Skip to Content

digitális pedagógia

Digitális nemzedék konferencia - 2015

2015.03.21. 10:00
Europe/Budapest

Digitális nemzedék konferencia negyedik alkalommal.

Digitális nemzedék konferencia 2015

 

Kutatás a digitális állampolgárságról, pedagógusok és diákok körében

2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportja (ELTE PPK ITOK) közös vizsgálatot folytat a pedagógusok és a diákok körében. A felmérés célja, hogy átfogó képet kapjanak az érintettek digitális állampolgársággal kapcsolatos ismereteiről, és célzott fejlesztési terveket dolgozhassanak ki számukra. A tanárok és a diákok a www.digitalisallampolgarsag.hu oldalon tölthetik ki a kérdőíveket.

Forrás: www.oktatas.hu

 

Digitális pedagógus konferencia 2013

2013.05.25. 09:00
Europe/Budapest

A tavalyi sikeres rendezvényhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül a

Digitális pedagógus konferencia

Idézet a konferencia honlapjáról:
"Az információs társadalomban, a digitális generációk tanítóiként és nevelőiként számtalan olyan kérdéssel és megoldandó feladattal találkozunk, amelyeknek nagy része az infokommunikációs eszközök és web2.0-s szolgáltatások használatának módszertani és technikai különbségeire vezethető vissza. Az IKT használata befolyásolja az olvasási, kommunikációs, információfeldolgozási, tanulási szokásainkat; átalakítja mindennapjainkat.
A pedagógus szerepét az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek újak, amelyekkel azelőtt nem szembesülhettünk. A tanár többé nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola falain belül tanulhatnak a diákok."

Digitális nemzedék konferencia 2013

2013.03.02. 10:00
2013.03.02. 18:15
Europe/Budapest

"Az elmúlt években számos szakmai diskurzus indult a digitális generációk oktatásának és nevelésének témaköréhez kapcsolódóan. A „Digitális nemzedék konferencia” egy olyan szakmai konferenciasorozat, amely pedagógusok, oktatáskutatók, nevelésszociológusok, pszichológusok, szociális szakemberek, szülők és leendő tanárok párbeszédére teremt lehetőséget, amely párbeszéd keretében azonosítjuk azokat a jelenségeket, amelyek az általunk tanított és nevelt digitális generációra igazak. A különböző digitális generációkat leíró elméletek egy része meginogni látszik, mások új kategóriákkal bővítik a már kialakult csoportosításokat, de abban mindenki egyetért, hogy a digitális generációkat a korábbiaktól eltérő módszerekkel, más tanári attitűddel, szemléletváltással kell tanítani és nevelni.
A tavalyi konferencia egy sorozat első része volt, így bízunk abban, hogy 2013-ban ismét sokak számára tudunk értékes elméleti előadásokat és gyakorlati bemutatókat, műhelyeket kínálni."

Forrás:
www.digitalisnemzedek.hu

V. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA

2013.02.08. 10:00
2013.02.09. 15:00
Europe/Budapest
okt_inf.jpeg

A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak.

A konferencia kiemelt témakörei:

XIII. eLearning Fórum

2012.11.16. 10:00
Europe/Budapest

XIII. eLearning Fórum

Az eLearning megújulása, minőségbiztosítása

2012. november 16. (péntek)
SZÁMALK - 1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Részletek:
http://elearningforum.hu/

 

Mentorfoglalkozások az IKT eszközhasználat segítéséhez

Az eDidakt Pedagógiai Szolgáltató elkötelezett híve az infokommunikációs technológia (IKT), ok-tatásban való alkalmazásának. Az elmúlt évek során számos ilyen témájú pedagógus továbbképzést szerveztünk és vezettünk, közben megismertük és fejlesztettük sok-sok pedagógus kolléga ez irányú kompetenciáit. Elsőként akkreditált továbbképzési programunk is a pedagógusok munkájának e területén kíván segítséget nyújtani.
Az oktatás fejlesztését célzó projektek megvalósulása idején a pedagógus kollégák lelkesedése mindig nagy, azonban a projektek lezárulása után a lendület általában alábbhagy. Tapasztalataink szerint ez az időszak van most az intézményekbe került IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban is. Úgy látjuk, hogy az IKT eszközhasználat - különböző okok miatt - egy kicsit megtorpant, ami nem jó. Az intézménynek érdeke, hogy a meglevő eszközpark aktív használatával segítse a tanulók fejlődését, az egyes pedagógusnak pedig érdeke, hogy megszerzett digitális pedagógiai kompetenciái ne elavuljanak, hanem folyamatosan fejlődjenek.

Tartalom átvétel