szerencsém személyesen ismerni. Az emlékek és érzések keveredéséből ami számomra megmaradt, az a határtalan lelkesedés és szakmai elhivatottság és pedagógusi gondolkodás. Amikor előadást tartott, a szakmai tartalom mellett mindig érezni lehetett a tanítani akarást, az informatikus szakemberből mindig előbújt a tanító ember is. Szakmai beszélgetéseken mindig lelkesítette az társaságot, mindig adott ötletet, valamilyen megoldandó nehézség továbbvitelére és soha nem értett egyet a fanyalgókkal.
Sokan emlékezhetünk érdekes számítástechnika történeti előadásaira, az ENIAC, EDVAC és az IAS gépek történetére. Neumann János életének talán legnagyobb ismerője volt, fontosnak tartotta ellátogatni Neumann sírjához. Tőle hallottam a legendát arról, hogyan zúgott Neumann feje, miközben - természetesen fejben számolva - kereste egy differenciálegyenlet harmadik megoldását.

Szakmai tevékenykedéseim során több esetben is érezhettem Kovács Győző munkájának segítő, lelkesítő, előbbre vivő hatását.

Jogszabályok

Régi elmaradásunkat pótoltuk a mai napon.
A honlap régi, Jogszabályok szolgáltatásának tartalma jelentősen elavulttá vált, így egy ideig nem is szerepelt az elsődleges menüben. A mai napon a szolgáltatást kibővítettük az elmúlt évben elfogadott és hatályossáv ált szabályozókkal, viszont meghagytuk a korábbi jogszabályokat felsoroló tartalmat is.

Az elsődleges menüben megjelenő Jogszabályok menüpontban két almenüt helyeztünk el,

megjelöléssel.

Tervszerűen előkészített hospitációs, szakmai program II.

Előző írásomban vázoltam a pl. IPR támogatással is megvalósítható hospitálási program, intézménylátogatás tervszerű előkészítésének néhány szempontját: a látogató közoktatási intézmény szemszögéből.
Ezen második, a témához kapcsolódó írásomban a fogadó, a szolgáltató referencia-intézmény oldaláról közelítem meg a kérdést.

Tervszerűen előkészített hospitálás I.

Az esélyegyenlőséget célzó IPR támogatások – a szakmai fontosságára és hasznosságára való tekintettel – kétféle hospitációs lehetőséget is biztosítanak a közoktatási intézmények pedagógusainak. Mindkét esetben a kötelező tevékenységek terhére számolhatók el a felmerülő költségek.

IPR támogatásokról megjelent közlemény - 2012

Az emberi erőforrások minisztere döntött a 30/2012.(IX. 28.) EMMI rendelet alapján benyújtott integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésére, valamint az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatási igényekről. A nyerteslista az EMET honlapján megtekinthető.

Az IPR története a söjtöri iskolában

iskola_mindenkie.png

Iskolánk, a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola 2004 óta dolgozik a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulóink hátránykompenzációját célzó fejlesztő programmal.

Az intézményi IPR (Integrációs Pedagógiai Program) szakmai koordinációjával, vezetésével 2006/2007-es tanévben bízott meg először az intézményünk igazgatója. Idén hetedik éve dolgozom a munkacsoport vezetőjeként. "Hét tél, hét nyár megpróbálja őket" - mondja a szólás. Úgy érzem, elérkezett az idő egy kis számvetésre, áttekintésre: mit végeztünk, hova jutottunk el közös erővel. Elgondolkodtató, milyen nagy utat jártunk be az IPR programunk fejlesztésében, milyen rengeteg területen tudtunk előre lépni, és mások számára is modell értékű gyakorlatokat alkotni.

2008-ban készült egy országos szintű szakértői felmérés, az integráló iskolák szakmai tevékenységéről.  
A felmérés országos szintű volt, 125 intézmény vett részt benne. A sorrendiségben az országos 38. helyen szerepeltünk az összesített mezőnyben.

A felmérés, amit nemrég találtam meg és olvastam el, alkalmat adott egy kis visszatekintésre, az eredmények számbavételére.

Tartalom átvétel