Skip to Content

Új jogszabályok

Törvények

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

2012. évi CXXIV. törvény a Nkt. módosításáról

 

2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

 

2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről

 

 

Kormányrendeletek

110/2012. (VI. 4.) Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

 

202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

 

229 /2012. (VIII.28.) Kormányrendelet az Nkt. végrehajtásáról

 

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

EMMI , NEFMI rendeletek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – A nevelési oktatási intézmények működéséről…

 

30/2012. (IX.28) EMMI rendelet – Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések…

 

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet – A tanév rendjéről

 

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól