Skip to Content

Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésemhez - Visszatekintő

A 2015/2016-os tanévben szaktanácsadóként több előadást, tájékoztatást tartottam már Zalában az önértékelések, tanfelügyelet témakörben. A bevezető szakaszban, 2016-ig az önértékelés és tanfelügyelet még nem kapcsolódtak a pedagógus minősítésekhez, nem számítottak be annak eredményeibe. Mint tudjuk, 2017-től ez már változni fog: 30%-ban hozzájárulnak a minősítés eredményességéhez.

2016 áprilisában pedagógus szereplőként vettem részt a tanfelügyeleti ellenőrzésben, s az ezt megelőző új típusú önértékelésben. A külső szakmai ellenőrzésem nagyon jó eredménnyel zárult, és visszagondolva, - az izgalmakat már elfeledve, - komoly megerősítést, motiváló lendületet nyertem a további munkámhoz. Jó élményként maradt meg bennem szakmailag, módszertanilag valóban tapasztalt, felkészült tanfelügyelő pedagógus kollégával konzultálni, megbeszélni; bemutatni a saját gyakorlatomat.

Biztatásul, támogató szándékkal, röviden visszaidézem a felkészülésem meghatározó pontjait, s mellékletekben természetesen elérhetővé teszek kapcsolódó szakmai dokumentumokat, mint ahogy megtettem ezt korábban, a 2014-es pedagógus portfólióm, minősítésem esetében is.

Először is alaposabban tanulmányoztam az útmutatók (önértékelési kézikönyv, tanfelügyeleti kézikönyv) pedagógusokra vonatkozó részét (Ön.kk.: 16-38.; Tanf.kk.: 18-37.). Ezek nem túl hosszúak, konkrét és igen hasznos segítséget adnak a felkészüléshez. Mondhatom, ezeket tekintettem az alapnak, és „szamárvezetőnek”. Aki elolvassa ezeket, hamar felfedezi, hogy az önértékelés és a tanfelügyelet elemei, vizsgálati szempontjai, módszerei szinte teljesen egymásra épülnek és megegyeznek. Ezért én úgy fogtam fel, hogy az önértékelésem folyamata során legalább a tanfelügyeleti ellenőrzés „főpróbáját”is megvalósíthatom. ;) Utólag örülök, hogy a nevelőtestületben újra én voltam az első „fecske”; így szerezhettem tapasztalatokat, amivel tovább segíthetem a többieket.

Az önértékelési és tanfelügyeleti vizsgálatok területei (kompetenciaterületi szempontok és kapcsolódó elvárások) mellett különösen érdemesnek találtam újra átnézni a kiadványokban: a dokumentumelemzés szempontjait (Ön.kk.: 30-32.; Tanf.kk.: 29-31.). A szempontsor alapján áttekintettem, elemeztem a meglévő tanmeneteimet, és megkerestem bennük a szempontokhoz kapcsolódó elemeket (ahogy valószínűleg ezt a tanfelügyelő is teszi). Ha hiányzott valami, akkor kiegészítettem, alakítottam. A központi, kiadói tanmenet javaslatokat ne felejtsük el a csoportunkhoz, a választott tananyagainkhoz, helyi tantervünkhöz igazítani! Ezt akár a szeptemberi tervező munkánál el lehet végezni. Mellékletben csak két tanmenetemet töltök fel a tavalyiból (hisz idén már én magam is várom az új OFI tanmenet ajánlásokat), de minden tantárgyhoz tudok küldeni, ha valaki szeretné.

Módszertani eszköztárunkat folyamatosan tartsuk szinten, szükség esetén színesítsük tudatosan a csoporthoz igazodva. Legyen meg ezek alkalmazásában a magabiztos rutin.

A tanfelügyelő által látogatandó órák megtervezésekor ne csak a tervezési szempontokat, hanem az óralátogatás és megfigyelés szempontjait (Ön.kk.: 32-33.; Tanf.kk.: 32.) is érdemes figyelembe venni. Ez adhat egy „mankót” a megvalósításhoz kapcsolódó reflektív óraelemzésünkhöz, hisz a helyszíni ellenőrzés szakmai beszélgetése során a megvalósult tanórákat a pedagógus elemzi először.

Végül, de nem utolsósorban átgondoltam az útmutatókban megtalálható interjúkérdéseket (Ön.kk.: 34-35.; Tanf.kk.: 33-34.); esetleg fel is lehet jegyezni magunknak a válaszainkat! Mindez segíti a magabiztos fellépést, és hozzájárul egy stressz mentesebb szakmai beszélgetéshez az ellenőrzést végzőkkel.

Azóta többen kértek tőlem sablont az önértékelést és tanfelügyeletet lezáró, két évre szóló önfejlesztési tervükhöz. Ilyen dokumentum a tanfelügyeleti kézikönyvben (3.sz. melléklet) található meg. Ezt használtam fel én is a sajátom elkészítéséhez, amit nem tekintek titkos dokumentumnak, így szívesen engedek beletekintést.

Nyilván az önfejlesztési terv az adott személyről szól, az ő szakmai tevékenységéhez, érdeklődéséhez, céljaihoz illeszkedik. Mindenki maga tudja tehát megalkotni, kiindulva az önértékelése és a külső ellenőrzése eredményeiből.

A felkészüléshez kívánok sok türelmet, kitartást, felkészült és támogató intézményi BECS tagokat; a megvalósításhoz pedig sikereket, motiváló eredményeket!