Skip to Content

IKT eszközhasználat

Magyartanítás online támogatással, IKT eszközökkel

A zalai tanévkezdő fórumon, magyar nyelv és irodalom szakosok (általános iskola) körében elhangzott tájékoztatóm kísérő prezentációja elérhető a mellékletben.

Digitális Témahét

2016.04.04. 08:00
2016.04.08. 16:00
Europe/Budapest
dthet.PNG

Egy hét, ami az iskolákban szóljon a digitális kompetenciák fejlesztéséről.

Az esemény honlapja:
http://www.dth2016.hu

Az esemény Facebook oldala:
https://www.facebook.com/digitalistemahet

E-tanulás és hátránykompenzáció - műhelymunka

2014.09.29. 19:53
Europe/Budapest

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001)" kiemelt projekt keretében gyakorlatorientált műhelymunka-sorozatot szervez. A sorozat aktuális, három alkalommal megrendezésre kerülő tematikus egységének fókuszában az e-tanulás és hátránykompenzáció témaköre áll.

Megyei helyszín: Zalaegerszeg, Csány László Közgazdasági Szakközépiskola,

Digitális pedagógus konferencia 2013

2013.05.25. 09:00
Europe/Budapest

A tavalyi sikeres rendezvényhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül a

Digitális pedagógus konferencia

Idézet a konferencia honlapjáról:
"Az információs társadalomban, a digitális generációk tanítóiként és nevelőiként számtalan olyan kérdéssel és megoldandó feladattal találkozunk, amelyeknek nagy része az infokommunikációs eszközök és web2.0-s szolgáltatások használatának módszertani és technikai különbségeire vezethető vissza. Az IKT használata befolyásolja az olvasási, kommunikációs, információfeldolgozási, tanulási szokásainkat; átalakítja mindennapjainkat.
A pedagógus szerepét az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek újak, amelyekkel azelőtt nem szembesülhettünk. A tanár többé nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola falain belül tanulhatnak a diákok."

Beszélgetés Lévai Dórával a pedagógia modern eszközeiről

Pedagógusok infokommunikációs kompetenciái

Egyetemre járok. Persze virtuálisan. Tudatosan nem szúrtam be a „csak” szót a mondatba, hiszen nem érzem, hogy indokolt lenne. Viszont nagyzolni sem szeretnék, ezért fontosnak tartom leírni, hogy nem, több éves egyetemi képzésen veszek részt, hanem az Andragógia Mester szak egy félévének egy tantárgyát, a Távoktatás és eLearning tárgyat hallgatom a Virtuális Egyetem lehetőségeit kihasználva.
Ollé János tanár úr legutóbbi előadásának fő témája a tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere volt, különösen koncentrálva a pedagógusok infokommunikációs környezetben való viselkedésére. Mint említettem, a tantárgy andragógus master szakosoknak szólt, viszont számot tarthat a pedagógiában dolgozók érdeklődésére is.

Sokan talán legyintenek, hogy már megint itt van az a fránya számítógép és világháló, meg hát a pedagógusok nagy része számára még ma is idegen infokommunikációs környezet. Ezekkel kapcsolatban - többek közt - már Bessenyei István is említette 1998-ban megjelent írásában Seymour Papert nézeteit, miszerint ezek a technikai dolgok nagyon fel tudják zavarni a hagyományos iskola oktatási állóvízét és egyértelművé teszik a tanítási-tanulási módszerek elavult voltát.

A téma azóta is aktuális, és aki Ollé Jánost ismeri sejtheti, hogy kritikájával most sem kímélte a „hagyományos” oktatási rendszert, és a kollégák nagy részének infokommunikációs környezettel kapcsolatos rossz viszonyulását.
Az előadás felvételét beágyaztam a ide az oldalra, hogy minél többen meghallgathassák.

eLemér felmérés

2012.02.01. 00:00
2012.02.28. 23:59
Europe/Budapest

Felhívás az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló,
második országos, online monitoringban való részvételre.
A mérés időtartama: 2012. február 1. – február 28.

Részletek az OFI honjlapján.

Letölthető felhívás.

eLemér felmérés az informatikai eszközök intézményi használatáról

elemer_logo.gif

Felhívás az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló,
második országos, online monitoringban való részvételre.
A mérés időtartama: 2012. február 1. – február 28.

Részletek az OFI honjlapján.

Letölthető felhívás.

Digitális táblaképtől az iskolai tartalomkezelő rendszerig

A TIOP 1.1.1 képzések inkább csupán eszközhasználati tudás kialakítását célzó foglalkozások tudtak lenni. E feladat mellett, - a rövid idő okán - csak kevés idő jutott a megszerzett tudás, gyakorlat továbbgondolására.
A korlátozott időkeretben mégis sok lehetőségről szó esett. Egyetlen példaként nézzük a digitális pedagógiának egy apró szeletét, amellyel a kollégák foglalkoztak, továbbgondolva az interaktív táblák gyakorlatát.
A digitális táblákkal a legegyszerűbb esetben táblaképeket készítünk. Hasonlókat, mint ahogy a hagyományos módon a krétás táblákkal is tesszük. A krétás táblák esetén a táblaképeket a gyerekek a füzetükbe - úgy ahogy - reprodukálják (leírják), így viszik tovább (haza), a délutáni (otthoni) tanulás segítésére. Vajon a digitális táblán készült táblaképek esetén is szükség van a táblaképek füzetbe másolására? Milyen más módon juthat el a gyerekekhez az órai táblakép, vagy más használt digitális tartalom?

Tartalom átvétel