Skip to Content

IKT

VI. Oktatás-Informatikai Konferencia

2014.02.07. 10:00
Europe/Budapest

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre az OktatásInformatikai Konferencia.

Forrás a konferencia honlapjáról.

A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak.

A konferencia kiemelt témakörei:

Kutatás a digitális állampolgárságról, pedagógusok és diákok körében

2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportja (ELTE PPK ITOK) közös vizsgálatot folytat a pedagógusok és a diákok körében. A felmérés célja, hogy átfogó képet kapjanak az érintettek digitális állampolgársággal kapcsolatos ismereteiről, és célzott fejlesztési terveket dolgozhassanak ki számukra. A tanárok és a diákok a www.digitalisallampolgarsag.hu oldalon tölthetik ki a kérdőíveket.

Forrás: www.oktatas.hu

 

Intel® Teach Essentials pedagógus-továbbképzés Zalaegerszegen

intel.png

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. jóvoltából az Intel® Teach Essentials pedagógus-továbbképzés Zalaegerszegen is elvégezhető lesz.

"Ingyenes, kétszer kétnapos akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdet az Educatio Nonprofit Kft. június-júliusi időpontokban budapesti, szegedi és zalaegerszegi helyszíneken Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - Intel® Teach Essentials címmel.
A képzés célja, hogy a résztvevők az Intel® Teach Essentials képzés keretében megismerjék az IKT projektpedagógiai (módszertani és technológiai) alkalmazási lehetőségeit az oktatási intézményekben."

MoodleMoot 2013

2013.06.27. 09:00
2013.06.29. 12:00
Europe/Budapest

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a MoodleMoot.

Idézet a moodlemoot.hu oldalról:
"Az Óbudai Egyetemen kerül megrendezésre a hazai eLearning immár hagyományosnak nevezhető konferenciája a MoodleMoot.
Az elmúlt években a Moodle Magyarország leggyakrabban alkalmazott eLearning keretrendszerévé vált. Gazdag eszközkészlete, sokoldalú integrációs lehetőségei, valamint a korszerű pedagógiai módszerek támogatása megerősítette a felsőoktatásban betöltött helyét és egyre nagyobb érdeklődést vált ki a közoktatás valamint a vállalati szektor részéről is."

További információk a rendezvény honlapján.

Digitális pedagógus konferencia 2013

2013.05.25. 09:00
Europe/Budapest

A tavalyi sikeres rendezvényhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül a

Digitális pedagógus konferencia

Idézet a konferencia honlapjáról:
"Az információs társadalomban, a digitális generációk tanítóiként és nevelőiként számtalan olyan kérdéssel és megoldandó feladattal találkozunk, amelyeknek nagy része az infokommunikációs eszközök és web2.0-s szolgáltatások használatának módszertani és technikai különbségeire vezethető vissza. Az IKT használata befolyásolja az olvasási, kommunikációs, információfeldolgozási, tanulási szokásainkat; átalakítja mindennapjainkat.
A pedagógus szerepét az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek újak, amelyekkel azelőtt nem szembesülhettünk. A tanár többé nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola falain belül tanulhatnak a diákok."

Akkor mi marad a tanulónál?

Virtuális Egyetem

Az előző bejegyzésemben, Ollé János, Virtuális Egyetemen elhangzott előadását ajánlottam az érdeklődő kollégák figyelmébe. Közben eszembe jutott, néhány gondolat az intézményesült oktatás átalakulása kapcsán.

Néhány éve szakmai beszélgetés során, az interaktív internetes eszközök – Web 2.0 eszközök - iskolai alkalmazásával kapcsolatban fogalmazódott meg a gondolat, mely szerint, ha az iskolarendszer nem tud megfelelő válaszokat adni az infokommunikációs fejlődés kihívásaira, akkor a technológia átlép rajta és a formális iskolarendszeren kívüli megoldások jönnek létre.

Pedagógusok infokommunikációs kompetenciái

Egyetemre járok. Persze virtuálisan. Tudatosan nem szúrtam be a „csak” szót a mondatba, hiszen nem érzem, hogy indokolt lenne. Viszont nagyzolni sem szeretnék, ezért fontosnak tartom leírni, hogy nem, több éves egyetemi képzésen veszek részt, hanem az Andragógia Mester szak egy félévének egy tantárgyát, a Távoktatás és eLearning tárgyat hallgatom a Virtuális Egyetem lehetőségeit kihasználva.
Ollé János tanár úr legutóbbi előadásának fő témája a tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere volt, különösen koncentrálva a pedagógusok infokommunikációs környezetben való viselkedésére. Mint említettem, a tantárgy andragógus master szakosoknak szólt, viszont számot tarthat a pedagógiában dolgozók érdeklődésére is.

Sokan talán legyintenek, hogy már megint itt van az a fránya számítógép és világháló, meg hát a pedagógusok nagy része számára még ma is idegen infokommunikációs környezet. Ezekkel kapcsolatban - többek közt - már Bessenyei István is említette 1998-ban megjelent írásában Seymour Papert nézeteit, miszerint ezek a technikai dolgok nagyon fel tudják zavarni a hagyományos iskola oktatási állóvízét és egyértelművé teszik a tanítási-tanulási módszerek elavult voltát.

A téma azóta is aktuális, és aki Ollé Jánost ismeri sejtheti, hogy kritikájával most sem kímélte a „hagyományos” oktatási rendszert, és a kollégák nagy részének infokommunikációs környezettel kapcsolatos rossz viszonyulását.
Az előadás felvételét beágyaztam a ide az oldalra, hogy minél többen meghallgathassák.

Tartalom átvétel