Skip to Content

Pedagógus portfólió készítés, ahogy én látom

A pedagógus portfólió készítésével kapcsolatosan a szakmában dúlnak a viták, - általában jogosan és megalapozottan - sokszor nem is indulatoktól mentesen.
Az utóbbi napokban sok-sok élmény ért engem is: Itt a zalai-iskola oldalon közzétett prezentációmat rengetegen látták, a Slideshare oldalon levő anyagot kb. tizenhat ezren olvasták. Nyilván hozzájárult ehhez, hogy a Tanárblog közösség, illetve az Eduline szakmai portál is megosztotta. Örülök, hogy a zalai iskolavezetők által kezdeményezett szakmai műhelyek és tréningek előadását kísérő prezentációm ennyi pedagógushoz jutott el, s talán segített az előkészületekben. Ez az óriási szám mindenesetre jelzi azt is, hogy nagyon szükség lenne már az OH által ígért segédanyagokra, melyek megkönnyítenék a hatékony és eredményes felkészülést.
A portfólió évek óta nem ismeretlen fogalom a hazai pedagógiában, a tanulók egyéni fejlesztése során hatékony lehetőségként magam is alkalmaztam az elmúlt években.
Aki pedig felsőoktatási - pl. mesterképzésben vett részt mostanában, megélhette a saját fejlődését nyomon követő, arra reflektáló dokumentumgyűjtemény összeállításának élményét, ahogy 2011-ben tettem ezt én is. A portfólióhoz kapcsolódó ismereteket, tudást azzal a szándékkal kezdtem építeni, hogy majd egy reflektív gondolkodásra épülő portfólióval, a saját, tudatosabban átgondolt továbbfejlődésemet támogathassam (akkor még függetlenül mindenfajta oktatáspolitikai céloktól).
Mivel több pedagógus kolléga számára még ismeretlen a fogalom, ezért 2013 januárja óta több helyen előadást, műhelyfoglalkozást vagy tréninget a portfólióról, annak gyakorlati alkalmazásáról, a benne rejlő értékes pedagógiai lehetőségekről tartottam Zalában. Akkor a hangsúly elsősorban a tanulói portfólióra, annak típusaira, a bevezetés és alkalmazás mikéntjére került, de már érintettük a pedagógus portfóliójában rejlő lehetőségeket is. Az előadásokat kísérő korábbi prezentációm ezen a weboldalon volt található blogbejegyzésként.
Aztán a szeptembertől életbe lépő új szabályozásokkal, a pedagógus életpálya modell és minősítési eljárások kapcsán egyre aktuálisabbá vált a pedagógus portfólió téma is, hisz lassan időszerűvé válik annak előkészítése, elkészítése.
Határozott véleményem, hogy pedagógus szakmai munkáját szükséges minősíteni, s arra építve támogatni a továbbfejlődésben. Ezt egységes, objektív értékelő rendszerrel képzelem el,- amihez a portfóliót jó eszköznek tartom,- s a valós intézményi gyakorlatból érkező, szakmailag hiteles, „kompetens” szakemberek közreműködésével.
Felkérésekre, augusztus óta egyre több intézményben tartottam/tartok szakmai műhelyfoglalkozást, tréninget, vagy előadást a pedagógus portfólió elkészítésével kapcsolatban. Teszem azért, mert nagyon sok a bizonytalanság, információhiány a témával kapcsolatban.
Nem kívánom minősíteni az életpályamodellt és minősítési eljárásrendszert, taglalni annak előkészítetlenségét, bevezetésének ezer sebből vérző körülményeit, módját. Pusztán tapasztalom a kollégák között a kiszolgáltatottság, a megalázottság a méltánytalanság érzést, s persze a kapcsolódó indulatokat; teszem hozzá: számos esetben teljes joggal. Vannak, akik a cinizmusba menekülnek, vannak, akik dühös érzelmi kirohanásokkal igyekeznek levezetni a felgyűlt feszültséget, mások csendben várakoznak, vagy bizakodnak: „ebből úgyse lesz semmi, sok mindent láttunk már bevezetni és eltűnni a süllyesztőben, meglátjátok ez is így lesz”. Vannak, akik felülemelkedve a sértődöttségen, beletörődve az új és szokatlan helyzetbe, elkezdenék a munka előkészületeit, legalább annyiban, hogy érdeklődnek, utánanéznek, olvasnak róla. Sejtik ők, értik, hogyan segíthetné az egyén fejlődését, a reflektív gondolkodás elsajátítását stb. Többen meg is jegyzik: „jó dolog ez a tanulói portfólió; és a pedagógus portfólió is az lehetne, csak nem így…”. Igazuk van.
Ahogy látom, (hála az oktatáspolitikának) sikerült egy csapásra unszimpatikussá, közutálat tárgyává tenni ezt a nagyszerű pedagógiai eszközt; ami valóban kiváló lehetőség lehetne többek között egy egységes, tárgyilagos elemző - értékelő tevékenységhez is, legyen az fejlesztő vagy minősítő célú.
Vannak általam régóta ismert iskolai nevelőközösségek, kollégák, akik minden ellenérzésük, előítéleteik, és bizonytalanságuk ellenére nekiálltak a felkészülésnek. Nekik kívánok segíteni. Mert az évek óta elért eredményeik, képesítéseik, szakmai gyakorlati munkáik eredményei feljogosítják őket arra, hogy az életbe lépett átmeneti rendelkezések adta lehetőségeket is kihasználva mielőbb Pedagógus II. kategóriában vagy mesterpedagógusként tehessék tovább a dolgukat.
A szeptember elejének programjaihoz kapcsolódó, akkori prezentációt itt a www.zalai-iskola.hu oldalon és a Slideshare oldalamon tettem közzé. Igen nagy örömömre szolgált, hogy azóta rengetegen tekintettek rá, olvastak bele. De a prezentáció csupán segédeszköz, nyilván nem helyettesítheti, hanem kíséri az előadást, tehát szükség van a szóbeli értelmezésre, kiegészítésre. Most ez helyett hadd ajánljam jó szívvel figyelmébe mindazoknak, akik elmélyednének e témában Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában c. munkáját. Igen hasznos olvasmány volt számomra is. A tanulmány itt található meg.

A közeljövőben pedig talán megjelenik az Oktatási Hivatal „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című segédanyaga is, amit „hamarosan” ígértek.

Hozzászólások

eP

A pedagógus kollégának érdemes lenne majd az alábbi két oldalt is megnéznie:

http://bit.ly/1dH7gqR

http://bit.ly/1aX2One

e portfólio

Üdvözlök minden kedves pedagógus kollégát!

Segítsen már nekem valaki abban, hogy konkrétan milyen felületre kell feltölteni az egyes dokumentumokat? Állítólag van egy erre kifejlesztett on-line felület, de én nem találom.

A másik, amiben bizonytalan vagyok: Jól értelmezem, hogy egyből nem lehet a "mesterpedagógus" fokozatba kerülni. Én pl. 25 éve vagyok a pályán, gyakorlatvezetői ill. közoktatásvezetői szakvizsgám van, emellett számtalan képzésen vettem részt, vezetőként dolgozom. Ennek ellenére is csak a Pedagógus II. -re "pályázhatok", s csak az ott eltöltött további 6 év múlva léphetek tovább?????????

Köszönöm segítségeteket.

Bea